Mateusz Morawiecki prosi nauczycieli, by powstrzymali się od strajku. Podkreśla, że na akcji protestacyjnej ucierpią uczniowie i chce, by pedagodzy poczekali na kolejne propozycje. Prezes ZNP odpowiada natomiast, że nauczyciele nie działają przeciwko uczniom, a walczą o swoje prawa.
Monika Sewastianowicz
05.03.2019
Kadry w oświacie

Mniej czasowych umów w szkołach

Prawo pracy Zarządzanie oświatą
Szkoły zbyt często podpisują z nauczycielami umowy na czas określony - uważa resort edukacji, który chce ograniczyć to zjawisko, nowelizując przepisy Karty Nauczyciela. Ustawa ma przewidywać maksymalny okres zatrudniania pedagogów na umowy czasowe. Przepis niekoniecznie jednak będzie receptą na rozwiązanie problemu.
Monika Sewastianowicz
05.03.2019
Prawo pracy Zarządzanie oświatą
Strajk nauczycieli rozpocznie się 8 kwietnia 2019 r. - podał Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. To termin rozpoczęcia akcji, nie wiadomo natomiast, kiedy strajk się zakończy. Prezes ZNP nie wyklucza, że protest potrwa do czasu egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego lub nawet matur.
Monika Sewastianowicz
04.03.2019
Zarządzanie oświatą
Resort edukacji przygotował projekt zmian w Karcie Nauczyciela. Zawiera on regulacje, które będą podstawą do realizacji obietnic składanych podczas negocjacji ze związkami zawodowymi nauczycieli. Stażyści mają dostać jednorazowe dodatki, a wszyscy pedagodzy zyskać prawo do gratyfikacji finansowej za wyróżniającą pracę.
Monika Sewastianowicz
01.03.2019
Kadry w oświacie
Oddaliśmy nauczycielom wszystkie zabrane przez poprzedników przywileje - mówiła minister edukacji Anna Zalewska podczas konferencji prasowej w Opolu. Dodała, że wynagrodzenia pedagogów wzrosły o 16,1 proc., czyli najwięcej od lat. A każdy nauczyciel może też liczyć na trzynastkę.
Monika Sewastianowicz
01.03.2019
Minister edukacji narodowej uważa, że przebieg i wnioski ze spotkań zespołu ekspertów "Dobrej Zmiany" były wewnętrznym dokumentem. I nie są jawne. Naczelny Sąd Administracyjny jest innego zdania. Uznał, że stanowiły one element procesu legislacyjnego przed reformą systemu oświaty i powinny być ujawnione.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
01.03.2019
Szkoła i uczeń Administracja publiczna
Resort edukacji nie poprze postulatów zawartych w Warszawskiej Deklaracji LGBT+. Według MEN poziom edukacji seksualnej w szkołach jest wystarczający, nie wymaga zmian. Zdaniem ministerstwa dzieci są chronione przed każdą formą dyskryminacji, w tym tę ze względu na orientację seksualną.
Monika Sewastianowicz
01.03.2019
Zarządzanie oświatą
MEN przygotowało projekt rozporządzenia dotyczącej dotacji na pomoc materialną dla gmin. Po zmianach biedniejsze jednostki samorządu łatwiej uzyskają dotację. Rozporządzenie ma dostosować przepisy wykonawcze do tych zmian.
Monika Sewastianowicz
01.03.2019
Związek Nauczycielstwa Polskiego krytykuje NSZZ „Solidarność" za zredukowanie wymagań płacowych dotyczących nauczycieli. Według Sławomira Broniarza szef oświatowej Solidarności zredukował oczekiwania płacowe nauczycieli i żąda już tylko 5 proc. podwyżki.
Monika Sewastianowicz
28.02.2019
Kadry w oświacie
Do końca listopada 2019 roku szkoły ponadpodstawowe muszą napisać i uchwalić nowe statuty. Konieczne jest uczulenie rad pedagogicznych na to, by w sytuacjach ekstremalnych dokumenty te broniły nie tyle autorów, co przede wszystkim szkołę - uważa prof. Antoni Jeżowski.
Antoni Jeżowski
28.02.2019
Zarządzanie oświatą

