MEN szykuje nowe przepisy dotyczące opiniowania arkuszy organizacyjnych szkół. Niekoniecznie jednak...
Monika Sewastianowicz
26.07.2018
Zarządzanie oświatą
Ze zorganizowanego wypoczynku korzysta lub skorzysta 1,2 mln uczniów. Kuratoria przeprowadziły...
26.07.2018
Zarządzanie oświatą
Spółka, która świadczy usługi ochrony na rzecz szkoły podstawowej korzysta z mienia komunalnego...
Marek Sondej
24.07.2018
Zarządzanie oświatą
Szkoły nie mogą zmuszać rodziców do wyboru indywidualnego nauczania dla swoich dzieci. Nauczycie...
Monika Sewastianowicz
24.07.2018
Szkoła i uczeń
Resort edukacji nie zlikwiduje dopłat na bezpłatne podręczniki. Program wyprawek szkolnych nic w...
Monika Sewastianowicz
23.07.2018
Od 1 września 2018 r. obowiązują nowe zasady oceny pracy nauczyciela i dyrektora szkoły. Nie będą...
Joanna Lesińska
23.07.2018
Uczenie się przez tworzenie i konstruowanie to temat przewodni konferencji: "Pokazać - Przekazać",...
21.07.2018
Resort edukacji chce przeszkolić nauczycieli z wykorzystywania technik informatycznych w edukacji....
Monika Sewastianowicz
20.07.2018
Kadry w oświacie
Na bieżąco reagujemy na wszelkie doniesienia o nieprawidłowościach w kształceniu niepełnosprawnych....
Monika Sewastianowicz
20.07.2018
Zarządzanie oświatą
Ministerstwo Zdrowia zdecydowało o zwiększeniu liczby miejsc na studiach medycznych. Obowiązujace...
19.07.2018
Zawody medyczne
Do rzecznika praw obywatelskich wpływa wiele skarg dotyczących kształcenia niepełnosprawnych...
Monika Sewastianowicz
18.07.2018
Zarządzanie oświatą
Minister Edukacji Narodowej ogłasza konkurs na stanowisko nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w...
Monika Sewastianowicz
16.07.2018
Kadry w oświacie
Nauczyciele ze szkół za granicą zyskają możliwość awansu. Wiele formalności będzie można załatwić...
Monika Sewastianowicz
16.07.2018
Zarządzanie oświatą
Resort kultury i inne ministerstwa, które prowadzą szkoły nie wydały jeszcze przepisów z kryteriami...
Monika Sewastianowicz
16.07.2018
Kadry w oświacie
Nauczyciel na wyjeździe służbowym ma prawo do diety. Jej wysokość zależy od tego, czy to wyjazd...
Monika Sewastianowicz
13.07.2018
Uczennica gimnazjum została zgwałcona przez trzech uczniów tej samej szkoły. Wobec sprawców...
Monika Sewastianowicz
13.07.2018
Zarządzanie oświatą
Nowe przepisy określające zasady budowy i remontów strzelnic już obowiązują. Inwestycje mają służyć...
Monika Sewastianowicz
12.07.2018
Zarządzanie oświatą
Dopłaty do podręczników, wyjazd terapeutyczny, zasiłek losowy - z takiej pomocy mogą skorzystać...
Monika Sewastianowicz
11.07.2018
Szkolny regulamin oceniania nauczycieli musi być wprowadzony w porozumieniu z radą pedagogiczną....
Monika Sewastianowicz
11.07.2018
Zarządzanie oświatą
Pensum nauczyciela wspomagającego określi Karta Nauczyciela. Resort edukacji zdecydował się na taką...
Agata Piszko
10.07.2018
Kadry w oświacie
Ponad 540 tys. wniosków złożono już o wypłatę świadczenia z programu "Dobry start". O wypłatę 300...
Monika Sewastianowicz
10.07.2018
Kurator nie kontroluje wszystkich inicjatyw w których biorą udział uczniowie. Chodzi o konkurs...
Monika Sewastianowicz
09.07.2018
Szkoła i uczeń
Dyrektorom kończy się czas na stworzenie szkolnych regulaminów oceniania. Aby im pomóc, MEN...
Monika Sewastianowicz
09.07.2018
Zarządzanie oświatą
Szkoła tolerowała dziką ślizgawkę na swoim terenie. Odszkodowanie za wypadek, do którego tam...
Robert Horbaczewski
07.07.2018
Zarządzanie oświatą
Nauczyciel dostanie urlop dla poratowania zdrowia tylko, gdy ma chore gardło. W przedszkolu chorobą...
Monika Sewastianowicz
06.07.2018
Zarządzanie oświatą
Doskonalenie zawodowe będą prowadzić tylko akredytowane placówki. Procedura obejmuje również wizytę...
Monika Sewastianowicz
06.07.2018
Kadry w oświacie
Organy prowadzące będą miały jeszcze mniejszy wpływ na ocenę nauczycieli. O ocenie dyrektora...
Monika Sewastianowicz
05.07.2018
Kadry w oświacie
Prezydent podpisał ustawę dotyczącą składu komisji wyłaniających dyrektora szkoły. Nowy akt prawny...
Monika Sewastianowicz
05.07.2018
Kadry w oświacie
Zasady używania komórek w szkole określa statut. Resort nie będzie wpływał na te regulacje. Apeluje...
Monika Sewastianowicz
05.07.2018
Zarządzanie oświatą
Nie ma już Siłaczek i Judymów. Nauczyciele wymagają jasnej, logicznej koncepcji pracy - mówiła...
Monika Sewastianowicz
05.07.2018
Kadry w oświacie