Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wprowadzony został w marcu, po wybuchu epidemii koronawirusa. Rząd wprowadził go ustawą w sprawie COVID-19 na 14 dni, przyznając sobie delegację ustawową do wydłużania okresu jego wypłaty w drodze rozporządzenia. Do wakacji świadczenie to było kilkukrotnie przedłużane w okresach dwutygodniowych. Dopiero we  wrześniu rząd zdecydował w rozporządzeniu o wydłużeniu okresu wypłaty do trzech tygodni. Obecnie prawo do świadczenia przysługuje rodzicom do 17 stycznia, czyli do końca ferii. Przed upływem tego terminu, w piątek, 15 stycznia 2021 r., Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej poinformowała, że dodatkowy zasiłek opiekuńczy zostanie przedłużony o kolejne dwa tygodnie, do 31 stycznia.

W piątek wieczorem w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenia w sprawie określenia: dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego i dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Okres ten wydłużono do 31 stycznia 2021 r. Rozporządzenia wydłużające okres dłuższego pobierania zasiłków wejdą w życie z dniem 18 stycznia.

Czytaj również: Chcesz zasiłek na dziecko dołącz potwierdzenie ubezpieczenia>>
 

Kto ma prawo do świadczenia

Zgodnie z przepisami ustawy, dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje za okres, na jaki zostały zamknięte żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły, placówki pobytu dziennego i inne placówki lub w związku z niemożnością sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów dziennych z powodu COVID-19. O jego wypłatę mogą ubiegać się też rodzice w przypadku ograniczonego otwarcia takich placówek.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przeznaczony jest zarówno na opiekę nad dziećmi do lat 8, jak i starszymi dziećmi z odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności. Przysługuje ubezpieczonym rodzicom dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności; do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; i do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Miesięczny zasiłek opiekuńczy – zarówno dodatkowy, jak i przyznawany na zasadach ogólnych – wynosi 80 proc. wynagrodzenia. Wypłaca się go za każdy dzień, w którym sprawowana jest opieka, również za dni ustawowo wolne od pracy.