Minister edukacji Dariusz Piontkowski potwierdził, że nauczyciele dostaną podwyżki na stałe. W niektórych doniesieniach medialnych pojawiły się spekulacje, że większe pensje nauczyciele będą otrzymywać tylko do końca roku. Szef MEN odniósł się także do niektórych zarzutów dotyczących za niskich subwencji.
Monika Sewastianowicz
07.08.2019
Kadry w oświacie
Środowisko nauczycielskie nie ma obowiązującego kodeksu etycznego ani samorządu zawodowego. Powołanie Izb Nauczycielskich na wzór lekarskich mogłoby przywrócić zawodowi prestiż i dodać siły. Legitymacja do powrotu do zapomnianej ustawy o Izbach jest silna: w naradach o edukacji ten pomysł zyskał prawie 70 procentowe poparcie nauczycieli.
Beata Igielska
07.08.2019
Zarządzanie oświatą
Ponad dwie trzecie sumy przeznaczonej na szkolne wydatki pochłoną ubrania, buty oraz przybory szkolne - wynika z pierwszej polskiej edycji raportu „Wyprawka szkolna 2019”, przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte. Szkolne zakupy najczęściej robimy w sierpniu i zarobią głównie sklepy stacjonarne.
Monika Sewastianowicz
06.08.2019
Zarządzanie oświatą
Samorządy powinny wspierać działania wyrównawcze wobec grup marginalizowanych w sporcie - uważa rzecznik praw obywatelskich. Zauważa, że w Warszawie brakuje takich programów, co pokazał spór o dostęp do Orlika na Mokotowie, gdzie zaproponowano po tyle samo godzin drużynom chłopców i drużynom dziewcząt.
Monika Sewastianowicz
06.08.2019
Jeden miliard na podwyżki dla nauczycieli to za mało - Związek Miast Polskich apeluje do ministra edukacji narodowej o korektę w 2019 roku wysokości środków przekazywanych samorządom w subwencji oświatowej o łączną kwotę 2,1 miliarda złotych.
Katarzyna Kubicka-Żach
06.08.2019
Już 1 września 2019 r. wejdą w życie rozporządzenia dotyczące m.in. kwalifikacji nauczycieli, ramowych planów nauczania oraz oceniania i klasyfikowania uczniów. Zmieniają się głównie zasady funkcjonowania szkół branżowych, co jest skutkiem dużej nowelizacji prawa oświatowego. Większość zmian wynika z reformy szkolnictwa zawodowego.
Monika Sewastianowicz
06.08.2019
Zarządzanie oświatą
Kolejne negocjacje płacowe pomiędzy Związki Nauczycielstwa Polskiego a Ministerstwem Edukacji Narodowej zakończyły się fiaskiem. Związkowcy chcą, by podwyżka płac wyniosła od września 25 proc., podczas gdy resort obstaje przy obecnych przepisach i wzroście wynagrodzeń o 9,6 proc.
Monika Sewastianowicz
05.08.2019
Znika obowiązek oceniania nauczyciela raz na pięć lat, a system awansu zawodowego wraca do stanu sprzed września 2018 r. Wchodzą w życie również przepisy wprowadzające reformę szkolnictwa zawodowego oraz zmiany w wielu rozporządzeniach - zarówno związanych z awansem, jak i z dokumentacją szkolną.
Monika Sewastianowicz
05.08.2019
Zarządzanie oświatą
Szkoła powinna być dostosowana do potrzeb niepełnosprawnego ucznia. Jest to element prawa do nauki. Co to dokładnie oznacza, oceni Europejski Trybunał Praw Człowieka, w sprawie przeciwko Rumunii, do której przyłączyła się Helsińska Fundacja Praw Człowieka.
Monika Sewastianowicz
01.08.2019
Po rekrutacji miałam mnóstwo telefonów od rodziców dzieci, które nie dostały się do wymarzonej szkoły. Rodzice mówią: nie poznaję swojego dziecka - mówi Lucyna Muraszkiewicz, psycholog kliniczny, dyrektor generalna Centrum Medycznego Salus Pro Domo. Jej zdaniem dzieci z podwójnego rocznika po rekrutacji mają objawy syndromu stresu pourazowego.
