Pieniądze na podwyżkę dla nauczycieli są już zaplanowane w budżecie. Do subwencji oświatowej zostanie dołożonych dodatkowo 667 mln zł, pozostała część jest środkami, które są już w budżecie ministerstwa oświaty i można je przeznaczyć właśnie na wzrost wynagrodzeń.
Monika Sewastianowicz
03.04.2019
Możliwe działania pracodawcy w razie stwierdzenia nielegalności strajku zależą przede wszystkim od tego, czy nieprawidłowości zostaną stwierdzone jeszcze przed rozpoczęciem akcji strajkowej, czy już po jej przeprowadzeniu - piszą radcowie prawni Robert Stępień i Agnieszka Nicińska z kancelarii Raczkowski Paruch.
Robert Stępień Agnieszka Nicińska
03.04.2019
Prawo pracy
Nie ma na razie szans na to, by nauczyciele płacili niższy podatek. Jak poinformował szef kancelarii prezydenta Michał Dworczak, nie jest to na razie rozpatrywane. Propozycję, by w ten sposób podwyższyć pensje pedagogów, złożył prezydent.
Monika Sewastianowicz
03.04.2019
Pracownikowi, który weźmie udział w nielegalnym strajku, grożą poważne konsekwencje. Może odpowiadać dyscyplinarnie, a czas protestu nie wliczy się do jego uprawnień pracowniczych. Strajk jest legalny tylko wtedy, gdy spełnione zostaną wszystkie wymogi ustawowe. Według MEN, jeśli dojdzie do strajku nauczycieli, to w części szkół może on być nielegalny.
Monika Sewastianowicz
03.04.2019
Kadry w oświacie Prawo pracy
Prowadzone we wtorek rozmowy przedstawicieli rządu z nauczycielskimi związkami nie doprowadziły do porozumienia, chociaż obie strony deklarują postęp. We wtorek wieczorem nadzwyczajne posiedzenie Prezydium Rady Dialogu Społecznego o sytuacji w oświacie przerwano do środy.
Krzysztof Sobczak
02.04.2019
Kadry w oświacie
Każda osoba posiadająca kwalifikacje pedagogiczne może być członkiem zespołu egzaminacyjnego i nadzorującego podczas tegorocznych egzaminów - takie rozwiązania zakłada rozporządzenie podpisane przez minister edukacji narodowej Annę Zalewską.
Paweł Żebrowski
02.04.2019
Szkoła i uczeń
Prezydent Andrzej Duda ma własny pomysł na rozwiązanie konfliktu z nauczycielami - proponuje, by ich umowy były niżej opodatkowane. Koszty uzyskania przychodu miałyby wynosić 50 proc. podobnie jak w przypadku nauczycieli akademickich. Związkowcy nie wykluczają przyjęcia takiego rozwiązania.
Monika Sewastianowicz Krzysztof Koślicki
02.04.2019
Kadry w oświacie PIT
Członek komisji konkursowej ujawnił pozostałym członkom komisji jak zakończyło się nieformalne referendum nauczycielskie w sprawie poparcia kandydatur na dyrektora szkoły. Nie jest to przesłanka do unieważnienia konkursu - stwierdził WSA w Rzeszowie.
Robert Horbaczewski
02.04.2019
Kadry w oświacie
Nie 5 proc. a 9 proc. mają więcej zarobić nauczyciele od września. Rząd rozważy także zmniejszenie opodatkowania wynagrodzeń pedagogów - takie propozycje złożono podczas wtorkowych negocjacji ze związkami zawodowymi. Rozmowy mają być kontynuowane w środę.
Monika Sewastianowicz
02.04.2019
Związkowcy zaakceptowali cztery z pięciu propozycji rządu dotyczących wynagrodzeń nauczycieli - poinformowała w poniedziałek wicepremier Beata Szydło. Dodała, że rozmowy będą kontynuowane we wtorek. Sami związkowcy podkreślają, że nie ma na razie powodu, by zawiesić planowany strajk.
Monika Sewastianowicz
01.04.2019
Czekamy na rzeczowe i konkretne propozycje - mówił prezes ZNP Sławomir Broniarz, przygotowując się do kolejnej tury negocjacji. Strona rządowa podkreśla, że jej priorytetem jest, by egzaminy odbyły się w normalnym trybie. Wicepremier Beata Szydło dodaje, że liczy na porozumienie ze stroną związkową.
Monika Sewastianowicz
01.04.2019
Kadry w oświacie

