Iwona Michałek, nauczycielka biologii, była wicekurator kujawsko-pomorska i była pełniąca obowiązki kuratora, posłanka na Sejm, została powołana przez premiera Mateusza Morawieckiego na stanowisko pełnomocnika rządu ds. wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki.
Monika Sewastianowicz
01.07.2019
Nowelizacja Karty Nauczyciela czeka już tylko na podpis prezydenta. Główne zmiany dotyczą awansu zawodowego, oceniania i wynagrodzeń. Pedagodzy o pół roku szybciej dostaną podwyżki zapowiadane na 2020 rok. Zmiany nie budzą jednak większego entuzjazmu - z krytyką spotyka się zwłaszcza tryb ich wprowadzania.
Monika Sewastianowicz
01.07.2019
Te same organy podatkowe będą gromadzić dokumentację związaną z opłatami alkoholowymi od reklam, a także przyjmować na swoje rachunki wpłaty i dokonywać ich egzekucji. To są rozwiązania słuszne - ocenia Rada Legislacyjna przy premierze, ale ma poważne zastrzeżenia natury konstytucyjnej.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
30.06.2019
Administracja publiczna
W nowej podstawie programowej znacznie silniej niż dotychczas zarysowano związki wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej - wyjaśnia resort edukacji. Podkreśla, że jest wiele programów kładących nacisk na aktywność - w tym programy turystyczno-krajoznawcze.
Monika Sewastianowicz
29.06.2019
Zarządzanie oświatą
Głównym zadaniem nowego pełnomocnika będzie analiza przepisów i wspomaganie wychowawczej roli rodziny. Stworzenie nowej funkcji ma służyć również ograniczeniu zjawiska przemocy w szkołach. Rozporządzenie już obowiązuje.
Monika Sewastianowicz
28.06.2019
Zarządzanie oświatą
Związek Nauczycielstwa Polskiego pozostaje w sporze zbiorowym i póki co nie zachodzą żadne okoliczności, które miałyby nas z tego wycofać - powiedział na konferencji szef związku Sławomir Broniarz. W piątek odbyło się spotkanie ZNP z przedstawicielami resortu edukacji.
Monika Sewastianowicz
28.06.2019
Rzecznicy: praw obywatelskich i praw dziecka deklarują chęć spotkania i debaty na temat edukacji seksualnej w szkołach. Spór pomiędzy rzecznikami rozgorzał po podpisaniu przez Rafała Trzaskowskiego Deklaracji LGBT+. Według RPO edukacja w szkołach jest potrzebna, RPD z kolei uważa, że może ona doprowadzić do seksualizacji dzieci.
Monika Sewastianowicz
28.06.2019
Do rzecznika dyscyplinarnego trafi więcej spraw. Dyrektor szkoły będzie miał obowiązek powiadamiać o każdym przewinieniu pedagoga, jeżeli zagrożone będzie dobro dziecka. Według autorów projektu zmiana zapobiegnie zamiataniu pewnych uchybień pod dywan, według krytyków - dyscyplinarka będzie grozić nawet za drobiazgi, jak spóźnienie na lekcję.
Monika Sewastianowicz
28.06.2019
Kadry w oświacie
Szef MEN chce wrócić do rozmów w ramach zespołu ds. spraw statusu zawodowego pracowników oświaty. Dariusz Piontkowski mówił o tym, podsumowując spotkanie z oświatową "Solidarnością". W posiedzeniach zespołu, oprócz przedstawicieli strony rządowej brali udział związkowcy oraz samorządowcy.
Monika Sewastianowicz
27.06.2019
Kadry w oświacie
Rumunia nie naruszyła prawa do poszanowania życia prywatnego i prawa do nauki dziecka z kurczowym porażeniem czterokończynowym uznając, iż dziecko to powinno chodzić do szkoły powszechnej, w której niezbędne udogodnienia były wprowadzane sukcesywnie - uznał Europejski Trybunał Praw Człowieka.
