– Na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zamieszczona została informacja Narodowy Program Szczepień przeciw Covid-19. Z treści jej wynika, że w etapie I możliwość zaszczepienia się otrzymali m. in. nauczyciele. Dokument ten został zamieszczony również na stronie internetowej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Z jego zapisów wynika natomiast, że w etapie I z możliwości zaszczepienia się będą mogli skorzystać pracownicy sektora edukacji, a więc również pracownicy niebędący nauczycielami – czytamy w liście ZNP do Ministerstwa Zdrowia. 

Szczepienia - nauczyciele nie wcześniej niż w kwietniu>>

 

ZNP prosi o wyjaśnienie rozbieżności

– Prosimy o pilne wyjaśnienie występujących rozbieżności w tożsamych dokumentach. Wyrażamy jednocześnie przekonanie, że z możliwości zaszczepienia się w etapie I będą mogli skorzystać wszyscy pracownicy oświaty. O priorytetowe potraktowanie wszystkich pracowników oświaty w kwestii szczepień na Covid-19 Związek Nauczycielstwa Polskiego wnioskował w piśmie skierowanym do MZ - zwraca się w liście do resortu zdrowia - tłumaczy ZNP. Związek Nauczycielstwa Polskiego zwraca się z apelem o rozpoczęcie szczepień pracowników oświaty przed wznowieniem stacjonarnych zajęć w szkołach.

 

 


 

Jak poinformowało Ministerstwo Zdrowia, z powodu braku szczepionek, nie ma szans na zaszczepienie w pierwszym kwartale 2021 roku nauczycieli. Priorytetem rządu jest zaszczepienie seniorów. Po zaszczepieniu personelu placówek ochrony zdrowia do dyspozycji pozostaną dawki jedynie dla 2,2 mln osób, czyli co piątej osobie z tzw. grupy pierwszej. 

Czytaj: Szczepienia - nauczyciele nie wcześniej niż w kwietniu>>
 

Przynależność do pierwszej grupy nie gwarantuje zaszczepienia

Zgodnie z Narodowym Programem Szczepień, nauczyciele zostali włączeni do I etapu szczepień, który ma nastąpić po etapie zero, czyli szczepieniach pracowników ochrony zdrowia. W dniu 31 grudnia 2020 r. do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wpłynęła odpowiedź z Ministerstwa Zdrowia z informacją, że pracownicy instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, podobnie jak nauczyciele w przedszkolach, zostaną objęci szczepieniami w pierwszym etapie. Problem w tym, że liczba szczepionek jest ograniczona. Polska otrzymała w sumie 5,8 mln dawek od trzech producentów, co umożliwi zaszczepienie 2,9 mln ludzi. Tyle, że pierwsza etap obejmuje 10 mln osób, a po zaszczepieniu osób z grupy zero do dyspozycji pozostaną dawki jedynie dla 2,2 mln osób, czyli co piątej osobie z grupy pierwszej.