W związku z wprowadzeniem nowego ustroju szkolnego przyjęto nową podstawę programową kształcenia ogólnego realizowaną w szkole podstawowej oraz szkołach ponadpodstawowych.

Dyrektorzy oburzeni groźbami ministra edukacji>>

 

Nowa formuła matury z polskiego

Na nowej maturze na egzaminie ustnym z polskiego zdający będzie losował zestaw zadań egzaminacyjnych. Będą w nim dwa zadania sprawdzające umiejętność tworzenia wypowiedzi na określony temat, w tym wypowiedzi inspirowanej utworem literackim lub jego fragmentem albo innym tekstem kultury, w tym materiałem ikonograficznym lub jego fragmentem. Obecnie zdający mają tylko jedno zadanie na egzaminie ustnym. Maturzysta będzie miał 15 min. na przygotowanie się do odpowiedzi. Egzaminujący będą mogli mu zadawać pytania, na ten czas egzaminu ustnego przewidziano 5 minut.

 

 

 

Wydłużony zostanie czas niektórych egzaminów.

 

 

Przedmiot

 

Obecnie

 

Od r. szk. 2022/2023

Język polski, jako:

- przedmiot obowiązkowy

- przedmiot dodatkowy

 

170 minut

180 minut

 

240 minut

210 minut 

 Język mniejszości narodowej, jako:

- przedmiot obowiązkowy

- przedmiot dodatkowy

 

170 minut

180 minut

 

210 minut

210 minut

Matematyka, jako:

- przedmiot obowiązkowy

 

170 minut

 

180 minut

Język mniejszości etnicznej i język regionalny

180 minut

210 minut

 

 

Ustalono jednakowy termin ogłaszania przez Centralną Komisję Egzaminacyjną komunikatów w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego; materiałów i przyborów pomocniczych, z których można korzystać na egzaminie maturalnym - publikowane będą do 20 sierpnia roku poprzedzającego egzamin, którego dotyczą. Pozostałe warunki i sposób przeprowadzania nowej matury będą podobne do rozwiązań przyjętych w dotychczasowych przepisach, czyli abiturienci będą musieli obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego (obligatoryjne są na poziomie podstawowym, chętni mogą je zdawać także na rozszerzonym) oraz do jednego pisemnego egzaminu z przedmiotu do wyboru (chętni mogli przystąpić jeszcze do pięciu takich egzaminów).