Ministerstwo Edukacji i Nauki podkreśla, że po przedstawieniu prezentacji wiceminister Dariusz Piontkowski opuścił posiedzenie grupy roboczej (po 45 min.), pozostawiając pozostałych uczestników z urzędnikami MEiN. - Oznaczało to w praktyce, że podczas spotkania doszło wyłącznie do wymiany poglądów, a nie do faktycznych konsultacji - wyjaśnia resort. Sprzeciwiamy się zamieszczeniu w jednym protokole przebiegu dyskusji i ewentualnych ustaleń przyjętych 1 lipca 2021 r., tj. podczas spotkania, w którym nie uczestniczyliśmy.

 

ZNP: Zapisy nierzetelne

Jak wyjaśniają związkowcy, w protokole zostały zniekształcone wypowiedzi przedstawicieli ZNP dotyczące obywatelskich inicjatyw ustawodawczych. Przedstawiciele ZNP mówili o dwóch inicjatywach dotyczących finansowania wynagrodzeń nauczycieli oraz systemu wynagradzania nauczycieli, a nie o jednej, jak wynika z protokołu. Po dwóch godzinach przedstawiciel ZNP zaproponował przerwę do czasu przedstawienia przez MEiN założeń budżetu na oświatę w 2022 r., uznając dalszą dyskusję za bezprzedmiotową.

Jak twierdzi ZNP, w protokole nie uwzględniono wypowiedzi przedstawiciela ZNP, że przedstawione przez ministerstwo propozycje to zmiana warunków pracy i płacy na niekorzyść nauczycieli oraz wypowiedzi, że dyskusję o zmianach w pragmatyce zawodowej nauczycieli należy rozpocząć od określenia finansowania zadań oświatowych.

 

- ZNP zgodnie z decyzją Prezydium ZG ZNP z 21 czerwca 2021 r. zawiesiło swoje uczestnictwo w posiedzeniach Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty do czasu przedstawienia przez ministerstwo założeń budżetu na oświatę oraz systemu wynagradzania nauczycieli opartego o średnie wynagrodzenie w gospodarce - tłumaczą związkowcy w komunikacie na swojej stronie internetowej.