Związkowcy mogą pozyskać dane pracowników na potrzeby przeprowadzenia referendum strajkowego. RODO im tego nie zabrania - informuje prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pracodawca musi udzielić informacji niezbędnych do prowadzenia działalności związkowej.
Monika Sewastianowicz
13.03.2019
Kadry w oświacie Prawo pracy
Wkrótce zostanie podany termin kolejnego spotkania - zapowiada resort edukacji. Minister Anna Zalewska spotkała się ze związkowcami oświatowej "Solidarności". To reakcja na okupowanie siedziby kuratorium w Krakowie.
Monika Sewastianowicz
12.03.2019
Kadry w oświacie
Nowy system profilaktycznej opieki nad uczniem ma się opierać na pielęgniarkach szkolnych oraz higienistkach, które mają współpracować z lekarzem rodzinnym. Założenia do ustawy przewidują, że pielęgniarka będzie się zajmować grupą ok. 750 uczniów. Pytanie tylko skąd wziąć tyle pielęgniarek, bo szkoły już mają problem, by je znaleźć. Samorządy alarmują, że to na nich zrzucono koszty tej rewolucji.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
12.03.2019
Zarządzanie oświatą Opieka zdrowotna
Część nauczycieli nie chce czekać na oficjalny strajk. Grupa pedagogów rozpoczęła w poniedziałek okupację małopolskiego kuratorium oświaty w Krakowie. Domagają się podwyżki wynagrodzeń.
Monika Sewastianowicz
12.03.2019
Szkoły do 25 marca mają zdecydować, czy będą strajkować. W placówkach już rozpoczęły się referenda w tej sprawie. Wezmą w nich udział nie tylko nauczyciele, ale również pracownicy niepedagogiczni. Strajku obawiają się dyrektorzy szkół, ponieważ to oni zmierzą się z postulatami protestujących
Monika Sewastianowicz
12.03.2019
Kadry w oświacie

Prawnicy i psychologowie razem przeciw "mowie nienawiści"

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Nowe technologie
Mowa nienawiści staje się dla społeczeństwa czymś coraz bardziej akceptowalnym - alarmują eksperci. I jako dowód podają to, że hejt w internecie przestaje być anonimowy. Zagrożeniom wynikającym ze zbyt pobłażliwego podejścia do problemu poświęcona ma być wspólna akcja edukacyjna prawników, psychologów i dziennikarzy.
Patrycja Rojek-Socha
12.03.2019
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Nowe technologie
Zapewnienie równego dostępu do profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz do opieki stomatologicznej, czyli jednakowego jej poziomu, bez względu na miejsce zamieszkania ucznia i typ szkoły oraz zwiększenie efektywności świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych - cel zmian w ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami.
Krzysztof Sobczak
11.03.2019
Opieka zdrowotna
Przewodniczący komisji egzaminacyjnej zyska większą dowolność w powoływaniu składu, będzie można wyznaczać egzaminatorów spoza szkoły. Jak podkreślają związkowcy, w ten sposób MEN, które przygotowuje nowe przepisy, chce zabezpieczyć przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty mimo strajku nauczycieli.
Monika Sewastianowicz
11.03.2019
Zarządzanie oświatą
Mazowiecka kurator oświaty zwróciła się do prezydenta Warszawy z bardzo szczegółowymi pytaniami o podstawy prawne, o to, jakie czynności mają być podejmowane w ramach realizacji warszawskiej deklaracji LGBT - zapowiedział minister Maciej Kopeć.
Monika Sewastianowicz
11.03.2019
Zarządzanie oświatą
Od 1 września 2019 r. zwiększona ma być liczba godzin do dyspozycji dyrektora szkoły w ramowych planach nauczania - zakłada to projekt rozporządzenia ministerstwa edukacji. - Dzięki temu dodatkowo wzmacniamy finansowanie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów - podkreśla resort.
Paweł Żebrowski
09.03.2019
Szkoła i uczeń
Z całą mocą oświadczamy, że samorządy nie oszczędzają na nauczycielach. Wręcz przeciwnie, dokładamy do subwencji i dotacji z budżetu państwa coraz większe kwoty ze środków własnych - w ten sposób odpowiada na słowa premiera Mateusza Morawieckiego Związek Miast Polskich.
Monika Sewastianowicz
08.03.2019
Resort edukacji obiecał, że dodatek za wyróżniającą pracę będzie przysługiwał wszystkim najlepszym pedagogom. Jednak projekt noweli Karty Nauczyciela, który przekazano do konsultacji społecznych, wcale na to nie wskazuje. Lukę w propozycjach resortu wskazują związkowcy.
Monika Sewastianowicz
08.03.2019
Kadry w oświacie

Premier: 6 tys. zł dla nauczyciela dyplomowanego

Prawo pracy Zarządzanie oświatą
Premier Mateusz Morawiecki chciałby, aby wynagrodzenie nauczyciela dyplomowanego w przyszłym roku wynosiło 6 tys. złotych. I zadeklarował gotowość spotkania z nauczycielami. A wicepremier Beata Szydło dodała, że do rozmów gotowe są także minister pracy i minister edukacji.
Krzysztof Sobczak
07.03.2019
Prawo pracy Zarządzanie oświatą
Rada Warszawy jednogłośnie podjęła decyzję o podwyżkach dla nauczycieli. Miasto przeznaczy na ten cel 39 mln zł, co wymaga zmian w budżecie stolicy. Nie przyjęto poprawki radnych PiS dotyczącej zwiększenia dodatków motywacyjnych.
Monika Sewastianowicz
07.03.2019
Kadry w oświacie
Co trzeci nastolatek spotkał się z mową nienawiści w internecie, prawie co dziesiąty doświadczył jej osobiście - wynika z raportu wynika z badań EU Kids online 2018. Wnioski wskazują na potrzebę dalszej edukacji medialnej skierowanej do rodziców, opiekunów i nauczycieli. Badania były przeprowadzone w 2018 roku na reprezentatywnej grupie dzieci i młodzieży w wieku 9-17 lat - 1249 uczniach z 90 szkół.
Monika Sewastianowicz
07.03.2019
Według minister Anny Zalewskiej nie ma obaw, by strajk nauczycieli zagroził egzaminom. Wskazują na to dane Państwowej Inspekcji Pracy. Minister potwierdza, że nie ma możliwości przełożenia egzaminów.
Monika Sewastianowicz
07.03.2019
Kadry w oświacie
Według rzecznika praw dziecka podpisany w Warszawie dokument dotyczący ochrony praw osób nieheteroseksualnych może naruszać Konstytucję. A mianowicie prawo rodziców do wychowania dzieci w zgodzie z własnymi przekonaniami. Największe wątpliwości rzecznika zrodziły plany wprowadzenia do szkół edukacji seksualnej zgodnej ze standardami WHO.
Monika Sewastianowicz
07.03.2019
Zarządzanie oświatą

CKE: Strajk nauczycieli nie przesunie terminów egzaminów

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Egzamin gimnazjalny, egzamin ósmoklasisty i matury odbędą się zgodnie z harmonogramem. Centralna Komisja Egzaminacyjna nie zmieni terminu ze względu na zapowiadany strajk nauczycieli, bo nie ma do tego podstawy prawnej.
Agnieszka Matłacz
06.03.2019
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Zwrotu kosztów reformy oświaty będą domagały się od Skarbu Państwa miasta zrzeszone w Unii Metropolii Polskich. Pozew zbiorowy w tej sprawie ma być gotowy w kwietniu, trwa właśnie szacowanie poniesionych wydatków.
Katarzyna Kubicka-Żach
06.03.2019
Samorząd terytorialny
Problemy z poprawnym skreśleniem ucznia z listy uczniów często weryfikowane są przez sądy także dlatego, że taki mechanizm wpisano w postępowanie administracyjne mocno związane z tym działaniem – tłumaczy prof. Antoni Jeżowski. Dlatego ważne jest, by tę kwestię uregulować bardzo szczegółowo.
Monika Sewastianowicz
06.03.2019
Rząd przyjął we wtorek projekty przepisów dotyczących rozwiązań podejmowanych po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Dotyczy to m.in. uznawania kwalifikacji zawodowych zdobytych na wyspach. Nowe przepisy mają zachęcać do powrotu do Polski.
Monika Sewastianowicz
05.03.2019
Szkolnictwo wyższe
Dzięki nam niepełnosprawne dzieci uczą się razem ze swoimi rówieśnikami, a nie w domu - podkreśliła minister Anna Zalewska podczas konferencji podsumowującej pierwszy etap realizacji projektu „Wspieranie podnoszenia jakości edukacji włączającej w Polsce”. W realizacji projektu pomaga agencja zajmująca się tą kwestią z ramienia Komisji Europejskiej.
Monika Sewastianowicz
05.03.2019
Kadry w oświacie
Mateusz Morawiecki prosi nauczycieli, by powstrzymali się od strajku. Podkreśla, że na akcji protestacyjnej ucierpią uczniowie i chce, by pedagodzy poczekali na kolejne propozycje. Prezes ZNP odpowiada natomiast, że nauczyciele nie działają przeciwko uczniom, a walczą o swoje prawa.
Monika Sewastianowicz
05.03.2019
Kadry w oświacie

