Nauczyciele wzywają do tego, by zrobić krzywdę uczniom - mówiła w kwietniu podczas strajku nauczycieli małopolska kurator oświaty Barbara Nowak, komentując wiadomości niektórych pedagogów. Podkreślała, że nie są godni tego zawodu. Według rzecznika praw obywatelskich takie słowa urzędnika państwowego wzbudzają niechęć i pogardę do całej grupy zawodowej.
Monika Sewastianowicz
15.05.2019
W ministerstwie przedsiębiorczości pojawił się pomysł, by nauczyciele zostali członkami korpusu służby cywilnej. Zyskaliby prawo do dodatków, zachowując wiele posiadanych uprawnień. Nie mogliby natomiast strajkować i zmieniłyby się kryteria naboru.
Monika Sewastianowicz
15.05.2019
Kadry w oświacie
Automatyk, technik mechatronik czy technik programista – to wybrane zawody, na które, ze względu na znaczenie dla rozwoju państwa, prognozowane jest szczególne zapotrzebowanie na pracowników na krajowym rynku pracy. Każdego roku ministerstwo będzie publikowało prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy.
Monika Sewastianowicz
15.05.2019
Rozpoczynamy obywatelskie narady w szkołach poświęcone przyszłości edukacji. Interesuje nas rozmowa autentyczna a nie stadionowa – zapowiedział we wtorek prezes ZNP Sławomir Broniarz. Postulaty zostaną podsumowane podczas dużej debaty o edukacji.
Monika Sewastianowicz
14.05.2019
Na świadectwach pojawią się nowe znaki graficzne Polskiej Ramy Kwalifikacji. Zmieni się element tekstowy znaków umieszczanych na dokumencie.
Monika Sewastianowicz
14.05.2019

Za edukację seksualną do więzienia - nowa inicjatywa obywatelska

Prawo karne Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Przez edukację seksualną oswaja się dzieci z seksem już od najmłodszych lat życia i niszczy naturalne mechanizmy obronne i dziecięcą niewinność – uważają autorzy projektu ustawy, która przewiduje trzy lata więzienia za „propagowanie i pochwalanie przez małoletniego obcowania płciowego".
Monika Sewastianowicz
14.05.2019
Prawo karne Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Związek Nauczycielstwa Polskiego udostępnił wzór wniosku o zapomogę z funduszu strajkowego. Pomoc dostaną tylko te osoby, które przystępując do strajku, nie należały do związków zawodowych i strajkowały minimum 9 dni. Pomocą zostanie objętych ok. 16 tys. nauczycieli.
Monika Sewastianowicz
13.05.2019
Prawo karne

Dyrektor ukarze ucznia, ale sprawa może trafić też do sądu

Prawo karne Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
W myśl projektu zmian w ustawie o nieletnich dyrektorzy szkół będą mogli rozwiązać część problemów z uczniami poprzez różnego rodzaju kary, także porządkowe. Eksperci propozycje chwalą, bo mniej błahych spraw trafi do sądów rodzinnych, ale może dochodzić do zamiatania tych poważniejszych pod szkolny dywan lub do podwójnego karania.
Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha
13.05.2019
Prawo karne Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe zdecydował o umieszczeniu 15-latka, który jest podejrzany o zabójstwo kolegi w schronisku dla nieletnich oraz o przekazaniu sprawy zabójstwa w szkole prokuraturze.
Paweł Żebrowski
11.05.2019
Wymiar sprawiedliwości Szkoła i uczeń
Prokurator wniósł o umieszczenie 15-latka, który jest podejrzany o zabójstwo kolegi, w schronisku dla nieletnich. Do zdarzenia doszło w piątek przed południem w szkole podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi w warszawskim Wawrze.
Paweł Żebrowski
11.05.2019
Prawo karne Prokuratura Policja
Jakość pracy w szkołach, rola nauczycieli i dyrektorów w jej zapewnianiu i relacje między dyrektorami szkół, a samorządami - to niektóre z tematów omawianych podczas kolejnego spotkania okrągłego stołu edukacyjnego. Wziął w nim udział premier, ale nie było przedstawicieli głównych nauczycielskich związków zawodowych.
Krzysztof Sobczak
10.05.2019
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
W piątek przed południem w szkole podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi na warszawskim Wawrze jeden z uczniów zabił nożem kolegę. Sprawę badają policja i prokuratura. Rzecznik praw dziecka i władze samorządowe mówią o potrzebie przeprowadzenia we wszystkich szkołach w trybie pilnym kontroli bezpieczeństwa.
Krzysztof Sobczak
10.05.2019
Prawo karne Szkoła i uczeń
Rozbieżne interpretacje prawa w sprawie wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za strajk powodują, że samorządy i dyrektorzy szkół muszą sami zdecydować, jak rozwiązać ten problem. Korporacje samorządowe próbują pomóc. Mimo, że samorząd ma swobodę działania w granicach prawa, jego samodzielność finansowa jest niedookreślona.
Katarzyna Kubicka-Żach
10.05.2019
Kadry w oświacie Samorząd terytorialny Finanse samorządów
Każdy uczeń ma mieć dostęp do dentysty – tak przewiduje uchwalona przez Sejm ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami. Ma ona dwie duże wady – za utworzenie i wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i stomatologicznych mają odpowiadać samorządy, ale pieniędzy na to nie dostaną, po drugie cały system opieki nad uczniami będzie opierać się o pielęgniarki, a tych jest za mało.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
09.05.2019
Opieka zdrowotna
Rząd chce kontynuować rozmowy z nauczycielami w ramach okrągłego stołu ws. oświaty. Kolejne spotkanie w tej sprawie zaplanowano na 10 maja. Rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska ponownie zaprosiła do udziału w obradach ZNP. - Tylko w wyniku szerokiego dialogu, porozumienia możemy wypracować najlepsze rozwiązania - mówiła we wtorek.
Agnieszka Matłacz
09.05.2019
Kadry w oświacie Zarządzanie oświatą
Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie serii fałszywych alarmów bombowych w Warszawie i innych miastach na terenie kraju. Maile z zawiadomieniami o bombie dostały aż 663 szkoły. Wszystkie alarmy były fałszywe.
Monika Sewastianowicz
09.05.2019
Jest już projekt rozporządzenia ws. programu Wyprawka Szkolna. W roku szkolnym 2019/2020 pomoc w ramach programu otrzyma 41 473 uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Maksymalna dopłata wyniesie 445 złotych.
Monika Sewastianowicz
09.05.2019
Dzieci, które zdają egzaminy, mają plany i marzenia - przypominało MEN podczas strajku nauczycieli. W spocie ósmoklasistki i maturzysta opowiadali, co zrobią po zakończeniu sesji egzaminacyjnej. Produkcja spotkała się z krytyką. Teraz resort odmawia informacji o jej kosztach.
Monika Sewastianowicz
09.05.2019
Zarządzanie oświatą
Nauczyciele nie powinni mieć prawa do strajku w czasie egzaminów, bo to zagraża dobru uczniów - uważają autorzy petycji, która wpłynęła do Sejmu. Uzasadniają to konstytucyjnym prawem do nauki. Tymczasem zdaniem ekspertów nie ma podstaw, by wprowadzić taką regulację.
Monika Sewastianowicz
09.05.2019
Kadry w oświacie
Z okazji 15. rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, Fundacja Edukacji Prawnej IUSTITIA oraz Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce zapraszają uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w konkursie ze znakomitą nagrodą.
Prawo.pl
08.05.2019

