W okrągłym stole nie wezmą udziału związkowcy z ZNP i Federacji Związków Zawodowych, nie pojawią się także przedstawiciele Platformy Obywatelskiej. Nie wiadomo nawet, czy do negocjacji zasiądzie premier. Strona rządowa twierdzi jednak, że chętnych nie brakuje.
Monika Sewastianowicz
24.04.2019
Nie wiadomo, kto w przedszkolu może, a kto powinien, podać dziecku lek w przypadku ataku choroby - alarmuje rzecznik praw obywatelskich. Interweniował w tej sprawie do resortu edukacji, jednak - jak podkreśla - nie uzyskał satysfakcjonującej odpowiedzi.
Monika Sewastianowicz
24.04.2019
Kadry w oświacie
Rząd nie czeka na decyzję nauczycieli dotyczącą udziału w radach klasyfikacyjnych. Zmieni prawo oświatowe tak, by wszyscy maturzyści mogli przystąpić do egzaminów. Treść projektu poznamy na środowym posiedzeniu.
Monika Sewastianowicz
24.04.2019
Niczego nie kończymy, nadal jesteśmy w fazie strajku - powiedział we wtorek prezes ZNP Sławomir Broniarz. I wspólnie z Federacją Związków Zawodowych zapowiedział, że nie wezmą udziału w oświatowym "okrągłym stole". A komitet strajkowy zaapelował o zwoływanie rad pedagogicznych by przeprowadzić matury.
Krzysztof Sobczak
23.04.2019
Zarządzanie oświatą
Dyrektor szkoły nie dochowała procedury wymierzenia kary porządkowej nauczycielce. Nie wysłuchała jej przed nałożeniem nagany i nie sporządziła w sposób prawidłowy pisma informującego o nałożeniu kary - orzekł Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim.
Robert Horbaczewski
23.04.2019
Związek Nauczycielstwa Polskiego 23 kwietnia organizuje przed budynkiem Ministerstwa Edukacji Narodowej Po niej Prezydium ZG ZNP zadecyduje, co dalej ze strajkiem w oświacie. Ogólnopolski strajk nauczycieli, w którym poza członkami ZNP biorą udział związkowcy z Forum Związków Zawodowych i częściowo z "Solidarności", trwa od 8 kwietnia tego roku.
Krzysztof Sobczak
22.04.2019
Zarządzanie oświatą
Podczas obrad zaplanowanego na piątek edukacyjnego "okrągłego stołu" potrzebny może być mediator i być może najlepszą osobą byłby ktoś z episkopatu - zadeklarował w sobotę prymas Polski abp Wojciech Polak. Zastrzegł jednak, że strony sporu musiałyby o to poprosić.
Krzysztof Sobczak
20.04.2019
Kadry w oświacie Zarządzanie oświatą
Danych o strajkujących nauczycielach nie wpisuje się do Systemu Informacji Oświatowej, co wynika z interpretacji Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Inaczej jest w przypadku e-dziennika. Wpisanie tam strajku jako przyczyny nieodbycia się zajęć nie będzie naruszeniem przepisów - tłumaczy Zbigniew Żuk, Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Zbigiew Żuk
20.04.2019
Nie wiem, czy miałbym odwagę zablokować moim uczniom dostęp na studia. Moje osobiste zdanie w tej materii jest raczej pro uczniowskie – powiedział prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz. I zapowiedział, że po Wielkanocy zarząd związku będzie dyskutować na temat dalszego przebiegu protestu.
Krzysztof Sobczak
19.04.2019
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Liderzy partii tworzących Koalicję Europejską podpisali w piątek deklarację na rzecz polskiej oświaty. Stwierdzają w niej, że jeśli rząd nie spełni postulatów nauczycieli, to oni zrobią to zaraz po jesiennych wyborach do parlamentu.
Krzysztof Sobczak
19.04.2019
Zarządzanie oświatą
Na piątek 26 kwietnia br. od godz. 12:00 na stadionie PGE Narodowym w Warszawie ma odbyć się "okrągły stół edukacyjny". Do udziału w nim MEN zaprasza nauczycielskie związki oraz wszystkich chętnych nauczycieli, przedstawicieli rad rodziców, stowarzyszeń rodziców i innych organizacji rodzicielskich.
