- Obydwa związki zawodowe podjęły decyzje o tym, że swój udział w zespołach roboczych powołanych przez ministra edukacji i nauki zawieszają. Nie wyobrażamy sobie możliwości pracy w zespołach w takiej formule, jaką zaproponował minister Czarnek, a jednocześnie przy takim poziomie merytorycznym, a idąc dalej przy takim poziomie zabezpieczenia finansowego bytu materialnego nauczycieli - powiedział w czwartek na konferencji prasowej prezes ZNP Sławomir Broniarz.

Wzrost wynagrodzeń tak, ale nie kosztem innych uprawnień

Sławomir Wittkowicz, przewodniczący Wolnego Związku Zawodowego "Solidarność - Oświata" należącego do FZZ wskazał, że nie do przyjęcia była i jest sytuacja, "w której wzrost wynagrodzeń ma się odbyć kosztem kilkudziesięciu tysięcy nauczycieli, którzy utracą pracę oraz zwiększenie wymiaru zadań bez zwiększenia rzeczywistego wynagrodzenia".

- Oba związku domagają się dwustronnych rozmów z rządem - między związkami zawodowymi a Ministerstwem Edukacji i Nauki. - Jeżeli pan prezydent, który jest patronem dialogu społecznego zechce swój patronat rozciągnąć na tę formułę, to będziemy zadowoleni - zaznaczył Sławomir Broniarz.

 


 

Zmiany w pensum i dodatkach

Wynagrodzenie zasadnicze ma zależeć od poziomu wykształcenia i etapu rozwoju zawodowego nauczyciela - ma rosnąć kwotowo w momencie uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowego. Ma też być powiązane z z minimalnym wynagrodzeniem za pracę.

MEiN proponuje, by do składników wynagrodzenia nauczycieli należały:

  • wynagrodzenie zasadnicze
  • dodatek za wysługę lat
  • wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw
  • wynagrodzenie za pełnienie powierzonych funkcji (ewentualne rozszerzenie funkcji uprawniających do dodatku)
  • dodatek za specjalizacje zawodowe
  • dodatek za warunki pracy
  • dodatek motywacyjny
  • inne składniki wynikające ze stosunku pracy – nagrody (w tym nagrody jubileuszowe i nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze), odprawy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek za pracę w porze nocnej).

 

Pensum ma wzrosnąć o dwie godziny. Dodatkowo nauczyciele przedmiotów, które wymagają mniej czasu na przygotowanie się do zajęć lub sprawdzanie prac pisemnych: nauczyciel wychowania fizycznego, nauczyciel plastyki i nauczyciel muzyki, mają realizować po dwie godziny zajęć rozwijających zainteresowania. Już w piątek 18 czerwca odbędzie się spotkanie kolejnej grupy roboczej powołanej w ramach Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty. Tematem ma być ocena pracy nauczycieli i odbiurokratyzowanie szkoły.