Katarzyna Warecka
27.06.2019
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Od nowego roku akademickiego obowiązuje nowy system kształcenia nauczycieli pracujących w przedszkolach i pierwszych klasach szkoły podstawowej. Osoby, które już rozpoczęły studia, nie muszą się niczego obawiać - dla nich nic się nie zmieni.
Monika Sewastianowicz
27.06.2019
Zarządzanie oświatą
Senackie komisje opowiedziały się za przyjęciem nowelizacji Karty Nauczyciela bez poprawek. Nie ma zatem raczej szans na minimalny dodatek za wychowawstwo dla nauczycieli przedszkoli. Wyższa izba parlamentu w środę rozstrzygnie losy Karty Nauczyciela.
Monika Sewastianowicz
26.06.2019
Zarządzanie oświatą
Młodzi, aktywni warszawiacy, uczniowie i studenci, już po raz piętnasty mają szansę ubiegać się o stypendium miasta stołecznego Warszawy im. Jana Pawła II. Stypendium jest dla każdego, kto uczy się w Warszawie i spełnia kryteria formalne dopuszczające do udziału w konkursie.
Monika Sewastianowicz
25.06.2019
Minister edukacji narodowej spotka się ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego, "Solidarności" i Forum Związków Zawodowych. Związkowcy deklarują chęć rozmów z MEN. Spotkania mają odbyć się w czwartek i w piątek.
Monika Sewastianowicz
25.06.2019
Przepisy wymagają, by 20 proc. podstawy programowej z każdego przedmiotu było realizowane metodą projektową. W praktyce mało kto o tym pamięta i się do tego wymogu stosuje. Z różnych powodów - przyzwyczajeń, braku kompetencji lub pomysłu - mówi Marcin Bruszewski, wiceprezes Fundacji Zwolnieni z Teorii
Monika Sewastianowicz
25.06.2019

Nowe liceum ze wsparciem MON

Zarządzanie oświatą
MON uzupełnia listę szkół, w których uczniowie mają prawo do bezpłatnego wyżywienia, zakwaterowania, umundurowania i opieki zdrowotnej. Na liście znajdzie się Wojskowe Liceum Informatyczne w Warszawie. Dodatkowo MON w wyliczeniach uwzględnił reformę oświaty, która przywraca czteroletnie licea.
Monika Sewastianowicz
25.06.2019
Zarządzanie oświatą

NIK: Wciąż trudno o miejsce w przedszkolu

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Dostępność opieki przedszkolnej wciąż szwankuje. W połowie gmin skontrolowanych przez Najwyższą Izbę Kontroli nie było miejsc dla wszystkich dzieci, a prawie jedna trzecia nie dostała się do wybranego przedszkola. Problem dotyczył najczęściej najmłodszych.
Monika Sewastianowicz
25.06.2019
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Zaledwie czterema głosami zdecydowali o tym w poniedziałek delegaci uczestniczący w XXX walnym zebraniu sekcji. Za odwołaniem Proksy z funkcji przewodniczącego głosowało 51 delegatów, przeciw było 55. Rozpatrzenie wniosku o odwołanie przewodniczego było głównym punktem obrad. Posiedzenie odbywa się za zamkniętymi drzwiami.
Patrycja Rojek-Socha
24.06.2019
Szkoła i uczeń
Związek Nauczycielstwa Polskiego chce, by nauczyciele przedszkoli przekonali senatorów do wprowadzenia poprawek do nowelizacji Karty Nauczyciela. Chodzi o minimalną kwotę dodatku dla pedagogów, którą ma wprowadzić ustawa. Według projektu przepis ma dotyczyć tylko pedagogów zatrudnionych w szkołach.
Monika Sewastianowicz
24.06.2019
Zarządzanie oświatą
Koniec z wypełnianiem dokumentacji nauczania na maszynie - epoka komputerów uwzględniona zostanie już nawet w rozporządzeniu MEN. Zmienią się też zasady dotyczące wpisywania danych uczniów, którzy nie mają numeru PESEL oraz dokumentacja nauczania, jeżeli klasyfikacji dokonał dyrektor.
