Reguluje ono przeniesienie planowanych wydatków budżetowych na rok 2020 między działami edukacja i zdrowie w kwocie 1,2 mln zł w województwie łódzkim. W rozporządzeniu przeniesienie planowanych wydatków budżetowych na rok 2020 między działami i rozdziałami budżetu państwa określa się na podstawie ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

W rozporządzeniu czytamy: „Przenosi się planowane wydatki budżetu państwa w ramach części 85/10 – województwo łódzkie z działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w kwocie 1 200 000 zł, do działu 851 – Ochrona zdrowia”.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Czytaj także: Jest już rozporządzenie - wszystkie szkoły od poniedziałku zdalnie>>