Najwięcej maturzystów chce studiować w Warszawie

Szkoła i uczeń Szkolnictwo wyższe
Młodzi abiturienci najchętniej podjęliby studia w Warszawie, Krakowie lub Wrocławiu. Tylko co 20 osoba nie chce w ogóle kontynuować nauki - wynika z badania Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Prawie połowa badanych jednak jeszcze nie wie, gdzie będzie mieszkać po studiach.
Monika Sewastianowicz
08.05.2019
Szkoła i uczeń Szkolnictwo wyższe
Nauczyciele, którzy nie dostali pensji za strajk i znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej, mogą otrzymać pomoc z funduszu "Wspieram Nauczycieli". Od 10 maja 2019 r. można będzie składać wnioski o zapomogę. Nie wiadomo natomiast na razie, jak będzie wyglądać kwestia wypłat dodatków z kas samorządowych - wciąż trwają negocjacje.
Monika Sewastianowicz
08.05.2019
W związku z licznymi pytaniami informujemy, że istnieje możliwość skorzystania ze społecznego funduszu strajkowego „Wspieram Nauczycieli”, który jest przeznaczony dla osób niezrzeszonych.
Monika Sewastianowicz
08.05.2019
Do niektórych kuratoriów wpłynęły skargi na brak możliwości poprawiania ocen przez uczniów w efekcie strajku nauczycieli. Uczeń z Opola poskarżył się na to, że z powodu strajku, nie mógł poprawić ocen. Maturzyści z Katowic wskazywali, że nie zgadzają się np. z oceną niedostateczną z matematyki. W tym przypadku - po zbadaniu sprawy - zmieniono je na pozytywne stopnie.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
07.05.2019
Zarządzanie oświatą
We wtorek 7 maja kolejne szkoły, w których odbywały się matury, otrzymały zgłoszenia o podłożeniu ładunku wybuchowego. W większości z nich, egzamin - tego dnia była to matematyka - odbył się bez opóźnień - w jednej został przerwany.
Monika Sewastianowicz
07.05.2019
Kadry w oświacie
Z pieniędzy zaoszczędzonych wskutek strajku samorządy mogą zapłacić nauczycielom za dodatkowe zajęcia z uczniami, ale te zajęcie muszą się odbyć. Obejście zasady niepłacenia za strajk jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych - mówi Główny Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych, wiceminister finansów Leszek Skiba.
Patrycja Rojek-Socha
06.05.2019
Szkoła i uczeń
Prawie 16 tys. uczniów przystąpiło do egzaminu z języka polskiego na podstawie nowej ustawy zmieniającej zasady klasyfikacji uczniów. Szefowa resortu edukacji zachęca, by wątpliwości dotyczące możliwości poprawiania ocen, jeśli uczeń nie miał takiej możliwości, zgłaszać do kuratorium lub zgłosić się po poradę do prawnika.
Monika Sewastianowicz
06.05.2019
Zarządzanie oświatą
Część matur rozpoczęła się z opóźnieniem, bo szkoły dostały mailem informacje o podłożeniu bomby. Alarmy okazały się fałszywe. W jednej ze szkół ewakuowano zdających, którzy maturę napiszą w czerwcu.
Monika Sewastianowicz
06.05.2019
Zasady przyznawania świadczenia "Dobry Start" określi ustawa, której projekt już przekazano do konsultacji społecznych. Merytorycznie w kwestii wyprawki szkolnej niewiele się zmieni, nadal przewidziane będzie po 300 zł na każde dziecko.
Monika Sewastianowicz
06.05.2019
Maturzysta, który zaśpi na egzamin, poczeka rok na kolejną szansę, by do niego przystąpić. Łagodniej przepisy traktują osoby, które nie ponoszą winy za spóźnienie na maturę. Egzamin w dodatkowym terminie napiszą m.in. zdający ewakuowani z powodu fałszywego alarmu bombowego.
Monika Sewastianowicz
06.05.2019