Pełnoletni uczeń nie musi prosić rodziców o zwolnienie z lekcji, ma prawo sam podpisać informację o powodach nieobecności. Statut szkoły nie może mu tego zabraniać, bo stoi to w sprzeczności z kodeksem cywilnym. Rzecznik praw obywatelskich po raz kolejny interweniuje w tej sprawie.
Monika Sewastianowicz
05.02.2019
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Nie spadł poziom zaufania, jakim nauczycieli darzą Polacy - pokazuje raport z międzynarodowych badań przeprowadzonych przez GfK Verein. Nie jest on jednak tak wysoki, jak w pozostałych krajach europejskich, których dotyczyło badanie. Większym zaufaniem cieszą się m.in. nauczyciele w Rosji, Szwecji i Hiszpanii.
Monika Sewastianowicz
05.02.2019
Kadry w oświacie
Nauczyciele mają dostać dwie podwyżki w tym roku. Nie będą to jednak kwoty, jakich oczekują i związkowcy nie rezygnują z protestu. Zadowolenia ze zmian nie kryje jednak minister Anna Zalewska, która chwali się, że takich podwyżek jeszcze nie było w historii.
Monika Sewastianowicz
05.02.2019
Kadry w oświacie
Komisja konkursowa miała podstawy aby przypuszczać, że w złożonym przez kandydatkę na dyrektora szkoły oświadczeniu doszło do omyłki. Zamiast wezwać ją do złożenia wyjaśnień, nie dopuściła do konkursu. Bezprawnie – stwierdził WSA w Gdańsku.
Robert Horbaczewski
04.02.2019
Kadry w oświacie
Małopolska kurator w niewybrednych słowach skrytykowała pomysł organizacji lekcji o mowie nienawiści. Szefowa MEN nie dostrzega problemu i stwierdza, że podstawy programowe są stworzone tak, by dzieci przez cały rok uczyły się odpowiednich zachowań.
Monika Sewastianowicz
31.01.2019
Zarządzanie oświatą
Nauczyciele dostaną kolejne podwyżki jeszcze w tym roku, wygospodarowaliśmy na ten cel miliard złotych - zapowiedziała minister Anna Zalewska. Dodała, że pieniądze zasilą subwencję oświatową tak, by samorządy nie musiały wykładać dodatkowych środków na sfinansowanie wydatków. Zmiany w ustawach będą obowiązywać od września.
Monika Sewastianowicz
31.01.2019
Kadry w oświacie
Zmieni się rozporządzenie określające zasady wpisywania specjalistów na listy ekspertów zasiadających w komisjach kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych. Nie będzie już potrzeby zamieszczania danych o dotychczasowej karierze eksperta. Zniknie też obowiązek wyrażania zgody.
Monika Sewastianowicz
31.01.2019
Posłowie pytają MEN, jak dba o to, by uczniowie mogli brać udział w wydarzeniach kulturalnych. Resort edukacji zapewnia, że program uwzględnia takie kwestie. Przykładem są m.in. wycieczki patriotyczne i zwiedzanie obiektów sakralnych.
Monika Sewastianowicz
31.01.2019
W czwartek w MEN odbędzie się kolejny etap negocjacji ws. podwyżek dla nauczycieli. Związkowcy chcą, by pensje pedagogów wzrosły o 1000 zł. MEN deklaruje pójście na pewne ustępstwa, ale nie zamierza na razie spełnić postulatów.
Monika Sewastianowicz
30.01.2019
Kadry w oświacie
Nauczycielka WOS chciała, by uczniowie wiedzieli, jak uzyskać dostęp do informacji publicznej. Efekty lekcji z pewnością przeszły jej najśmielsze oczekiwania, bo jej podopieczni poznali procedury od podszewki. Policja, do której trafiło pytanie, stwierdziła, że nauczycielka dezorganizuje pracę komendy.
Monika Sewastianowicz
30.01.2019
Kadry w oświacie
Obozy, zimowiska i inne rozrywki organizowane podczas ferii pozostają pod nadzorem kuratoriów i to tam należy kierować skargi na nieprawidłowości. Jak szacuje Ministerstwo Edukacji Narodowej, z wypoczynku wyjazdowego organizowanego w kraju skorzysta tej zimy 146 388 uczniów.