MRPiPS: Będzie więcej żłobków

Samorząd terytorialny Finanse publiczne
Nawet 23,1 tys. nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 mogło powstać w 2018 r., a blisko 54 tys. już istniejących zostało dofinansowanych – wynika ze wstępnych szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Paweł Żebrowski
27.02.2019
Samorząd terytorialny Finanse publiczne
Aż 70 proc. Polaków uważa, że strajki nauczycieli w czasie matur i egzaminów ósmoklasistów czy gimnazjalnych to zachowania niewłaściwe - wynika z badań opinii publicznej, którą przytacza resort edukacji. Jak podaje MEN, większość Polaków nie popiera też protestów w formie brania zwolnień lekarskich.
Monika Sewastianowicz
27.02.2019
Minister Anna Zalewska startuje w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Jej następcą ma zostać Jarosław Zieliński, obecny wiceminister spraw wewnętrznych. Zieliński był wiceministrem edukacji w latach 2005-2006.
Monika Sewastianowicz
27.02.2019
Resort rozwoju promuje wprowadzenie standardu prostego języka, a dzięki dobrym praktykom z pism urzędowych powoli znika „bełkot” i stają się bardziej zrozumiałe. Jednak nadal w większości instytucji… „tutejszy organ” „mając na uwadze niniejsze” „nadmienia, że zasadne jest”, „by przedmiot rozważań” „w przedmiotowej sprawie” „uczynić bezskutecznym”.
Katarzyna Kubicka-Żach
27.02.2019
Administracja publiczna
Można się uczyć informatyki bez użycia płyty CD z ćwiczeniami, na podstawie papierowego podręcznika - taki jest sens wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego. Dlaczego? Płyta CD wykraczała poza treści zawarte w podręczniku tradycyjnym. Sąd nie przyjął argumentacji, że wygląda to na naukę gry na skrzypcach bez użycia instrumentu.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
27.02.2019
Szkoła i uczeń
System finansowania oświaty nie działa i nie da się już efektywnie z niego korzystać - podnosi Związek Gmin Wiejskich. Sugeruje konieczność finansowania nauczycielskich wynagrodzeń z dotacji. Dodaje, że od wielu lat subwencja nie pozwala na pokrycie wszystkich kosztów.
Monika Sewastianowicz
25.02.2019
Po zmianie przepisów ustawy oświatowej, uczniowie z zaburzeniami ruchu, wadami postawy lub wymowy nie mają szans na zajęcia korekcyjne organizowane przez szkołę. Wojewódzki Sąd Administracyjny potwierdził, że placówka oświatowa zapewnia uczniom tylko edukację, a nie rehabilitację.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
25.02.2019
Szkoła i uczeń Opieka zdrowotna
Nowy system informacji oświatowej zaczął działać w styczniu 2014 roku. Zmiany miały usprawnić procedurę wprowadzania danych, ale MEN nie zdecydował się na całkowitą likwidację starej bazy danych i oba funkcjonowały równolegle. Wygląda na to, że skończy się to 1 marca 2019 r.
Monika Sewastianowicz
25.02.2019
Zarządzanie oświatą

