Wyrażenie opinii o gotowym już projekcie uchwały nie jest tym samym, co podejmowanie działań w celu ustalenia treści tego aktu na etapie jego tworzenia. Wójt gminy nie dopełnił obowiązku uzgodnienia regulaminu wynagradzania nauczycieli ze związkami zawodowymi – stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu.
Robert Horbaczewski
14.06.2019
Kadry w oświacie
W środę rozpoczynają się wakacje, ale nie milkną pytania o to, co będzie po nich. Czy nauka rozpocznie się zgodnie z planem, czy może nauczyciele będą kontynuować strajk? Sławomir Broniarz, szef ZNP, nie daje jednoznacznej odpowiedzi.
Agnieszka Matłacz
13.06.2019
Zarządzanie oświatą
Profesjonalna edukacja seksualna w szkołach nie powoduje wcześniejszego rozpoczęcia współżycia - podkreśla rzecznik praw obywatelskich. To reakcja na wypowiedzi Mikołaja Pawlaka, rzecznika praw dziecka, który sprzeciwia się podpisaniu deklaracji LGBT+. Według RPO wokół edukacji seksualnej zgodnej ze standardami WHO narosło wiele mitów.
Monika Sewastianowicz
13.06.2019
Zarządzanie oświatą
Sejmowe komisje edukacji, nauki i młodzieży oraz samorządu terytorialnego i polityki regionalnej jednogłośnie poparły w pierwszym czytaniu poselski projekt nowelizacji Karty nauczyciela, który zakłada m.in. podniesienie średniego wynagrodzenia nauczycieli, wprowadzenie świadczenia na start dla nauczycieli stażystów i określenie minimalnej wysokości dodatku za wychowawstwo.
Patrycja Rojek-Socha
12.06.2019
Szkoła i uczeń
Rośnie liczba wniosków o zapomogę z funduszu strajkowego. Związek Nauczycielstwa Polskiego rozstrzygnie, kto dostanie pieniądze dopiero, gdy otrzyma wszystkie dokumenty. A te wciąż spływają.
Monika Sewastianowicz
12.06.2019
Rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar, który ślubował obronę konstytucyjnych praw wszystkich obywateli, nie tylko nie chce ich bronić, ale żąda zmian w polskim prawie, które będą pogwałceniem konstytucji - stwierdził w środę rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak. Odniósł się w ten sposób do stanowiska RPO ws. standardów WHO dotyczących edukacji seksualnej.
Krzysztof Sobczak
12.06.2019
Prawo rodzinne Szkoła i uczeń

Zakończenie roku w środę - rozporządzenie podpisane

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Rok szkolny skończy się 19 czerwca. Minister podpisał rozporządzenie skracające rok szkolny tak, by uwzględniało tegoroczne Boże Ciało. Taka zmianę zapowiedział w maju premier Mateusz Morawiecki.
Monika Sewastianowicz
12.06.2019
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Resort edukacji zmieni wzory świadectw i dyplomów. Modyfikacje będą niewielkie - odnosić się będą przede wszystkim do znaków graficznych, zabezpieczeń oraz dokumentów tłumaczonych na języki mniejszości narodowych. Pewne zmiany czekają też uczniów szkół branżowych.
Monika Sewastianowicz
12.06.2019
Resort edukacji chce ułatwić powoływanie dyrektorów szkół za granicą. Czasowo będzie można będzie powierzyć tę funkcję osobie, która nie spełnia określonych w przepisach wymagań. Zmiany obejmą też pracowników Szkół Europejskich.
Monika Sewastianowicz
12.06.2019
Kadry w oświacie