Krzysztof Sobczak
18.04.2019
Kadry w oświacie Zarządzanie oświatą
Mateusz Morawiecki zapowiedział, że okrągły stół w sprawie sytuacji w oświacie odbędzie się niezależnie od tego, czy protest nauczycieli będzie zawieszony, czy też kontynuowany. ZNP zapowiada swój udział, ocenia jednak, że to gra na przeczekanie.
Patrycja Rojek-Socha
18.04.2019
Szkoła i uczeń
Rząd zaproponował w czwartek podwyżkę płac od przyszłego roku dla nauczycieli dyplomowanych średnio o 250 zł, połączoną z podniesieniem pensum o 90 min. tygodniowo. Program podwyżek miał być rozłożony na 2, 3 lata. We wtorek 23 kwietnia ma odbyć się spotkanie w sprawie okrągłego stołu.
Patrycja Rojek-Socha
18.04.2019
Szkoła i uczeń
Podwyżka, ale za zwiększenie liczby godzin pracy - to propozycja rządu, która ma rozwiązać konflikt z nauczycielami. Prawdopodobnie jednak związkowcy jej nie przyjmą. Nie zgadza się na to ani ZNP, ani Solidarność. Po świętach odbędzie się okrągły stół, który będzie kolejną próbą rozwiązania konfliktu.
Monika Sewastianowicz
18.04.2019
Kadry w oświacie
Źle skonstruowane statuty szkół niesamorządowych mogą sprawić problemy przy rozliczaniu dotacji oświatowej. Przykładem są sprawy dotyczące żywienia dzieci na terenie placówki. Warto, by zasady rozliczenia dotacji korelowały ze statutem - radzi prof. Antoni Jeżowski.
Antoni Jeżowski
18.04.2019
Kadry w oświacie
Obecnie 67 proc. publicznych przedszkoli i ponad 60 proc. szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych funkcjonuje normalnie. Dodatkowo w wielu szkołach i placówkach oświatowych obserwujemy odchodzenie poszczególnych nauczycieli od akcji strajkowej - informuje resort edukacji.
Monika Sewastianowicz
17.04.2019
W większości szkół rady klasyfikacyjne przekładane są na 24-25 kwietnia, istnieje szansa, by w Wielkim Tygodniu dojść do porozumienia albo przynajmniej zawiesić strajk – zapowiada szefowa MEN Anna Zalewska. Rok szkolny dla uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych kończy się 26 kwietnia, gdy rady się nie odbędą, uczniowie nie będą mogli przystąpić do matury.
Monika Sewastianowicz
17.04.2019
Kadry w oświacie
Trwa kryzys w oświacie, a matury za pasem. Rodzi to wiele pytań o rekrutację na uczelnie. Jeżeli z powodu strajku egzamin dojrzałości się opóźni lub w ogóle nie uda się go przeprowadzić w niektórych szkołach, pojawi się problem przy rekrutacji na wyższe uczelnie.
Monika Sewastianowicz
17.04.2019
Kadry w oświacie
Nie można zmuszać strajkującego nauczyciela do udziału w radzie pedagogicznej. Może się jednak okazać, że straty spowodowane brakiem udziału nauczycieli w radzie klasyfikacyjnej są niewspółmierne do żądań zgłoszonych w ramach sporu - twierdzi radca prawny Robert Stępień z kancelarii Raczkowski Paruch.
Robert Stępień
17.04.2019
Kadry w oświacie
Ministerstwo Edukacji Narodowej chce dopuścić do matury wszystkich uczniów, niezależnie od tego, czy rady klasyfikacyjne w ogóle się odbędą. Wymaga to zmian w ustawie, ale - jak pokazał przypadek wyznaczania egzaminatorów - MEN nie waha się przed zmianami prawa w celu ograniczenia skutków strajku nauczycieli.
