Sformułowanie Karty Nauczyciela, że regulamin określający zasady wynagradzania nauczycieli "podlega uzgodnieniu" nie oznacza konieczności uzyskania zgody związku zawodowego na propozycję rady miejskiej. Wystarczy, że odbyły się konsultacje - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
22.02.2019
Uczniowie mają problem z gramatyką, interpunkcją oraz zadaniami wymagającymi rozumowania i argumentacji - wynika z diagnozy umiejętności ósmoklasistów, której wyniki opublikowała Centralna Komisja Egzaminacyjna. Uczestniczyło w niej 4 770 uczniów z 99 szkół podstawowych w całym kraju.
Monika Sewastianowicz
21.02.2019
Zarządzanie oświatą
Trudno sobie wyobrazić, by egzamin ósmoklasisty został odwołany z powodu strajku nauczycieli - mówił wiceminister edukacji Maciej Kopeć. Zaapelował do nauczycieli, by nie stresowali uczniów oraz wyraził opinię, że plan na wypadek masowego protestu pedagogów jest zbędny.
Monika Sewastianowicz
21.02.2019
Zarządzanie oświatą
Poziomu nauczania nie da się zmierzyć wynikami egzaminu krajowego ani stopniami wystawianymi przez nauczycieli – komentują dydaktycy Szkoły Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego.
Monika Sewastianowicz
21.02.2019
Ruszyła rekrutacja do warszawskich podstawówek, pierwszy etap potrwa do 7 marca 2019 r. Wcześniej muszą się zadeklarować osoby, które chcą zapisać dziecko do szkoły muzycznej lub sportowej. Wniosek o przyjęcie do szkoły powinien zostać podpisany przez oboje rodziców.
Monika Sewastianowicz
21.02.2019
Zarządzanie oświatą
Kurator oświaty słusznie utracił zaufanie do wizytator, która udostępniała na Facebooku wulgarne wpisy, o charakterze politycznym i krytykujące reformę oświaty. Sąd Okręgowy w Poznaniu potwierdził, że takie wpisy nie przystoją pracownikowi korpusu służby cywilnej.
Robert Horbaczewski
20.02.2019
Kadry w oświacie
Wynagrodzenia nauczycieli powinny być wyższe i wypłacane w formie dotacji, bo na razie gminy muszą do nich dopłacać - uważają samorządowcy ze Związku Miast Polskich. Samorządowcy wyliczają, że wydatki na oświatę w ciągu dwóch lat wzrosły o 7 mld zł. Samorządowcy apelują o wspólną walkę o odpowiedni poziom finansowania oświaty z budżetu państwa!
Monika Sewastianowicz
19.02.2019
Kadry w oświacie
Najwyższa Izba Kontroli rekomenduje zawieszenie obowiązkowej matury z matematyki i zmianę rodzaju niektórych zadań w arkuszach egzaminacyjnych. Zdaniem dr. Marcina Smolika, dyrektora CKE, obowiązkowa matura z matematyki jest niezbędna i przynosi liczne korzyści. MEN także wyklucza zawieszenie egzaminu.
Monika Sewastianowicz
19.02.2019
Kadry w oświacie
W każdej szkole będzie nauczyciel wyznaczony do monitorowania sytuacji uczniów LGBT+, a zajęcia wychowania seksualnego uwzględnią tematykę orientacji seksualnej. To niektóre założenia Warszawskiej Deklaracji LGBT+, którą podpisał we wtorek Rafał Trzaskowski.
Monika Sewastianowicz
19.02.2019
Zarządzanie oświatą
Polska szkoła zamiast rozwijać zdolności matematyczne, raczej je zabija - wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli. Sytuacji nie poprawiła także matura z matematyki. Aż 42 proc. uczniów kontrolowanych szkół ponadgimnazjalnych miała na świadectwach z matematyki tylko ocenę dopuszczającą. Źle przeprowadzana jest również matura z matematyki i NIK wnosi o jej zawieszenie do czasu rozwiązania problemów z zadaniami.
