Wypłacono już 848,6 tys. świadczeń z programu „Dobry Start”. Resort pracy deklaruje, że złożenie...
Monika Sewastianowicz
20.08.2018
Szkoła i uczeń
Już 1 września 2018 r. wchodzą w życie nowe przepisy regulujące zawieranie umów z nauczycielami....
Krzysztof Lisowski
20.08.2018
Zarządzanie oświatą
Tegoroczny wrzesień będzie trudny, chociaż prawdziwe apogeum dopiero przed nami. Nie jest żadnym...
Sławomir Broniarz
20.08.2018
Kadry w oświacie Szkoła i uczeń

RPD: szkoła musi zadbać o obiad dla cukrzyka

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Szkoła musi zadbać o potrzeby chorych uczniów - podkreśla rzecznik praw dziecka w wystąpieniu...
Monika Sewastianowicz
18.08.2018
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Resort edukacji nie wierzy w jakość kursów na kierowników wycieczek. Dlatego kierownikiem wycieczki...
Monika Sewastianowicz
17.08.2018
Kadry w oświacie
Zmiana nauczyciela a nawet liczby przydzielonych mu godzin wymaga aneksowania arkusza...
Monika Sewastianowicz
17.08.2018
Zarządzanie oświatą
Resort edukacji opublikował w końcu nowe rozporządzenie regulujące zasady awansu zawodowego...
Monika Sewastianowicz
16.08.2018
Kadry w oświacie
Szkoła nie może zmuszać rodziców do ubezpieczenia dziecka. Wyjątkiem są zagraniczne wycieczki - w...
Monika Sewastianowicz
16.08.2018
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Resort edukacji podał do publicznej wiadomości listę autorów nowej podstawy programowej. To...
Monika Sewastianowicz
14.08.2018
Kadry w oświacie
Nauczyciel, który pracuje w kilku szkołach, będzie oceniany według regulaminów obowiązujących w...
Monika Sewastianowicz
14.08.2018
Kadry w oświacie
Nowelizacja reformująca szkolnictwo zawodowe uporządkuje reguły jego funkcjonowania. Głębszej oceny...
Stanisław Szelewa
13.08.2018
Prawo pracy Zarządzanie oświatą
Ogłoszenia z ofertami pracy miały być receptą na skutki ograniczenia etatów w związku z likwidacją...
Monika Sewastianowicz
13.08.2018
Kadry w oświacie Prawo pracy
Resort edukacji będzie przeciwdziałał uzależnieniom od gier. Głównie przez rozwijanie w graczach...
Monika Sewastianowicz
11.08.2018
Zarządzanie oświatą
Od lat dylemat ów nie jest jeno czczym gadaniem. Doktryna uczy, że uspołecznienie i humanizowanie...
Antoni Jeżowski
10.08.2018
Zarządzanie oświatą
Resort edukacji obiecuje unowocześnienie szkolnictwa zawodowego, ale nie precyzuje, skąd weźmie na...
Monika Sewastianowicz
10.08.2018
Finanse Zarządzanie oświatą
W pierwszym miesiącu wpłynęło ponad milion wniosków o pieniądze na wyprawkę szkolną. Ponad jedną...
Monika Sewastianowicz
09.08.2018
Szkoła i uczeń
Lekcji wymagających wysiłku umysłowego nie będzie można planować po szóstej godzinie. Nie oznacza...
Monika Sewastianowicz
08.08.2018
Zarządzanie oświatą
Stypendia w programie Erasmus+ będą zwolnione z podatku PIT. Resort finansów przygotował projekt...
Monika Sewastianowicz
08.08.2018
PIT
Nauczyciel będzie oceniany co pięć lat i wyłącznie na podstawie wskaźników określonych w rozporządzeniu. Znikną przepisy dotyczące uchwalania szkolnych regulaminów oceniania. Oznacza to też konieczność przygotowania nowego rozporządzenia dotyczącego kryteriów, na podstawie których ustala się ocenę pedagoga.
Monika Sewastianowicz
08.08.2018
Kadry w oświacie
MEN zachęca organizacje pozarządowe do składania ofert organizacji konkursu poezji oraz quizu...
07.08.2018
Zarządzanie oświatą
Wysokość dodatku motywacyjnego nauczyciela uzależniona jest wyłącznie od jakości świadczonej pracy...
Robert Horbaczewski
07.08.2018
Kadry w oświacie
Uczniowie od podstawówki uczą się o zasadach ruchu drogowego. Nauczyciel może też rozszerzyć...
07.08.2018
Zarządzanie oświatą
Resort sprawiedliwości chce zdążyć z kryteriami oceniania nauczycieli. Przygotował projekt...
07.08.2018
Kadry w oświacie
Przepisy zostały skonstruowane w taki sposób, aby umożliwić niepełnosprawnym uczniom jak...
07.08.2018
Zarządzanie oświatą
Rada gminy powinna przyjąć program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zanim...
Robert Horbaczewski
07.08.2018
Samorząd terytorialny
Nie będziemy sprawdzać, czy pieniądze z wyprawki przeznaczono na zakup plecaka czy na obuwie...
Monika Sewastianowicz
07.08.2018
Resort edukacji wycofa się z wymogu, by kandydat na dyrektora szkoły uzyskiwał najwyższą ocenę...
Monika Sewastianowicz
06.08.2018
Kadry w oświacie
Już wkrótce uczniowie nie będą musieli nosić ze sobą dokumentów. Aby potwierdzić prawo do ulgi,...
Monika Sewastianowicz
06.08.2018
Zarządzanie oświatą
Obowiązek rejestrowania wyjść i modyfikacje przy układaniu harmonogramu zajęć – to zmiany, które...
Monika Sewastianowicz
05.08.2018
Zarządzanie oświatą
Regulacje określające sporządzanie list obecności w szkołach policealnych są niejasne. Budzi to...
Monika Sewastianowicz
03.08.2018
Zarządzanie oświatą