Absolwenci UJ najlepiej zdają na aplikacje prawnicze

Strefa aplikanta Szkolnictwo wyższe Dla studenta
Absolwenci uniwersytetów z Krakowa, Poznania, Gdańska i Łodzi najlepiej wypadli w ubiegłorocznych egzaminach wstępnych na aplikacje prawnicze. W przypadku Uniwersytetu Jagiellońskiego wskaźnik "zdawalności" wyniósł 85,5 procent.
Krzysztof Sobczak
24.02.2019
Strefa aplikanta Szkolnictwo wyższe Dla studenta
Komisje dyscyplinarne wydają orzeczenia po wysłuchaniu głosów rzecznika dyscyplinarnego i obwinionego lub jego obrońcy. Oznacza to, że obwiniony i jego obrońca muszą być poinformowani o tym, że wyznaczono termin rozprawy. Orzekanie pod ich nieobecność jest niedopuszczalne - orzekł Sąd Apelacyjny w Lublinie.
Aleksandra Partyk
23.02.2019
Kadry w oświacie
Samorządy otrzymały już dwie raty subwencji oświatowej i mają środki, aby wypłacić nauczycielom podwyżki wynagrodzeń z wyrównaniem od 1 stycznia. Trzecią ratę otrzymają w podwójnej wysokości do 25 lutego.
Agnieszka Matłacz
22.02.2019
Administracja publiczna Finanse
Sejm uchwalił przepisy dostosowujące poszczególne ustawy do RODO. Zmiana objęła również Prawo oświatowe, do którego dodano przepis zobowiązujący pedagogów do zachowania tajemnicy. Doprecyzuje też przepisy dotyczące obowiązków dyrektora szkoły, rozszerzając je o konieczność zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.
Monika Sewastianowicz
22.02.2019
Zarządzanie oświatą
Sformułowanie Karty Nauczyciela, że regulamin określający zasady wynagradzania nauczycieli "podlega uzgodnieniu" nie oznacza konieczności uzyskania zgody związku zawodowego na propozycję rady miejskiej. Wystarczy, że odbyły się konsultacje - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
22.02.2019
Uczniowie mają problem z gramatyką, interpunkcją oraz zadaniami wymagającymi rozumowania i argumentacji - wynika z diagnozy umiejętności ósmoklasistów, której wyniki opublikowała Centralna Komisja Egzaminacyjna. Uczestniczyło w niej 4 770 uczniów z 99 szkół podstawowych w całym kraju.
Monika Sewastianowicz
21.02.2019
Zarządzanie oświatą
Trudno sobie wyobrazić, by egzamin ósmoklasisty został odwołany z powodu strajku nauczycieli - mówił wiceminister edukacji Maciej Kopeć. Zaapelował do nauczycieli, by nie stresowali uczniów oraz wyraził opinię, że plan na wypadek masowego protestu pedagogów jest zbędny.
Monika Sewastianowicz
21.02.2019
Zarządzanie oświatą
Poziomu nauczania nie da się zmierzyć wynikami egzaminu krajowego ani stopniami wystawianymi przez nauczycieli – komentują dydaktycy Szkoły Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego.
Monika Sewastianowicz
21.02.2019
Ruszyła rekrutacja do warszawskich podstawówek, pierwszy etap potrwa do 7 marca 2019 r. Wcześniej muszą się zadeklarować osoby, które chcą zapisać dziecko do szkoły muzycznej lub sportowej. Wniosek o przyjęcie do szkoły powinien zostać podpisany przez oboje rodziców.
Monika Sewastianowicz
21.02.2019
Zarządzanie oświatą
Kurator oświaty słusznie utracił zaufanie do wizytator, która udostępniała na Facebooku wulgarne wpisy, o charakterze politycznym i krytykujące reformę oświaty. Sąd Okręgowy w Poznaniu potwierdził, że takie wpisy nie przystoją pracownikowi korpusu służby cywilnej.
Robert Horbaczewski
20.02.2019
Kadry w oświacie
Wynagrodzenia nauczycieli powinny być wyższe i wypłacane w formie dotacji, bo na razie gminy muszą do nich dopłacać - uważają samorządowcy ze Związku Miast Polskich. Samorządowcy wyliczają, że wydatki na oświatę w ciągu dwóch lat wzrosły o 7 mld zł. Samorządowcy apelują o wspólną walkę o odpowiedni poziom finansowania oświaty z budżetu państwa!
Monika Sewastianowicz
19.02.2019
Kadry w oświacie
Najwyższa Izba Kontroli rekomenduje zawieszenie obowiązkowej matury z matematyki i zmianę rodzaju niektórych zadań w arkuszach egzaminacyjnych. Zdaniem dr. Marcina Smolika, dyrektora CKE, obowiązkowa matura z matematyki jest niezbędna i przynosi liczne korzyści. MEN także wyklucza zawieszenie egzaminu.
Monika Sewastianowicz
19.02.2019
Kadry w oświacie