Monika Sewastianowicz
19.02.2019
Związek Nauczycielstwa Polskiego pyta resort edukacji, ile pieniędzy wydał na reklamy. Chodzi m.in. o publikacje prasowe dotyczące podwyżek dla nauczycieli. Związkowcy zażądali od resortu oświaty faktur, które MEN otrzymało za publikacje.
Monika Sewastianowicz
18.02.2019
Kadry w oświacie
Najwięcej uczniów skorzystało ze świadczenia w Warszawie ponad 176 tys., najmniej w Krynicy Morskiej - 113 - poinformowało ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej. W ramach programu "Dobry start" 300 zł przysługuje niezależnie od dochodu na rozpoczynające rok szkolny w szkole dzieci do ukończenia 18. Szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska zapowiedziała, że pogram będzie kontynuowany w kolejnych latach.
Paweł Żebrowski
18.02.2019
Pomoc społeczna Szkoła i uczeń Rynek
Dyrektor reaguje na uchybienia popełniane przez nauczyciela, wszczynając procedurę oceny pracy lub zawiadamiając rzecznika dyscyplinarnego - wyjaśnia wiceminister edukacji Maciej Kopeć w odpowiedzi na pytanie dotyczące plagi postępowań dyscyplinarnych. Tłumaczy także, że szkoły nie mają obowiązku tworzenia komisji antymobbingowych.
Monika Sewastianowicz
18.02.2019
Zarządzanie oświatą
Wysokość dotacji oświatowej zależna była od rzeczywistej, a nie prognozowanej liczby uczniów w szkole, dlatego uchwała gminy, która wprowadzała inną zasadę wypłaty dotacji była niezgodna z prawem. Stąd podmiot, który otrzymał dotację w wysokości niższej od należnej może dochodzić w okresie 10 lat niewypłaconej mu różnicy - orzekł Sąd Apelacyjny w Poznaniu.
Marek Sondej
16.02.2019
Zarządzanie oświatą
Bezpłatne żłobki, zdrowe dziecko i bezpieczne macierzyństwo - to trzy filary programu urzędu miasta Warszawy. Dodatkowe punkty przy rekrutacji uzyskają dzieci, które przeszły szczepienia zakłada uchwała radnych.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
14.02.2019
Opieka zdrowotna
Samorządy muszą ustalić nowy plan sieci szkół. To kolejny etap reformy związany z ostateczną likwidacją gimnazjów. Resort edukacji przypomina o konieczności zrealizowania tego obowiązku oraz udostępnia przykładowe uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół.
Monika Sewastianowicz
14.02.2019
Zarządzanie oświatą
Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad przepisami likwidującymi regulaminy oceniania nauczycieli. To skutek wprowadzenia zmian w Karcie Nauczyciela. Nowela w tej sprawie weszła w życie 1 stycznia 2019 r.
Monika Sewastianowicz
14.02.2019
Kadry w oświacie
Nie można uzależniać przyznania nauczycielom dodatku motywacyjnego dla nauczycieli od dodatkowej przesłanki przepracowania w szkole co najmniej sześć miesięcy – stwierdził wojewoda podkarpacki. Uznał, że tak sformułowany zapis regulaminu narusza przepisy Karty Nauczyciela i jest sprzeczny z Konstytucją.
Robert Horbaczewski
14.02.2019
Kadry w oświacie
Związkowcy zakończyli pierwszy etap wchodzenia w spór zbiorowy. Teraz prowadzą rokowania, a następnie mediacje. Chęć udziału w proteście zgłasza także coraz więcej pedagogów niezrzeszonych w związkach zawodowych.
Monika Sewastianowicz
13.02.2019
Coraz więcej młodych osób zmaga się z depresją. Zdarza się, że nie uzyskują pomocy na czas, bo złość, smutek i wybuchy agresji składane są na karb nastoletniego buntu. Od tego rodzaju błędów i ich czasem tragicznych skutków, ustrzec ma kolejna edycja kampanii społeczno-edukacyjnej Forum Przeciw Depresji.
