Nowelizacja rozporządzenia epidemicznego doprecyzowuje przepisy dotyczące zdawania egzaminów zewnętrznych. W tym m.in zawiera zwolnienie osób zdających z obowiązku zakładania maseczek. Do tej pory było one zawarte jedynie w zaleceniach Głównego Inspektora Sanitarnego, więc nie współgrało z treścią rozporządzenia, które uznaje zakładanie maseczek za zasadę i wyjątki określa enumeratywnie.

ZNP apeluje o szczepienia dla pracowników niepedagogicznych>>

 

Egzaminatorzy w hotelach, zwolnienie z kwarantanny

Rozporządzenie zawiera zwolnienia z zakazu zgromadzeń, są one możliwe także w celu:

  • egzaminu  ósmoklasisty,  egzaminu  maturalnego,  egzaminu  potwierdzającego  kwalifikacje w zawodzie i egzaminu  zawodowego,  w tym egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie  oraz  egzaminu  zawodowego przeprowadzanego w ośrodkach egzaminacyjnych zlokalizowanych u pracodawców
  • szkoleń dla egzaminatorów egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego oraz prac osób uczestniczących w sprawdzaniu i ocenianiu prac egzaminacyjnych  egzaminu  ósmoklasisty,  egzaminu  maturalnego,  egzaminu  potwierdzającego  kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego.

 

Zmiany dotyczą również noszenia maseczek - obowiązek nie obejmuje zdających oraz innych osób uczestniczących w przeprowadzaniu egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego, jeżeli w trakcie egzaminu odległość pomiędzy poszczególnymi osobami wynosi co najmniej 1,5 m.