Monika Sewastianowicz
24.06.2019
Zmian w podstawach programowych, kompetencji do kształtowania sieci szkół oraz nowych zasad finansowania edukacji - takich m.in. działań oczekują od Ministerstwa Edukacji Narodowej przedstawiciele Koalicji dla edukacji. W jej skład wchodzą samorządowcy, rodzice i nauczyciele.
Monika Sewastianowicz
24.06.2019
Samorząd terytorialny
Samorządowcy nie zgadzają się na pokrywanie ze swoich budżetów obiecanych przez rząd podwyżek dla nauczycieli. Protestują też przeciwko sposobowi nowelizacji Karty Nauczyciela, który nie dał im szansy się wypowiedzieć. Obawiają się też skutków zapowiedzi rządu o obniżki podatków, która miasta należące do Unii Metropolii Polskich będzie kosztowała 2 mld zł rocznie.
Hanna Hendrysiak
24.06.2019
Samorząd terytorialny Zarządzanie oświatą
Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomina o zasadach bezpiecznego wypoczynku. Radzi, jak sprawdzić, czy organizator zgłosił wypoczynek oraz gdzie zgłosić ewentualne nieprawidłowości. W bazie wypoczynku kuratorzy oświaty zatwierdzili 7 666 zgłoszeń.
Monika Sewastianowicz
21.06.2019
Nowela Karty Nauczyciela to kolejny przykład ustawy, którą rząd zgłasza jako projekt poselski, by pominąć wymogi dotyczące ustaw rządowych. Nie do końca wiadomo przez to, kto i w jakiej części sfinansuje nauczycielskie podwyżki. Wzbudza to zrozumiałe oburzenie samorządów i związkowców.
Monika Sewastianowicz
21.06.2019
Finanse samorządów Zarządzanie oświatą
Rzecznik praw obywatelskich wystąpił do UODO z pytaniem, czy MEN miało prawo gromadzić dane o strajkujących nauczycielach. Rzecznik pytał o to samo resort edukacji, ale nie uzyskał wyczerpującej odpowiedzi. Zdaniem RPO nie ma podstaw do wpisywania takich danych do systemu informacji oświatowej.
Monika Sewastianowicz
19.06.2019
Kadry w oświacie
W Polsce 70 proc. dzieci i młodzieży uczestniczy w pozalekcyjnych zajęciach językowych, sportowych lub artystycznych. Prawie 60 proc. prowadzących te zajęcia firm ma co najmniej dobrą sytuację finansową, a odsetek z problemami w płatnościach wobec kontrahentów i banków nie przekracza 3 proc. - podaje BIG InfoMonitor.
Monika Sewastianowicz
19.06.2019
Do Związku Nauczycielstwa Polskiego wpłynęło ponad 30 tys. wniosków z prośbą o pomoc materialną w związku z utraconymi dochodami z powodu uczestnictwa w kwietniowym strajku w szołach. Lista osób, które otrzymają pomoc, ogłoszona zostanie 1 lipca 2019 r.
Monika Sewastianowicz
19.06.2019
Kadry w oświacie
Ustawa, nad którą pracuje obecnie parlament, przywróci poprzednie zasady dotyczące awansu zawodowego nauczycieli. Oznacza to także powrót do krótszego stażu na stopień nauczyciela kontraktowego. Będzie to jednak pewien kłopot dla osób, które już rozpoczęły ten proces.
Monika Sewastianowicz
19.06.2019
Kadry w oświacie
To czy dojdzie do protestu i jaką ewentualnie będzie miał formę ma być przedyskutowane w wakacje. Zapowiedział to szef Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz po zakończeniu obrad Zarządu. Przeanalizowane także przebieg kwietniowego strajku.
Patrycja Rojek-Socha
18.06.2019
Szkoła i uczeń
Samorządowcy odmówili udziału w spotkaniu z przedstawicielami ministerstwa edukacji na znak protestu przeciwko przerzucaniu na nich obciążeń związanych z nowelizacją Karty nauczyciela. To sytuacja bez precedensu i wyraz desperacji. Samorządowcy obawiają się, że to może doprowadzić do paraliżu samorządu.
Hanna Hendrysiak
18.06.2019
Samorząd terytorialny Finanse samorządów