Monika Sewastianowicz
13.02.2019
Maturzyści I SLO Bednarska podczas studniówki zatańczyli poloneza w parach jednopłciowych, aby okazać solidarność z osobami LGBT+. Uczniowie mają nadzieję, że dzięki ich inicjatywie, inne szkoły przychylnie będą podchodzić do udziału par nieheteroseksualnych w takich wydarzeniach jak studniówka.
Monika Sewastianowicz
12.02.2019
Zarządzanie oświatą
"Deklaracja na rzecz edukacji przyszłości" - to podpisany w poniedziałek przez minister Annę Zalewską dokument, w którym szefowa MEN zaapelowała do wszystkich tych, którym na sercu leży dobro polskiej szkoły o podjęcie wspólnej pracy na rzecz podniesienia jakości oświaty.
Krzysztof Sobczak
11.02.2019
Zarządzanie oświatą
Masowe L4, zapowiedź kolejnej akcji strajkowej - nauczyciele walczą o podwyżki płac. Podczas protestów to na dyrektorów spadnie konieczność zorganizowania pracy szkół. Muszą też zadbać, by uczniowie zrealizowali program, bo jak podkreśla resort edukacji, nie ma możliwości przedłużenia roku szkolnego.
Monika Sewastianowicz
11.02.2019
Kadry w oświacie
Dyrektor szkoły, który kwestionuje ustalenia kuratora oświaty powinien dowodzić swoich racji przez wniesienie zastrzeżenia do protokołu oraz odwołanie do ministra oświaty. Jeżeli tego nie zrobi, to na wniosek kuratora, choćby niesłuszny prezydent miasta będzie zmuszony go odwołać.
Marek Sondej
09.02.2019
Kadry w oświacie
Minister edukacji narodowej podpisała rozporządzenie w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia nauczycieli, w wyniku czego płace zasadnicze nauczycieli wzrastają z mocą wsteczną od 1 stycznia 2019 r., zależnie od stopnia awansu zawodowego, od 121 do 166 zł brutto.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
08.02.2019
Kadry w oświacie
Kandydat na studia w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu musi przedstawić opinię od proboszcza. Według RPO narusza to prawa osób niewierzących, zwłaszcza że szkoła nie prowadzi tylko zajęć w dyscyplinach kościelnych i dostaje pieniądze z NBP.
Monika Sewastianowicz
07.02.2019
Szkolnictwo wyższe
Nauczyciele dostaną podwyżki z wyrównaniem od 1 stycznia 2019 r. Resort edukacji już kończy prace nad rozporządzeniem określającym minimalne wynagrodzenie nauczycieli. Pensja pedagogów wzrośnie o ok. 150 zł.
Monika Sewastianowicz
07.02.2019
Kadry w oświacie
Szkoła musi respektować prawa uczniów pełnoletnich, mogą oni informować o powodach swojej nieobecności oraz samodzielnie decydować, czy pojadą na wycieczkę. Bardziej skomplikowaną kwestią jest natomiast to, czy mają prawo zakazać swoim rodzicom uzyskiwania informacji o ocenach.
Monika Sewastianowicz
07.02.2019
Nasza akcja protestacyjna nie jest skierowana przeciw samorządom. Dlatego prosimy o zrozumienie i wsparcie - pisze ZNP w liście do samorządowców. Związkowcy podkreślają m.in., że od lat domagają się zwiększenia środków na edukację i zmiany sposobu finansowania nauczycielskich wynagrodzeń.
Monika Sewastianowicz
06.02.2019
Kadry w oświacie Prawo pracy
W 2019 r. mija 30 lat od rozmów Okrągłego Stołu i pierwszych, częściowo wolnych wyborów. Edukacja solidarnościowa istnieje w podstawie programowej, ale może oprócz uczenia o „Solidarności” warto uczyć solidarności? - pisze Agnieszka Wichrowska w "Dyrektorze Szkoły".
Monika Sewastianowicz
06.02.2019