Warunkiem przystąpienia do tej sesji jest złożenie wniosku do dyrektora właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej i otrzymali zgodę. Dodatkowa sesja maturalna potrwa do 16 czerwca.

Czytaj: Matura 2021 - rzeczywistość, lęki i nadzieje

Najpopularniejszy język angielski

Maturę z polskiego na poziomie podstawowym będzie zdawać 905 abiturientów, na poziomie rozszerzonym 236 osób.

Maturę z matematyki:

  • na poziomie podstawowym 1213
  • na poziomie rozszerzonym – 255 osób.

Język angielski na poziomie podstawowym – 918 osób, na poziomie rozszerzonym – 512, a na dwujęzycznym – 6 osób.

Egzamin z niemieckiego ma zdawać na poziomie podstawowym 48 abiturientów, na poziomie rozszerzonym – 22, a na dwujęzycznym – jedna. Z rosyjskiego na poziomie podstawowym – 22 osoby, na rozszerzonym – 8; z hiszpańskiego na poziomie podstawowym – 4 osoby, na poziomie rozszerzonym – 2; z włoskiego na poziomie podstawowym – 4, na poziomie rozszerzonym – jedna osoba. Egzaminu z francuskiego na poziomie podstawowym nikt nie będzie zdawał, a na poziomie rozszerzonym 2 osoby.

Trzy egzaminy, bez ustnych

Maturę z biologii ma zdawać 374 abiturientów, z chemii – 314, z fizyki – 92, z filozofii – 15, z geografii – 141, informatyki – 56, historii – 90, historii sztuki – 18, historii muzyki – 3, z języka łacińskiego i kultury antycznej – 3, a z wiedzy o społeczeństwie – 80 osób. Dwie osoby będą zdawać egzamin z matematyki w języku angielskim.

Maturzyści muszą obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Nie ma w tym roku obowiązkowych egzaminów ustnych. Zdawać je będą tylko ci maturzyści, którzy potrzebują wyniku z egzaminu ustnego przy rekrutacji na uczelnie za granicą. W sesji dodatkowej egzamin ustny będą w tym roku zdawać tylko dwie osoby, obie z języka angielskiego.