Pytanie użytkownika LEX Prawo Oświatowe: Dyrektor placówki ustalił zarządzeniem dzień 04.06.2021 r. dniem wolnym od pracy, w zamian za święto przypadające 01.05.2021 r., tj. w innym dniu niż niedziela. Czy dzień 04.06.2021 r. jest dniem wolnym dla wicedyrektora placówki i kierownika biblioteki (nauczyciela)?

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z art. 130 par. 2 Kodeksu pracy każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Przytoczonego przepisu nie stosuje się wobec nauczycieli, bowiem regulacje dotyczące ich czasu pracy znajdują się w ustawie – Karta Nauczyciela. Wobec powyższego należy stwierdzić, że wobec dyrektora jednostki systemu oświaty i kierownika biblioteki, którzy są nauczycielami, nie stosuje się art. 130 par. 2 k.p. i nie obniża się ich wymiaru czasu pracy o 8 godzin za każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela.

Czytaj też: Na dodatek motywacyjny nie trzeba pracować pół roku >

 

Wyrok SN to potwierdza

Tak też stwierdził m.in. Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 13.06.2018 r., III PZP 2/18. Zatem w opisanej w pytaniu sytuacji, jeżeli dyrektor jednostki systemu oświaty i kierownik biblioteki są nauczycielami, to 1.05.2021 r. nie obniża ich wymiaru czasu pracy i nie przysługuje im dzień wolny za ten dzień.

Co, jeżeli dyrektor nie jest nauczycielem?

Natomiast, jeżeli dyrektor jednostki systemu oświaty jest osobą niebędącą nauczycielem, to 1.05.2021 r. obniża wymiar jego czasu pracy o 8 godzin i przysługuje mu dzień wolny za ten dzień (niekoniecznie 4.06.2021 r.) lub niższy wymiar pracy w kilku dniach roboczych.

Więcej informacji znajdziesz w LEX Prawo Oświatowe:

Umowa o pracę z nauczycielem na czas nieokreślony - POBIERZ WZÓR >

Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem na zastępstwo nieobecnego nauczyciela - POBIERZ WZÓR >