SN: Spór kompetencyjny w sprawie dotacji oświatowych

Samorząd terytorialny Szkoła i uczeń
Po 1 stycznia 2017 r. sprawy przyznania dotacji dla przedszkoli i szkół niepublicznych podlegać powinny kognicji sądów administracyjnych, zwłaszcza w sprawie skarg wnoszonych po tej dacie. Jednak sądy cywilne nie mogą odrzucać pozwów, bo inaczej podważy się zaufanie obywateli do państwa - uznał Sąd Najwyższy.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
01.04.2019
Samorząd terytorialny Szkoła i uczeń
W skali kraju udział w strajku zadeklarowało 79,5 proc. szkół i przedszkoli – powiedział prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz na konferencji prasowej z młodymi nauczycielami. Według danych przekazanych przez kuratorów oświaty od dyrektorów, odsetek szkół, w których przeprowadzono referenda strajkowe wynosi 58,7 proc. 
Katarzyna Kubicka-Żach
31.03.2019
Kadry w oświacie Samorząd terytorialny
Grzegorz Schetyna zapowiedział, że w przyszłym tygodniu PO zgłosi w Sejmie wniosek o wotum nieufności wobec minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej. Zdaniem PO polskie szkolnictwo to dziś chaos i upadek.
Katarzyna Kubicka-Żach
30.03.2019
Kadry w oświacie
Jak dotychczas nie widzę woli zbliżenia się stron w kwestii płac w oświacie. Rząd podczas spotkania w Radzie Dialogu Społecznego nic nie zaproponował. Dlatego mam nadzieję, że na kolejne spotkanie 1 kwietnia przyjdzie już z konkretną propozycją - podkreśliła w rozmowie z Prawo.pl przewodniczącą Rady Dialogu Społecznego Dorota Gardias.
Paweł Żebrowski
30.03.2019
Rynek
Mam nadzieję, że zakończą się dobrym porozumieniem. W perspektywie jest dobro dzieci, przecież najważniejsze - podkreśla marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Chęć porozumienia się z nauczycielami deklaruje też Beata Szydło. Kolejna tura rozmów z pedagogami odbędzie się 1 kwietnia 2019 r.
Monika Sewastianowicz
29.03.2019
Kadry w oświacie
Rada Warszawy apeluje do rządu o rozwiązanie konfliktu z nauczycielami. Skrytykowała również reformę edukacji, a radni zdecydowali się nie wprowadzać do porządku obrad apelu o to, by warszawscy nauczyciele nie przyłączali się do akcji strajkowej. Chcieli tego radni Prawa i Sprawiedliwości.
Monika Sewastianowicz
28.03.2019
Kadry w oświacie
Liczbę szkół, które wezmą udział w strajku, podał prezes ZNP Sławomir Broniarz podczas czwartkowej konferencji. Związkowcy spotkali się też ze stroną samorządową, która nie poparła projektu zmian w Karcie Nauczyciela. Samorządowcy obawiają się, że nie dostaną pieniędzy na pokrycie wydatków na pensje pedagogów.
Monika Sewastianowicz
28.03.2019
Kadry w oświacie
Szkoła nie wspiera innowacyjności i niszczy kreatywność - wynika z ekspertyzy resortu przedsiębiorczości. Autorzy raportu punktują m.in. luki w wykształceniu nauczycieli i brak motywacji. Rekomendują m.in. zmiany w podstawie programowej. Raport jest ogólnie słuszny, problem jednak nie polega na tym, aby pisać kolejne, słuszne raporty, ale wyznaczyć priorytety dla edukacji i na nich się skupić - ocenia dr Danuta Elsner.
Monika Sewastianowicz
28.03.2019
Wniosek o zasiłek mogą złożyć wyłącznie rodzice dziecka, które jeszcze nie ukończyło ośmiu lat. Żeby móc zostać z dzieckiem w domu wystarczy swojemu pracodawcy złożyć wniosek o wypłatę i oświadczenie o nieprzewidzianym zamknięciu żłobka, przedszkola lub szkoły - przypomina ZUS.
Paweł Żebrowski
28.03.2019
Ubezpieczenia społeczne Zarządzanie oświatą

Raport: Polska szkoła zabija kreatywność

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Polska szkoła niezbyt dobrze radzi sobie z kształceniem przyszłych innowatorów. Tłumi kreatywność, a premiuje posłuszeństwo i podporządkowanie - wynika z ekspertyzy resortu przedsiębiorczości. Dostaje się też systemowi kształcenia nauczycieli i podstawom programowym.
Monika Sewastianowicz
28.03.2019
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Ukraińskie dzieci w polskich szkołach bez należytej opieki

Prawo rodzinne Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Rodzice na Ukrainie płacą pośrednikom, żeby wysłać swoje dziecko do polskiej szkoły. Często przekazują opiekę nad dzieckiem na podstawie pełnomocnictwa. Legalność takich praktyk budzi poważne wątpliwości z punktu widzenia prawa rodzinnego. Zjawisko może być problematyczne również dla dyrektorów szkół.
Paweł Żebrowski Monika Sewastianowicz
28.03.2019
Prawo rodzinne Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Strona samorządowa Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu negatywnie zaopiniowała projekt nowelizacji Karty Nauczyciela, który wprowadza m.in. przyspieszone podwyżki od września 2019 r. Samorządowcy podkreślili, że popierają podwyżki wynagrodzeń pedagogów, ale obawiają się, że rząd nie zagwarantuje im pieniędzy na ten cel.
Monika Sewastianowicz
27.03.2019
Kadry w oświacie
MEN pracuje nad zmianami dotyczącymi kwalifikacji dyrektora szkoły. Chodzi o dostosowanie przepisów do zmian w ocenianiu pedagogów, a konkretnie do poszerzenia skali ocen i likwidacji oceny dorobku zawodowego. Co do zasady konieczne będzie uzyskanie bardzo dobrej oceny pracy.
Monika Sewastianowicz
27.03.2019
Kadry w oświacie
Biblioteka Narodowa opublikowała dane o czytelnictwie - okazuje się, że w 2018 r. tylko 37 proc. Polaków przeczytało przynajmniej jedną książkę. Odsetek czytających jest nieco wyższy wśród młodzieży - żadnej książki nie przeczytało 45 proc. osób w wieku 15-24 lata. Niestety, młodzi rzadziej deklarują, że lubią czytać.
Monika Sewastianowicz
27.03.2019
Kadry w oświacie
Rząd chce, by nauczycielskie związki zawodowe wypracowały wspólne stanowisko w sprawie płac. Przedstawić je mają 1 kwietnia podczas kolejnego spotkania w tej sprawie. Jest już porozumienie pomiędzy ZNP a Forum Związków Zawodowych, ale "Solidarność" dystansuje się od wspólnych działań.
Monika Sewastianowicz
27.03.2019
Kadry w oświacie

Może być problem z ocenami końcowymi maturzystów

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
MEN nie obawia się o przebieg egzaminów w czasie strajku nauczycieli. Zapewnia, że odbędą się zgodnie z planem, a pomóc w tym ma rozporządzenie, które umożliwi zmianę składów komisji egzaminacyjnych. Tymczasem problematyczna może być także kwestia klasyfikacji uczniów - wymaga to bowiem uchwały rady pedagogicznej.
Monika Sewastianowicz
26.03.2019
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Strona rządowa i związki zawodowe nie doszły do porozumienia ws. podwyżek dla nauczycieli. Kolejne rozmowy zostały przełożone na kwiecień, a centrale związkowe mają do tego czasu uzgodnić wspólne stanowisko. Poniedziałkowe negocjacje zakończyły się fiaskiem.
Monika Sewastianowicz
25.03.2019
Kadry w oświacie
Zdecydowana większość publicznych przedszkoli będzie pracowała bez problemów - informuje resort edukacji. Według MEN a większość dyrektorów szkół deklaruje, że egzaminy w ich szkołach odbędą się bez zakłóceń. Ministerstwo wyliczyło to na podstawie danych dotyczących referendów strajkowych.
Monika Sewastianowicz
25.03.2019
Kadry w oświacie
Piętnastoletnia Julia marzy, by po egzaminie ósmoklasisty wyjechać na wymarzone wakacje, a jej rówieśniczka Ludwika szykuje się do kontynuowania nauki: "w kierunku motoryzacji i silników". Z pomocą przychodzi im MEN, które stale zwiększa nakłady na edukację, co przekłada się również na pensje nauczycieli - to treść nowego spotu resortu edukacji.
Monika Sewastianowicz
25.03.2019
Kadry w oświacie