Jak wyjaśnia NFZ, zmiany wprowadzone nowelizacją zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień wynikają z wejścia w życie ustawy z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym.

Do paragrafu 38. dotychczasowego zarządzenia w tej sprawie dodano: Przy rozliczaniu świadczeń udzielanych świadczeniobiorcom poniżej 18. roku życia, po przekroczeniu kwoty zobowiązania określonej w umowie dla zakresu, w którym udzielono tych świadczeń, na wniosek świadczeniodawcy składany po upływie kwartału, w którym udzielono tych świadczeń, zwiększeniu ulegają liczba jednostek rozliczeniowych oraz kwota zobowiązania w tym zakresie, z zastrzeżeniem, że liczba jednostek rozliczeniowych oraz kwota zobowiązania może wzrosnąć maksymalnie o liczbę jednostek rozliczeniowych i wartość, odpowiadającą świadczeniom udzielonym świadczeniobiorcom poniżej 18. roku życia ponad kwotę zobowiązania, w tym kwartale.

Czytaj: NIK: Leczenie psychiatryczne dzieci i młodzieży wymaga zmian>>

Według NFZ, takie rozwiązanie powinno zmotywować świadczeniodawców do poprawy dostępności do tego typu świadczeń. Jednocześnie podkreślono, że skutki finansowe są trudne do oszacowania.