- Chcemy po prostu skupić się w ramach odrębnego przedmiotu; najprawdopodobniej od 1 września 2022 r. ten przedmiot w szkołach ponadpodstawowych zafunkcjonuje - powiedział Rzymkowski. - Musimy się do tego po prostu dobrze przygotować, żeby nikt nie stawiał nam zarzutów, że program przygotowany jest na chybcika, nauczyciele nie są przygotowani - dodał.

Polski Ład - niższe podatki, więcej na zdrowie, koniec z umowami śmieciowymi>>

 

Nie ma USA bez Kościuszki

Według wiceministra historia Polski XX i XXI w. powinna być odrębnym przedmiotem, bo "chodzi o to, by nie burzyć tej historii powszechnej, w której dzieje Polski, narodu polskiego są niezwykle istotne. Nie ma historii Stanów Zjednoczonych bez Kazimierza Pułaskiego i Tadeusza Kościuszki, nie ma Wiosny Ludów w Europie bez udziału Polaków, nie ma wojen napoleońskich bez księcia Józefa Poniatowskiego. My Polacy uczestniczyliśmy w dziejach świata, chociażby obrona Europy przed Islamem pod koniec XVII wieku - słynna odsiecz wiedeńska króla Jana. To będzie utrzymane - powiedział.

 

 

- Chodzi przede wszystkim o najnowszą historię Polski, nazwijmy to: historię Polski XX i XXI wieku - poinformował wiceminister. Jak mówił, jest to spełnienie postulatu podnoszonego przez wielu przede wszystkim młodych ludzi, którzy czują głód tej wiedzy. - Tej wiedzy niestety w szkole nie mogą się dowiedzieć z racji obiektywnych - brakuje czasu. Często historia kończy się na 1 września 1939 r., nawet często nie dochodzą do 17 września - zaznaczył Rzymkowski.

 

W sobotę podczas przedstawiania programu Polski Ład prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział, że w szkołach średnich ma być wprowadzana nauka historii dwoma nurtami, tzn. historię powszechną i historię Polski.

- Dla każdego z tych nurtów będzie przeznaczone dwie, trzy, może więcej godzin w ciągu tygodnia zajęć - wskazał. - Będzie to ogromna zmiana - podkreślił. Zapowiedział też wprowadzenia programów, które "pozwolą młodzieży szkolnej zapoznawać się z Polską i lokalnie i w skali ogólnopolskiej.

 

Szkolenia dla nauczycieli i dodatkowe zajęcia

Aby zniwelować wzrost luki edukacyjnej i uniknąć krzywdzącego syndromu straconego pokolenia uruchomimy dodatkowe, dobrowolne zajęcia, których celem nie będzie robienie sprawdzianów i ocenianie, a stworzenie możliwości uzupełnienia materiału i wiedzy tam, gdzie na skutek pandemii pojawiły się zaległości. Oprócz nadrabiania wiedzy drugim elementem programu będzie promocja aktywności sportowej przez turnieje w najpopularniejszych dyscyplinach.

Towarzyszyć temu będzie program realizowany z Akademiami Wychowania Fizycznego w całym kraju, nakierowany na szkolenia nauczycieli WF w celu efektywnego wykorzystania lekcji WF dla skutecznej poprawy kondycji fizycznej dzieci i młodzieży po nauce zdalnej oraz tworzenia pozalekcyjnych profesjonalnych klubów sportowych. Szkolenia nauczycieli będą zawierały także bardzo ważny komponent psychologicznego wsparcia dzieci i młodzieży. Program będzie finansowany z funduszu COVID, a wszelkie materiały oraz propozycje formy zajęć przygotowane zostaną w MEiN, z uwzględnieniem każdego przedmiotu i wszystkich poziomów nauczania. Program rozpocznie się w 2021 r., a jego kontynuacja będzie możliwa w kolejnych latach.