Uniwersytet Warszawski na czele rankingu uczelni

Szkoła i uczeń Szkolnictwo wyższe Dla studenta
Pierwszy Uniwersytet Warszawski, tuż za nim Uniwersytet Jagielloński, na trzecim miejscu Politechnika Warszawska. Akademia Leona Koźmińskiego najlepsza w grupie uczelni niepublicznych - takie są wyniki najnowszego, dwudziestego już Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2019.
Krzysztof Sobczak
12.06.2019
Szkoła i uczeń Szkolnictwo wyższe Dla studenta
Karta Nauczyciela będzie określać minimalną kwotę dodatku za wychowawstwo. To realizacja jednej z obietnic, którą MEN w czasie strajku złożyło "Solidarności". Według wiceprezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego w projekcie zapomniano o dodatkach dla nauczycieli przedszkoli.
Monika Sewastianowicz
12.06.2019
Kadry w oświacie Zarządzanie oświatą
Instytut Ordo Iuris chce zmian w prawie oświatowym. Przepisy miałyby wymagać od organizacji działających na terenie szkoły szczegółowych informacji dla rodziców o celach i programie prowadzonych zajęć. Zmiana umożliwiłaby też pozwanie organizacji i organu prowadzącego za wyrządzoną krzywdę.
Monika Sewastianowicz
11.06.2019
Zarządzanie oświatą
Uczeń kończący szkołę ma na świadectwie nie tylko oceny z ostatniej klasy, ale również te, które zdobył z przedmiotów zakończonych we wcześniejszych klasach. Chodzi np. o takie przedmioty, jak plastyka lub muzyka. Oceny z nich również znajdą się na świadectwie ukończenia podstawówki.
Monika Sewastianowicz
11.06.2019
Zarządzanie oświatą
W szkołach średnich jest miejsce dla każdego ucznia z podwójnego rocznika - zapewnił minister edukacji Dariusz Piontkowski. Jego zdaniem zamieszanie przy liczeniu powstało, bo uczniowie złożyli papiery do dużej liczby szkół i zostali kilkukrotnie wzięciu pod uwagę przy ocenianiu liczby miejsc.
Monika Sewastianowicz
11.06.2019
Zarządzanie oświatą
Związki zawodowe od dawna postulują, by wynagrodzenia nauczycieli wypłacane były w formie dotacji. Może to jednak pogrążyć samorządowe kasy. Według prof. Antoniego Jeżowskiego należałoby raczej pomyśleć o uzależnieniu wynagrodzeń od układów zbiorowych. Ale skutkiem byłoby większe zróżnicowanie pensji w poszczególnych gminach.
Antoni Jeżowski
11.06.2019
Kadry w oświacie
Ministerstwo Edukacji Narodowej nie rozszerzy uprawnienia do dodatku za wyróżniającą pracę na wszystkich nauczycieli niezależnie od stopnia awansu. Resort zmienił koncepcję i w ogóle wycofa się z wprowadzonych w 2018 r. zasad oceniania pedagogów. A przy okazji również z dodatku dla najlepszych.
Monika Sewastianowicz
11.06.2019
Kadry w oświacie
Wyniki tegorocznych egzaminów: ósmoklasisty i gimnazjalnego poznamy 14 czerwca 2019 r. Wynik będzie można sprawdzić w systemie - login i hasło przekaże uczniowi dyrektor szkoły. Można o nie wystąpić do środy.
Monika Sewastianowicz
10.06.2019
Zarządzanie oświatą
Podniesienie średniego wynagrodzenia nauczycieli, wprowadzenie świadczenia na start dla nauczycieli stażystów, określenie minimalnej wysokości dodatku za wychowawstwo i skrócenia ścieżki awansu zawodowego - takie m.in. zmiany w Karcie Nauczyciela przewiduje wniesiony właśnie do Sejmu przez posłów PiS projekt nowelizacji ustaw.
Krzysztof Sobczak
06.06.2019
Prawo pracy Zarządzanie oświatą
Rząd ustanowił program wspierający dzieci i uczniów pochodzących z rodzin, które poniosły straty w wyniku zdarzeń atmosferycznych, takich jak powódź czy huragan. Według rządowych szacunków z programu skorzysta ok. 2 tys. dzieci i uczniów.
Krzysztof Sobczak
06.06.2019
Pomoc społeczna Szkoła i uczeń
Przepisy oświatowe wprost nie wskazują górnej granicy temperatury, która warunkuje zawieszenie zajęć w szkołach czy placówkach - poinformowało Ministerstwo Edukacji Narodowej. Ale wskazało, że dyrektor może za zgodą organu prowadzącego zawiesić zajęcia na czas określony
Krzysztof Sobczak
06.06.2019
Szkoła i uczeń BHP
W najbliższym czasie będziemy chcieli wywiązać się z tych porozumień, które zawarliśmy jeszcze przed wybuchem strajku nauczycieli - zadeklarował w czwartek minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski. Z jego wypowiedzi wynika, że chodzi przede wszystkim o porozumienie zawarte z Solidarnością.
Krzysztof Sobczak
06.06.2019
Kadry w oświacie Zarządzanie oświatą
Kolejne zmiany w przepisach prawa oświatowego nakładają na szkoły duży rygor wykonywalności, obowiązku, kontroli, narzucanych rozwiązań. Tymczasem możliwość przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu to przede wszystkim środowisko, gdzie mamy autonomię, kreatywność, dobrą komunikację, motywację i wsparcie - uważa Jarosław Kordziński
Monika Sewastianowicz
06.06.2019
Kadry w oświacie Prawo pracy BHP
Nauczyciele i pracownicy oświaty, którzy brali udział w kwietniowym proteście, będą mogli otrzymać pomoc ze społecznego funduszu strajkowego „Wspieram Nauczycieli”, ale najwcześniej pod koniec czerwca – poinformował Związek Nauczycielstwa Polskiego. Dotąd wpłynęło 7 281 wniosków o przyznanie takiej pomocy.
Patrycja Rojek-Socha
05.06.2019
Szkoła i uczeń