Monika Sewastianowicz
30.01.2019
Zarządzanie oświatą
Ministerstwo edukacji celowo wprowadza opinię publiczną w błąd - alarmuje Związek Nauczycielstwa Polskiego. Chodzi o informację, że pensje nauczycieli od września wzrosną o 16 proc. Tak nie będzie, jest to szacowana przez resort edukacji łączna kwota podwyżek od 2018 r.
Monika Sewastianowicz
29.01.2019
Kadry w oświacie
Zastępczyni RPO Sylwia Spurek poprosiła Adama Lipińskiego, pełnomocnika do spraw równego traktowania o informację o problemach, którymi zajmował się w 2018 r. Na liście znalazła się m.in. sprawa dyskryminacji osób nieheteroseksualnych w szkołach.
Monika Sewastianowicz
29.01.2019
Kandydatka, która na studia medyczne nie uzyskała wystarczającej liczy punktów z matury, nie może skarżyć się na brak jawności procedury i podpisów członków komisji - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. I dodał, że uczelnie korzystają z szerokiej autonomii, która pozwala im na wprowadzania własnych reguł.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
29.01.2019
Szkolnictwo wyższe
Polski Związek Łowiecki chce zadbać o popularyzację wiedzy przyrodniczej wśród dzieci i młodzieży. Program edukacyjny obejmuje też "elementy treści łowieckich". O pożytecznej roli myśliwych dowiedzą się już przedszkolaki. Jednak takie spotkanie zorganizowane w Suwałkach wywołało protest części rodziców.
Monika Sewastianowicz
29.01.2019
Szkoła i uczeń

RPO: Potrzebne wytyczne dotyczące prac domowych

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Rzecznik praw obywatelskich chce, by Ministerstwo Edukacji Narodowej ustaliło wytyczne dotyczące zadawania prac domowych. Rodzice skarżą się, że ich dzieci za dużo zadań muszą odrabiać w domu. Pojawił się nawet pomysł, by nauczycielom zakazać: "dysponowania czasem pozalekcyjnym uczniów".
Monika Sewastianowicz
28.01.2019
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Choć działania podjęte przez dyrektora placówki edukacyjnej doprowadziły do negatywnych skutków finansowych, nie było podstaw by odwołać go w trybie interwencyjnym. Ten jest bowiem zarezerwowany dla sytuacji nadzwyczajnych, gdy każdy kolejny dzień zwłoki łączy się z ryzykiem poważnych zaburzeń w pracy jednostki - wyjaśnił Naczelny Sąd Administracyjny.
Marek Sondej
28.01.2019
Należy wstrzymać się z wprowadzaniem w życie wydanych oraz przygotowywanych rozporządzeń do obowiązującej od początku tego roku akademickiego ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce, ponieważ zagrażają one przyszłości nauk humanistycznych. Taką uchwałę przyjął Nadzwyczajny Kongres Humanistyki Polskiej, obradujący w sobotę na Uniwersytecie Warszawskim.
Krzysztof Sobczak
27.01.2019
Szkolnictwo wyższe
Szkoła nie może całkowicie zakazać używania telefonów komórkowych na terenie placówki, bo nie można pozbawić ucznia kontaktu z rodzicami, a zabranie uczniowi telefonu może odbyć się wyłącznie po uprzednim uzyskaniu przez pedagoga zgody na takie działanie od rodziców ucznia - pisze adwokat Piotr Stankiewicz z Kancelarii Adwokackiej Wachowski.
Piotr Stankiewicz
26.01.2019
Szkoła i uczeń
Lekcje religii, edukacja seksualna, lekcje kształtujące postawy równościowe lub potępiające stosowanie mowy nienawiści - to zajęcia, których program czasem wywołuje sprzeciwy rodziców uczniów. Największe kontrowersje wywołują lekcje dodatkowe organizowane przez organizacje zewnętrzne oraz treści poruszane w ramach godziny wychowawczej.
Monika Sewastianowicz
25.01.2019
Kadry w oświacie Szkoła i uczeń
Resort edukacji obiecuje, że nauczyciele szybciej dostaną podwyżki. Tymczasem Senat zakończył prace nad ustawą budżetową. Nie ma w niej odpowiedniej poprawki, a należałoby ją wprowadzić, bo to właśnie w budżecie określa się kwoty bazowe, które są podstawą podwyższania nauczycielskich pensji.
Monika Sewastianowicz
24.01.2019
Kadry w oświacie
Od premiera oczekujemy faktów a nie stereotypów - pisze Związek Nauczycielstwa Polskiego. Chodzi o wypowiedź premiera, który stwierdził, że nauczyciele mają więcej wolnego niż osoby pracujące w innych zawodach. Związkowcy przypominają o badaniach, które pokazują, że nauczyciel pracuje ok. 47 godzin tygodniowo.
Monika Sewastianowicz
23.01.2019
Kadry w oświacie
Były dyrektor gimnazjum został z mocy prawa przeniesiony na stanowisko wicedyrektora w szkole podstawowej. WSA stwierdził, że zarządzenia o jego odwołaniu nie wydaje wójt i w tym zakresie wydany akt był zgodny z prawem. Jednakże o jego nieważności przesądził między innymi brak materialnoprawnej podstawy odwołania.
Dorian Lesner
23.01.2019
Zarządzanie oświatą
MEN chce iść na ustępstwa w sprawie podwyżek pensji nauczycieli. Choć nie zamierza spełnić żądań związków zawodowych, nauczycielskie wynagrodzenie mają pójść w górę wcześniej, niż to wcześniej zapowiadano. Całkowita kwota podwyżek ma wynosić 16,1 proc., licząc od zwiększenia wynagrodzeń w 2018 r.
Monika Sewastianowicz
22.01.2019
Kadry w oświacie
Nauczyciele są zmuszani do prowadzenia dodatkowych zajęć za darmo. Od dawna zwraca na to uwagę Związek Nauczycielstwa Polskiego. Resort edukacji zaproponował nowe rozwiązania, ale według związkowców nie będzie ono skuteczne.
Monika Sewastianowicz
22.01.2019
Kadry w oświacie
MEN chce, by pracodawcy bardziej angażowali się w proces uczenia - przedsiębiorcy którzy kształcą młodocianych pracowników w zawodach, w których występuje zwiększone zapotrzebowanie na pracowników, otrzymają wyższe dofinansowanie kosztów tego kształcenia. We wrześniu powstaną centra kształcenia zawodowego.
Monika Sewastianowicz
21.01.2019
Wniosek o objęcie dziecka indywidualnym nauczaniem może być złożony przez jednego z rodziców, ale drugiego należy jednocześnie o tym fakcie zawiadomić. Jeżeli sprzeciwi się wydaniu orzeczenia, organ powinien zawiesić postępowanie do czasu, gdy sąd rodzinny podejmie za rodziców decyzję. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi.
Marek Sondej
21.01.2019
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Rodzice mają prawo żądać, by gmina zorganizowała dowóz ich niepełnosprawnego dziecka do szkoły. Nie muszą przy tym zgadzać się na propozycję gminy samodzielnego dowozu za zwrotem kosztów - stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku.
Marek Sondej
19.01.2019
Samorząd terytorialny Zarządzanie oświatą
Uczniowie wielu szkół, m.in. warszawskich i wrocławskich, dowiedzą się, czym jest mowa nienawiści i jak sobie radzić z tym problemem. Pomysł samorządów nie podoba się części rodziców, których w obronę wzięło Ordo Iuris. Według instytutu to niedopuszczalna indoktrynacja.
Monika Sewastianowicz
19.01.2019
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z dnia 10 stycznia 2019 r. uznał, że ograniczenie praw rodzicielskich oraz odebranie dzieci rodzicom i przekazanie ich pod pieczę publiczną ze względu na odmowę posłania dzieci do szkoły nie stanowiło naruszenia prawa do poszanowania życia rodzinnego rodziców.
Katarzyna Warecka
18.01.2019
Zarządzanie oświatą