Mniej czasowych umów w szkołach

Prawo pracy Zarządzanie oświatą
Szkoły zbyt często podpisują z nauczycielami umowy na czas określony - uważa resort edukacji, który chce ograniczyć to zjawisko, nowelizując przepisy Karty Nauczyciela. Ustawa ma przewidywać maksymalny okres zatrudniania pedagogów na umowy czasowe. Przepis niekoniecznie jednak będzie receptą na rozwiązanie problemu.
Monika Sewastianowicz
05.03.2019
Prawo pracy Zarządzanie oświatą
Strajk nauczycieli rozpocznie się 8 kwietnia 2019 r. - podał Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. To termin rozpoczęcia akcji, nie wiadomo natomiast, kiedy strajk się zakończy. Prezes ZNP nie wyklucza, że protest potrwa do czasu egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego lub nawet matur.
Monika Sewastianowicz
04.03.2019
Zarządzanie oświatą
Resort edukacji przygotował projekt zmian w Karcie Nauczyciela. Zawiera on regulacje, które będą podstawą do realizacji obietnic składanych podczas negocjacji ze związkami zawodowymi nauczycieli. Stażyści mają dostać jednorazowe dodatki, a wszyscy pedagodzy zyskać prawo do gratyfikacji finansowej za wyróżniającą pracę.
Monika Sewastianowicz
01.03.2019
Kadry w oświacie
Oddaliśmy nauczycielom wszystkie zabrane przez poprzedników przywileje - mówiła minister edukacji Anna Zalewska podczas konferencji prasowej w Opolu. Dodała, że wynagrodzenia pedagogów wzrosły o 16,1 proc., czyli najwięcej od lat. A każdy nauczyciel może też liczyć na trzynastkę.
Monika Sewastianowicz
01.03.2019
Minister edukacji narodowej uważa, że przebieg i wnioski ze spotkań zespołu ekspertów "Dobrej Zmiany" były wewnętrznym dokumentem. I nie są jawne. Naczelny Sąd Administracyjny jest innego zdania. Uznał, że stanowiły one element procesu legislacyjnego przed reformą systemu oświaty i powinny być ujawnione.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
01.03.2019
Szkoła i uczeń Administracja publiczna
Resort edukacji nie poprze postulatów zawartych w Warszawskiej Deklaracji LGBT+. Według MEN poziom edukacji seksualnej w szkołach jest wystarczający, nie wymaga zmian. Zdaniem ministerstwa dzieci są chronione przed każdą formą dyskryminacji, w tym tę ze względu na orientację seksualną.
Monika Sewastianowicz
01.03.2019
Zarządzanie oświatą
MEN przygotowało projekt rozporządzenia dotyczącej dotacji na pomoc materialną dla gmin. Po zmianach biedniejsze jednostki samorządu łatwiej uzyskają dotację. Rozporządzenie ma dostosować przepisy wykonawcze do tych zmian.
Monika Sewastianowicz
01.03.2019