W budżecie nie ma pieniędzy na spełnienie finansowych postulatów nauczycieli. Rząd nie jest w stanie zrealizować wszystkich oczekiwań - podkreśla szef KPRM Michał Dworczyk. W poniedziałek w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie prezydium Rady Dialogu Społecznego dotyczące oświaty.
Monika Sewastianowicz
25.03.2019

Nauczycielowi zatrudnionemu przez komitet rodzicielski przysługuje rekompensata

Emerytury i renty Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Praca nauczyciela w szkole zatrudnionego przez komitet rodzicielski jest pracą w szczególnym charakterze w rozumieniu art. 86 Karty Nauczyciela. Nauczycielce przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pracy w szczególnych warunkach – stwierdził Sąd Okręgowy w Siedlcach.
Robert Horbaczewski
25.03.2019
Emerytury i renty Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Chcemy rozwiązać problem między dorosłymi - deklaruje szef NSZZ Solidarność Piotr Duda i dodaje: W poniedziałek będziemy brali udział w prezydium Rady Dialogu Społecznego. "Solidarność" będzie domagać się osobnych negocjacji z rządem, dlatego że nasze postulaty są zupełnie inne Związku Nauczycielstwa Polskiego.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
23.03.2019
Kadry w oświacie Wydarzenia
Z samego faktu, że 29 uczniom unieważniono maturę pisemną z matematyki nie można postawić zarzutu, że przewodnicząca zespołu nadzorującego przebieg egzaminu w szkole uchybiła godności zawodu nauczyciela - stwierdził Sąd Apelacyjny w Katowicach.
Robert Horbaczewski
23.03.2019
Szkoła i uczeń
W statucie szkoły trzeba uregulować zarówno kompetencje wicedyrektora szkoły, jak i szczegółowe zasady podejmowania rozstrzygnięć przez radę pedagogiczną. Należy jednak uważać, by nie wyjść poza upoważnienie ustawowe. Może być to bowiem zakwestionowane w sądzie.
Antoni Jeżowski
23.03.2019
Zarządzanie oświatą
Centralna Komisja Egzaminacyjna jest przygotowana do przeprowadzenia egzaminów - zadeklarowała w piątek minister edukacji narodowej Anna Zalewska. I zaapelowała do nauczycieli, by byli w tym czasie przy uczniach. Zadeklarowała też gotowość do rozmów o postulatach płacowych. Zdaniem prezesa ZNP Sławomira Broniarza terminy egzaminów są zagrożone.
Krzysztof Sobczak
22.03.2019
Szkoła i uczeń
Namawiam premiera do wypracowania mechanizmu, dzięki któremu nauczyciele będą z roku na rok zarabiać więcej. Chodzi o stałą podwyżkę – mówi w minister edukacji narodowej Anna Zalewska. Ale zastrzegła, że nie planuje likwidacji Karty Nauczyciela. - Pedagodzy zasługują na przywileje – podkreśla.
Krzysztof Sobczak
22.03.2019
Prawo pracy Zarządzanie oświatą
Sąd Apelacyjny w Katowicach orzekł, że potrącona na pasach uczennica powinna uzyskać zadośćuczynienie w łącznej wysokości 200.000 zł. Doznała bowiem znacznej krzywdy. Po wypadku nie może uprawiać sportów. Pozytywny wynik leczenia nie niweluje doznanych przez nią cierpień. Wyrok komentuje adwokat Łukasz Strzelecki.
Aleksandra Partyk
22.03.2019
Kadry w oświacie
Wprowadzane obecnie zmiany mają mocno powiązać pracodawcę ze szkolnictwem zawodowym - podkreśla sekretarz stanu w MEN Marzena Machałek. I dodaje, że dzięki temu uczniowie zdobędą praktyczne umiejętności, a nowy system umożliwi również dostosowanie kierunków kształcenia do potrzeb rynku pracy.
Krzysztof Sobczak
21.03.2019
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Strajk całej oświaty przede wszystkim uderzy w samorządy. Dzienne „straty” to nawet 195 mln zł - twierdzi prezes Instytutu Badań w Oświacie prof. Antoni Jeżowski. Jak mówi, według resortu edukacji całe koszty 1000 zł podwyżki sięgnęłyby 15 mld zł rocznie.
Antoni Jeżowski
21.03.2019
Finanse samorządów Zarządzanie oświatą

