Średni wynik uzyskany przez ósmoklasistów z egzaminu z angielskiego (najczęściej wybieranego języka obcego) to 66 proc. punktów, z niemieckiego – 49 proc., z rosyjskiego – 57 proc., z francuskiego – 79 proc., z hiszpańskiego – 69 proc. i z włoskiego – 77 proc.

Są wyniki egzaminów ósmoklasistów - średnio 59 proc. punktów z polskiego i 46 proc. z matematyki>>

Egzamin ósmoklasisty został przeprowadzony od 25 do 27 maja 2021 r. Uczniowie, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpili do niego w powyższym terminie, napisali egzamin 16, 17i 18 czerwca. Każdy ósmoklasista przystąpił do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

  1. języka polskiego
  2. matematyki
  3. języka obcego nowożytnego.

 

Czytaj w LEX: Kalendarz zadań dyrektora - Lipiec 2021 >

Do egzaminu ósmoklasisty w sesji głównej, tj. w maju 2021 r. ,przystąpiło 357060 spośród 3678343 uczniów VIII klasy szkoły podstawowej (ok. 97 proc.).  Za rozwiązanie zadań z języka polskiego uzyskali średnio 60 proc. punktów możliwych do otrzymania, a z matematyki – 47 proc.

Zobacz w LEX: Metody aktywizacji uczniów podczas nauki zdalnej - szkolenie online >

Za rozwiązanie zadań z języka obcego nowożytnego ósmoklasiści uzyskali średnio:

  • z języka angielskiego –66% punktów
  • z języka francuskiego –79% punktów
  • z języka hiszpańskiego –69% punktów
  • z języka niemieckiego –49% punktów
  • z języka rosyjskiego –57% punktów
  • z języka włoskiego –77% punktów.

 

W piątek swoje indywidualne wyniki poznają też absolwenci klas VIII szkół podstawowych. Zaświadczenia o wynikach egzaminu otrzymają dopiero 9 lipca.

W zeszłym roku z języka polskiego uzyskali średnio 59 proc. punktów możliwych do otrzymania, a z matematyki – 46 proc.

Zobacz w LEX: Zarządzanie czasem i emocjami, profilaktyka wypalenia zawodowego nauczyciela - szkolenie online >