Według badania "Barometr zawodów 2021" właśnie w grupie nauczycieli przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu najtrudniej znaleźć szkołom odpowiednich kandydatów do pracy.

Jacy nauczyciele będą potrzebni za 10 lat?

W ramach rozpoczynającego się projektu badawczego naukowcy z Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego (OPI-PIB) na zlecenie MEiN mają ustalić, jakie kierunki kształcenia nauczycieli przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu są i będą potrzebne w perspektywie najbliższych 5 i 10 lat. Przyjrzą się oni sytuacji kadrowej szkół i wyzwaniom w rekrutacji nowych nauczycieli. Badacze przeanalizują również opinie na temat kształcenia kadr nauczycielskich, kompetencji i kwalifikacji osób, które rozpoczynają karierę zawodową.

Jaka jest ścieżka zawodowa nauczycieli?

Eksperci zbadają także motywy, którymi kierowały się osoby wybierające zawód nauczyciela, przyjrzą się ich doświadczeniom w pracy, a także dokonają analizy przyczyn rezygnacji z tej ścieżki zawodowej. OPI-PIB informuje, że jako kontekst badania naukowcy wybrali kierunki rozwoju województw i kraju – kluczowe i perspektywiczne branże gospodarki oraz zawody, na które popyt na regionalnych rynkach pracy jest i będzie największy.

Czytaj też: Więcej danych o nauczycielach trafi do ZUS >
 

Analiza danych i rozmowy z ekspertami

Dotychczas zespół Laboratorium Analiz Statystycznych w Ośrodku Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytucie Badawczym analizował dane na temat zapotrzebowania na nauczycieli kształcenia zawodowego, które pojawiły się w pierwszym półroczu 2021 r.

- Naukowcy OPI-PIB przyjrzeli się ofertom pracy w tym zawodzie oraz dokumentom strategicznym województw i wskazanym w nich kierunkom rozwoju społeczno-gospodarczego, wyzwaniom i regionalnym specjalizacjom. W najbliższych miesiącach natomiast badacze będą prowadzić rozmowy z ekspertami – osobami posiadającymi największą wiedzę w obszarze kształcenia zawodowego – poinformował Sławomir Rybka z OBI-PIB.

Podał, że do udziału w wywiadach zaproszeni zostaną przedstawiciele kuratoriów oświaty, placówek doskonalenia nauczycieli i innych instytucji o zasięgu regionalnym, blisko związanych z kształceniem zawodowym. Obecni i byli nauczyciele zostaną poproszeni o podzielenie się swoim doświadczeniem i opiniami w trakcie wywiadów grupowych.

Naukowcy OPI-PIB zorganizują również panele eksperckie. Do udziału w nich zaproszą przedstawicieli sektorowych rad ds. kompetencji – ekspertów reprezentujących różne środowiska i branże.

Działania zostaną zrealizowane na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach projektu "Zapotrzebowanie na kształcenie na kierunkach nauczycielskich".

 

PAP