- Po dyskusji uznaliśmy, że w kolejnym roku szkolnym przesuniemy, przynajmniej na razie, egzamin ósmoklasisty. On dotąd, zgodnie z regułami, odbywał się w końcu kwietnia. Dyrektorzy szkół podstawowych wyraźnie wskazywali jednak, że tak wczesny termin przeprowadzania egzaminu demobilizuje ósmoklasistów i oni w końcowym etapie roku szkolnego są mniej zmobilizowani, mniej przykładali się do nauki - zapowiedział niedawno minister Dariusz Piontkowski. Dodał, że w przyszłym roku szkolnym egzamin odbędzie się pod koniec maja.

W przyszłym roku egzamin ósmoklasisty w maju>>

 

Egzamin ósmoklasisty od 25 maja

  1. język polski 25 maja2021r. (wtorek)godz. 9:00
  2. matematyka 26 maja2021r.(środa) godz. 9:00
  3. język obcy nowożytny 27 maja 2021r. (czwartek) godz.9:00.

 

Część pisemna egzaminu maturalnego:

  1. język polski - 4 maja;
  2. matematyka - 5 maja;
  3. język angielski - 6 maja.