Jak poinformowała CKE, 17 marca będzie próbny egzamin z języka polskiego. 18 marca będzie egzamin próbny z matematyki, a 19 marca - próbny egzamin z języka obcego nowożytnego.

Materiały dostępne elektronicznie

Materiały do przeprowadzenia próbnych egzaminów zostały przekazane do szkół drogą elektroniczną. Są one również zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, na stronach okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki w dniu, w którym będzie przeprowadzany test z danego przedmiotu po godz. 9.00, tak, aby umożliwić wzięcie udziału w próbnym egzaminie także uczniom, którzy z różnych względów nie będą mogli uczestniczyć w nim w szkole.

Czytaj także: "Pan Tadeusz" i "Ludzie bezdomni" na próbnej maturze z polskiego>>
 

Obowiązuje reżim sanitarny

W związku z sytuacją epidemiczną próbne egzaminy ósmoklasisty odbywają się będą zgodnie ze specjalnymi wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Są one takie same jak podczas przeprowadzonych w marcu próbnych egzaminów maturalnych i podobne do tych, które obowiązywały w ubiegłym roku na egzaminie ósmoklasisty.

Czytaj w LEX: Nauczanie hybrydowe w okresie epidemii – poradnik na przykładach >

 


Zgodnie z wytycznymi, na próbny egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, "bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19". Zasada ta obowiązuje zdających, nauczycieli i innych pracowników szkoły. Na egzamin nie może przyjść nikt, kto przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo kto jest na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi maseczką ustami i nosem. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje w całej szkole z wyjątkiem sal, gdzie odbywa się egzamin próbny, po zajęciu miejsc przez uczniów.

Uczniowie są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. W trakcie egzaminu uczeń ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie, gdy wychodzi do toalety i wtedy, gdy kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali.

Zobacz szkolenie w LEX: Metodyka kształcenia zdalnego w teorii i praktyce >

Nauczyciele i inne osoby uczestniczące w egzaminie próbnym (np. specjaliści z zakresu niepełnosprawności, nauczyciele wspomagający) podczas poruszania się po sali powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą je odsłonić, kiedy obserwują przebieg testu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu.

Uczniowie i nauczyciele mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie całego egzaminu.

Czytaj w LEX: Marzec miesiącem egzaminów próbnych w szkołach >