Monika Sewastianowicz
16.04.2019
Kadry w oświacie
Nie ma problemów sygnałów o problemach ze sprawdzaniem prac egzaminacyjnych. To praca, którą nauczyciele wykonują na podstawie umowy cywilnoprawnej, a te zostały z nimi podpisane już w marcu - podkreślał dr Marcin Smolik, dyrektor CKE. Bez problemu przebiegają też egzaminy ósmoklasisty.
Monika Sewastianowicz
16.04.2019
Kadry w oświacie
Związek Nauczycielstwa Polskiego zwrócił się do Najwyższej Izby Kontroli, by rozważyła czy nie zaskarżyć ich do Trybunału Konstytucyjnego. Uważa, że zgodnie z prawem rozporządzenie nie może regulować tak szerokiego zakresu spraw, jakie regulują rozporządzenia MEN.
Patrycja Rojek-Socha
15.04.2019
Szkoła i uczeń
Mimo strajku nauczycieli nie ma na razie większych problemów przy przeprowadzeniu egzaminów. Pomaga w tym rozporządzenie MEN, które mocno liberalizuje przepisy dotyczące składów zespołów nadzorujących. Według szefowej resortu edukacji nie będzie też problemów z radami klasyfikacyjnymi.
Monika Sewastianowicz
15.04.2019
Wszystkie egzaminy we wszystkich szkołach odbyły się zgodnie z prawem i bez zakłóceń - mówiła minister edukacji Anna Zalewska podczas konferencji prasowej o pierwszej części egzaminu ósmoklasisty. Odniosła się też do ewentualnych problemów z maturami.
Monika Sewastianowicz
15.04.2019
Kadry w oświacie
To, że strajkujący nauczyciele nie będą mogli dochodzić wypłaty pensji za czas protestu, wcale nie oznacza, że nie można im tych wynagrodzeń wypłacić. Rząd twierdzi inaczej, że nauczyciele muszą się pogodzić z tym, że nie dostaną pieniędzy za czas, gdy strajkowali. Zdaniem prawników ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych nie zakazuje tego.
Monika Sewastianowicz
15.04.2019
Kadry w oświacie
Chcę bardzo gorąco poprosić nauczycieli o to, żeby jutro i we wtorek, i w środę egzaminy końcowe w szkołach podstawowych odbyły się bez żadnych zakłóceń - zaapelował w niedzielę premier Mateusz Morawiecki.
Monika Sewastianowicz
14.04.2019
Kadry w oświacie
Zrobimy absolutnie wszystko, żeby te pieniądze, które nie zostały wam wypłacone w pensjach, wróciły do szkół i zostały wam wypłacone w postaci dodatków - mówił o wynagrodzeniach dla nauczycieli Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy. Nauczyciele nie zamierzają kończyć protestu.
Monika Sewastianowicz
13.04.2019
Kadry w oświacie
Nauczycielka ponosi winę za wypadek podczas pokazu chemicznego, w wynik którego poparzona została maturzystka. Sąd Rejonowy w Zamościu warunkowo umorzył postępowanie karne w tej sprawie. Nauczycielka ma jednak zapłacić pokrzywdzonej 5 tys. zł zadośćuczynienia.
Robert Horbaczewski
13.04.2019
Prawo cywilne Szkoła i uczeń
Prezydium Zarządu Głównego ZNP zdecydowało w piątek, że strajk w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych będzie kontynuowany. A to oznacza, że w czasie przerwy świątecznej, czyli dniach wolnych od zajęć dydaktycznych, strajkujący pracownicy również będą musieli przyjść na teren szkoły (placówki, przedszkola) i podpisać listę strajkową.
Agnieszka Matłacz
12.04.2019
Kadry w oświacie
Zakończył się egzamin gimnazjalny. MEN podaje, że ostatni jego dzień przebiegał bez zakłóceń i został przeprowadzony we wszystkich szkołach. Ponad 350 tys. uczniów z 7363 szkół zdawało egzamin z języka obcego nowożytnego.
Agnieszka Matłacz
12.04.2019