Zajęcia w szkołach zakończą się 19 czerwca

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
W przyszłym tygodniu minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski podpisze nowelizację rozporządzenia ws. organizacji roku szkolnego. Oznacza to, że zgodnie z zapowiedzią premiera Mateusza Morawieckiego zajęcia w szkołach zakończą się w środę 19 czerwca - poinformowało w środę MEN.
Krzysztof Sobczak
05.06.2019
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

MEN rozpoczyna nabór do Rady Dzieci i Młodzieży

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Opiniowanie projektów dokumentów opracowywanych w ministerstwie, odnoszących się do spraw dzieci i młodzieży oraz przedstawianie własnych propozycji zmian w edukacji - to m.in. zadania Rady Dzieci i Młodzieży. Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca uczniów do zgłaszania swoich kandydatur i na zgłoszenia czeka do 31 lipca br.
Krzysztof Sobczak
05.06.2019
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
W rekrutacji na Uniwersytet Jagielloński w Krakowie brane będą pod uwagę wyniki tylko z matury zdanej na poziomie rozszerzonym - zapowiedziały władze uczelni. Na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia czeka ok. 15 tys. miejsc, a na niestacjonarne – ok. 3 tys.
Krzysztof Sobczak
03.06.2019
Szkoła i uczeń Szkolnictwo wyższe
W okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim nauczyciel pozostaje w usprawiedliwionej nieobecności w pracy, a tym samym z uwagi na przyczynę tej nieobecności powinien powstrzymać się od wykonywania jakichkolwiek obowiązków zawodowych.
Marek Młodecki
03.06.2019
Kadry w oświacie
Wciąż wiele jest do zrobienia w obszarze zapobiegania zdrowotnym problemom u dzieci. Kontrole NIK niejednokrotnie zwracały uwagę  na powracające niczym bumerang kłopoty dzieci i młodzieży m.in. z nadwagą, otyłością czy kondycją psychiczną. Wiele z nich w dużej mierze wynika z niewiedzy i nieświadomości.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
01.06.2019
Opieka zdrowotna

Rzecznik: Potrzebne szkolenia antyterrorystyczne w szkołach

Prawo karne Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Jak najszybciej należy wprowadzić w szkołach program bezpieczeństwa antyterrorystycznego, a w każdej klasie takie zajęcia powinny odbywać się na początku roku szkolnego - proponuje rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak. To reakcja na ostatnie ataki w dwóch polskich szkołach.
Krzysztof Sobczak
31.05.2019
Prawo karne Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

MEN: Bez opłaty nie ma trzeciego podejścia do matury

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Niedochowanie terminu wniesienia opłaty za poprawkowy egzamin maturalny przez absolwenta oznacza brak możliwości przystąpienia do tego egzaminu w danym roku szkolnym – wyjaśnia Ministerstwo Edukacji Narodowej w odpowiedzi na zapytanie posłanki.
Robert Horbaczewski
31.05.2019
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą