Nie ma już Siłaczek i Judymów. Nauczyciele wymagają jasnej, logicznej koncepcji pracy - mówiła...
Monika Sewastianowicz
05.07.2018
Kadry w oświacie
MEN uzupełnia odpowiedź dotyczącą nauczycielskich podwyżek i dodatków. Tłumaczy m.in., że...
Monika Sewastianowicz
05.07.2018
Kadry w oświacie
Osoba zatrudniona w przedszkolu na stanowisku nauczyciela logopedy może zostać powołana na...
Monika Sewastianowicz
04.07.2018
Zarządzanie oświatą
Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła wyniki kontroli wykonania budżetu z 2017 r. Zmalały nakłady na...
Monika Sewastianowicz
04.07.2018
Maturę w 2018 r. zdało 79,7 proc. absolwentów, którzy skończyli licea i technika w 2018 r. - wynika...
Monika Sewastianowicz
03.07.2018
Zarządzanie oświatą
Na program wyprawki szkolnej "300 plus" wpłynęło już 210 tys. wniosków. Gdy doliczymy jeszcze...
03.07.2018
Zarządzanie oświatą
Prezydent podpisał ustawę dotyczącą składu komisji wyłaniających dyrektora szkoły. Nowy akt prawny...
Monika Sewastianowicz
03.07.2018
Zarządzanie oświatą
Nauczyciele nie opuszczają swoich podopiecznych podobnie, jak pielęgniarki czy lekarze nie odchodzą...
Bogusław Śliwerski
02.07.2018
Kadry w oświacie
Nie ma już Siłaczek i Judymów, są ludzie, którzy pracują i wymagają jasnej, logicznej koncepcji...
Monika Sewastianowicz
02.07.2018
Zarządzanie oświatą
Aż 17 proc. szkół artystycznych w całej Polsce wydało świadectwa na nieaktualnych drukach. Jak...
29.06.2018
Zarządzanie oświatą
Organy prowadzące będą miały jeszcze mniejszy wpływ na ocenę nauczycieli. W sytuacji sporu z...
Monika Sewastianowicz
29.06.2018
Kadry w oświacie
Jedenaście gmin ma szansę na uzyskanie dofinansowania z subwencji oświatowej. W tym roku kwota...
Monika Sewastianowicz
29.06.2018
Naukę o Holokauście trzeba powiązać z nauczaniem etyki, religii, mechanizmów obywatelskich, nauk o...
29.06.2018
Zarządzanie oświatą
Wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli nie przekłada się na osiągnięcia uczniów - wynika z...
Monika Sewastianowicz
28.06.2018
Kadry w oświacie
Resort edukacji zapewnia, że liczba nauczycieli korzystających ze świadczeń kompensacyjnych od...
Monika Sewastianowicz
27.06.2018
Zarządzanie oświatą
Związkowcy z NSZZ Solidarność domagają się powołania zespołu ds. wynagrodzeń.Kilkadziesiąt osób z...
27.06.2018
Zarządzanie oświatą
Dane o ocenie nauczyciela wydanej na podstawie nowych przepisów znajdą się w systemie informacji...
Monika Sewastianowicz
27.06.2018
Kadry w oświacie
Gdy nauczyciel przedszkola nie chce iść na urlop, dyrektor może nałożyć na niego karę porządkową....
Agnieszka Kosiarz
27.06.2018
Zarządzanie oświatą
Zasady organizowania wypoczynku szczegółowo reguluje ustawa o systemie oświaty. Określa ona m.in....
26.06.2018
Zarządzanie oświatą
Nowa struktura zawodów, obowiązek przystąpienia do egzaminu, jaśniejsze przepisy dotyczące...
Monika Sewastianowicz
26.06.2018
Zarządzanie oświatą
Prawa do świadczenia kompensacyjnego nie ma psycholog zatrudniony w poradni. Praca w takich...
Monika Sewastianowicz
26.06.2018
Zarządzanie oświatą
Nowe regulaminy oceniania nauczycieli trzeba przekazać do zaopiniowania organizacjom związkowym....
Krzysztof Lisowski
25.06.2018
Zarządzanie oświatą
Do 31 lipca można zgłaszać kandydatury uczniów do trzeciej kadencji Rady Dzieci i Młodzieży...
Agnieszka Matłacz
25.06.2018
Zarządzanie oświatą
Nowe regulaminy oceniania nauczycieli trzeba przekazać do zaopiniowania organizacjom związkowym....
Krzysztof Lisowski
25.06.2018
Zarządzanie oświatą
Pracujemy nad poprawą jakości stołówek szkolnych. Chcemy, aby samorządy dostały wsparcie finansowe...
25.06.2018
Zarzuty molestowania dwóch małoletnich uczennic usłyszał dyrektor zespołu szkół w Poznaniu....
Monika Sewastianowicz
25.06.2018
Kadry w oświacie
Od 2020 r. część pisemna egzaminu zawodowego będzie przeprowadzana on-line. Docelowy podział...
23.06.2018
Zarządzanie oświatą
W poniedziałek podpisuję ustawę o zmianach w szkolnictwie branżowym i technicznym i w szkolnictwie...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
23.06.2018
Zarządzanie oświatą
Na razie nie ma szans na zmianę dotyczącą szkolnych regulaminów oceniania. Sejmowe komisje wycofały...
Monika Sewastianowicz
22.06.2018
Zarządzanie oświatą
Prawie 5 mln uczniów i słuchaczy z ponad 27 tys. szkół dla dzieci, młodzieży i dorosłych rozpoczyna...
Monika Sewastianowicz
22.06.2018
Kadry w oświacie