Dyrektor szkoły ukarze niesfornego ucznia

Prawo karne Kadry w oświacie Szkoła i uczeń
Pomalowanie uszkodzonej ławki, posprzątanie rozrzuconych śmieci, zamalowanie graffiti, przeproszenie nauczyciela lub innego ucznia - resort sprawiedliwości chce by dyrektorzy szkół na swoim podwórku rozwiązywali część problemów z dziećmi. Warunek - zgodę będą musieli wyrazić rodzice. Jeśli jednak tego nie zrobią sprawa trafi do sądu.
Patrycja Rojek-Socha
21.03.2019
Prawo karne Kadry w oświacie Szkoła i uczeń
Na 25 marca przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego Dorota Gardias (przewodnicząca Forum Związków Zawodowych) zwołała nadzwyczajne posiedzenie prezydium RDS ws. zapowiadanego strajku w oświacie. W rozmowach ma wziąć udział szef ZNP Sławomir Broniarz, szefowa MEN Anna Zalewska oraz minister finansów Teresa Czerwińska.
Paweł Żebrowski
21.03.2019
Finanse publiczne Szkoła i uczeń
W środę wieczorem odbyło się spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z premierem Mateuszem Morawieckim dotyczące postulatów nauczycieli dotyczących wzrostu ich wynagrodzeń. Rozmowa trwała około dwóch godzin, ale o jej rezultatach nie poinformowano.
Krzysztof Sobczak
20.03.2019
Zarządzanie oświatą
Słabością dotychczasowych studiów doktoranckich był obniżający się poziom bronionych doktoratów, a w środowisku akademickim dosyć powszechna była opinia, że poprzedni model był dysfunkcyjny - powiedział minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. I podkreślił, że przepisy Konstytucji dla Nauki o szkołach doktorskich dają dużą autonomię uczelniom.
Krzysztof Sobczak
20.03.2019
Szkolnictwo wyższe
Sukcesywnie zwiększamy nakłady na oświatę - zapewnia Ministerstwo Edukacji Narodowej. Informuje, że w latach 2016-2019 subwencja oświatowa wzrosła o 5,5 mld złotych. I dziwi się stwierdzeniom, że samorządy "muszą dokładać do oświaty". - Samorządy również są odpowiedzialne za oświatę - podkreśla MEN.
Krzysztof Sobczak
20.03.2019
Finanse publiczne
Oświatowe związki zawodowe są podzielone. "Solidarność" nie chce, by jej protest utożsamiano z tym, zapowiadanym przez Związek Nauczycielstwa Polskiego. Rząd wykazuje większą chęć do negocjowania z oświatową "S". O spokój i ostudzenie emocji apeluje prezydent Andrzej Duda, który ma o tym rozmawiać w środę z premierem.
Monika Sewastianowicz
20.03.2019
Kadry w oświacie
Akcja strajkowa ma olbrzymie znaczenie dla prawidłowego funkcjonowanie firm prywatnych, jest jeszcze bardziej istotna w przedsiębiorstwach oraz zakładach pracy, od których zależy sprawne funkcjonowanie państwa. Co zrobić, by była zgodna z RODO, tłumaczy Piotr Druzgała z Kancelarii Adwokackiej Wachowski.
Piotr Druzgała
20.03.2019

Podwyżki dla nauczycieli nie z kieszeni samorządów

Samorząd terytorialny Finanse samorządów
Gminy obawiają się sytuacji, w której samorząd zostanie zobowiązany do zwiększenia pensji nauczycielom, a nie dostanie na to pieniędzy. Subwencja oświatowa jest za mała, a środków własnych im nie starczy. Minister edukacji zapowiada podwyżki od września, deklarując, że odpowiednie środki zostaną samorządom przekazane.
Katarzyna Kubicka-Żach
19.03.2019
Samorząd terytorialny Finanse samorządów

Edukacja seksualna dzieli rzeczników

Prawo rodzinne Zarządzanie oświatą
Prawo do otrzymania rzetelnej edukacji seksualnej wynika wynika z prawa do nauki, którego ochrona należy niewątpliwie do obowiązków rzecznika praw dziecka - podkreśla RPO w reakcji na stanowisko rzecznika praw dziecka. Występuje też do Światowej Organizacji Zdrowia o wyjaśnienie wątpliwości dotyczących standardów edukacji seksualnej.
Monika Sewastianowicz
18.03.2019
Prawo rodzinne Zarządzanie oświatą
Związki zawodowe nauczycieli nie mogą sobie pozwalać na szantaż moralny wobec uczniów i ich rodziców - podkreślił premier Mateusz Morawiecki. Zapowiedział, że rząd zrobi wszystko, by egzaminy się odbyły.
Monika Sewastianowicz
18.03.2019
Kadry w oświacie
Systemowi oświaty grozi zapaść, ale nie z powodu planowanego strajku, lecz z powodu niskich pensji i zbyt małych nakładów państwa na edukację. To już ostatni dzwonek, by zadbać o edukację - apeluje Sławomir Broniarz, prezes ZNP, odpowiadając na słowa szefowej resortu edukacji.
Jolanta Ojczyk
17.03.2019
Zarządzanie oświatą

MEN: Egzaminy zorganizujemy, o płacach chcemy rozmawiać

Samorząd terytorialny Zarządzanie oświatą
Podjęliśmy prace nad przygotowaniem rozwiązań, które usprawniają organizację tegorocznych egzaminów; uelastycznienie przepisów daje dyrektorom szkół dodatkowe możliwości organizacyjne - napisała minister edukacji narodowej Anna Zalewska do samorządowców. Jednocześnie zadeklarowała gotowość do rozmów z przygotowującymi się do strajku związkowcami.
Krzysztof Sobczak
17.03.2019
Samorząd terytorialny Zarządzanie oświatą
W tym roku po raz pierwszy odbędzie się egzamin ósmoklasisty, trzeba pamiętać, że podobnie jak w przypadku pozostałych egzaminów, ten też można zakwestionować. Pracę można przejrzeć, sfotografować, a komisję poprosić o zweryfikowanie wyniku. W ostateczności można też zwrócić się do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego.
Monika Sewastianowicz
15.03.2019
Gdy w szkole wydarzy się wypadek, dyrektor musi powołać zespół, który zbada sprawę i sporządzi protokół. To, kto odpowiada za wypadek, zależy od okoliczności zdarzenia. Odpowiedzialność organu prowadzącego jest wyłączona, gdy winę za wypadek ponosi wyłącznie uczeń.
Monika Sewastianowicz
15.03.2019
BHP Zarządzanie oświatą
Pracownicy niepedagogiczni mogą brać udział w strajku, nawet jeżeli szkołę prowadzi samorząd. Dużo trudniejsza jest pod tym względem sytuacja katechetów, bo choć formalnie zatrudnia ich szkoła, to tak naprawdę decydujący głos ma biskup. A według kurii: "misja katechetów ma zupełnie inny wymiar", więc nauczyciele religii nie powinni zaprzątać sobie głowy sprawami materialnymi.
Monika Sewastianowicz
15.03.2019
Kadry w oświacie Prawo pracy
Rzecznik praw obywatelskich chce, by MEN wyciągnęło konsekwencje wobec Małopolskiej Kurator Oświaty, która w postach na Twitterze stwierdziła, że działalność na rzecz praw osób LGBT jest „propagowaniem pedofilii". Według rzecznika słowa te mają wymiar homofobiczny.
Monika Sewastianowicz
14.03.2019
Zarządzanie oświatą
MEN nie zgadza się, by Warszawa wprowadziła do szkół nieobowiązkową edukację seksualną zgodną ze standardami WHO. W sukurs resortowi oświaty przychodzi też minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz, która chce, by to ustawa gwarantowała, że minister będzie zatwierdzał programy nauczania.
Monika Sewastianowicz
14.03.2019
Rozwiązywanie testów ma sens, jeżeli uczeń wie, czego się od niego wymaga, co daje punkty. Wymagania są jednak ukryte w przepisach prawa. By ułatwić uczniom naukę, stworzyliśmy Powtórki Ósmoklasisty. Skorzystaliśmy z naszego narzędzia, które trudne prawnicze teksty zamienia na proste i zrozumiałe - mówi radca prawny Aneta Pacek-Łopalewska
Jolanta Ojczyk
14.03.2019
Szkoła i uczeń
Mamy gotowe nowe kierunki studiów – w tym prowadzone w języku angielskim. Współpracujemy z wieloma organizacjami i firmami, z którymi współorganizujemy staże dla naszych studentów. Pomagamy w zdobywaniu doświadczenia i kluczowych, praktycznych umiejętności - mówi prof. Anna Konert, dziekan Wydziału Prawa Uczelni Łazarskiego.
Monika Sewastianowicz
14.03.2019
Szkolnictwo wyższe
MEN pracuje nad tym, by egzaminy w szkołach się odbyły i zapewniam, że one odbędą się w terminie - uspokaja rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. Chodzi o rozporządzenie uelastyczniające zasady wyznaczania egzaminatorów. Z kolei poseł Marek Suski przeprosił za wypowiedź dotyczącą zarobków pedagogów.
Monika Sewastianowicz
13.03.2019
Kadry w oświacie