Beata Igielska
31.07.2019
Zarządzanie oświatą
Do sejmowej Komisji ds. Petycji wpłynął wniosek o przywrócenie dawnych uprawnień emerytalnych nauczycieli. Gdyby tak się stało, po 30 latach pracy, w tym 20 w oświacie, mogliby oni przechodzić na emeryturę. Rząd na razie do sprawy podchodzi z rezerwą i próbuje oceniać skutki ewentualnej zmiany zasad.
Beata Igielska
30.07.2019
Zarządzanie oświatą
Pensje nauczycieli od 1 września 2019 r. wzrosną o 10 proc. - zapowiada resort edukacji. Minister Dariusz Piontkowski przypomniał, że jego partia podnosi wynagrodzenia nauczycieli od 2017 r., podczas gdy za poprzednich rządów wynagrodzenia pedagogów nie wzrosły nawet o złotówkę.
Monika Sewastianowicz
29.07.2019
Pedagoga nie można dyskryminować ze względu na orientację seksualną. Zastosowanie znajdą w tej kwestii przepisy kodeksu pracy, do którego odsyła pragmatyka nauczycielska. Jedynym wyjątkiem mogą być katecheci, których praca zależy od upoważnienia biskupa kierującego diecezją.
Monika Sewastianowicz
29.07.2019
Kadry w oświacie
Uważam, że zawieszenie i następnie "odwieszenie" strajku jest nielegalne. Przepisy ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych bardzo szczegółowo regulują procedurę sporu zbiorowego, a w szczególności zasady prowadzenia strajku i nie przewidują takiej możliwości - uważa radca prawny Robert Stępień z Kancelarii Raczkowski Paruch.
Robert Stępień
27.07.2019
Kadry w oświacie
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii ogłosiło konkurs na operatora projektu „Szkoła dla Innowatora”. Aplikacje można składać od 19 sierpnia do 9 września. Tę inicjatywę wspiera MEN.
Beata Igielska
26.07.2019
Zarządzanie oświatą
MEN pracuje nad zmianami w rozporządzeniu dotyczącym awansu zawodowego nauczycieli. Znika obligatoryjna ocena pracy oraz wydłużone okresy pomiędzy kolejnymi etapami stażu. Rozporządzenie ma obowiązywać od 1 września 2019 r.
Monika Sewastianowicz
26.07.2019
Resort edukacji podsumował pierwszą turę rekrutacji do szkół średnich. Według ministra Dariusza Piontkowskiego rekrutacja przebiegła bez większych problemów. Wbrew kasandrycznym przepowiedniom władz Warszawy nie ma jakiegoś poważnego problemu z dostaniem się do szkół średnich - mówił minister edukacji.
Monika Sewastianowicz
25.07.2019
Zarządzanie oświatą
Odprawa przysługuje nauczycielowi spełniającemu warunki uprawniające do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Niekoniecznie jednak, gdy pedagog rozwiązuje umowę za porozumieniem stron.
Joanna Lesińska
25.07.2019
Coraz więcej rodziców skarży się na to, że inni przyprowadzają do przedszkola chore dzieci. Niestety nie ma skutecznych instrumentów prawnych, które pozwalają na zapobieganie takim sytuacjom w publicznych przedszkolach - np. na odesłanie dziecka do domu. Trudno też wyciągnąć konsekwencje wobec niefrasobliwych rodziców.
Monika Sewastianowicz
25.07.2019
Zarządzanie oświatą
W tym roku na dzień dzisiejszy około 1,2 miliona dzieci i młodzieży wypoczywa w sposób zorganizowany. Część z nich wyjechała na wycieczki zagraniczne, więcej jednak spędza wakacje w Polsce. Najpopularniejsze miasta to Warszawa, Wrocław i Kraków.
Monika Sewastianowicz
24.07.2019
Już w piątek wejdą w życie przepisy Karty Nauczyciela dotyczące długości stażu pedagogów, którzy rozpoczęli go we wrześniu 2018 r. Przepis przejściowy precyzuje, jak długo muszą czekać na kolejny stopień po tym, jak system awansu wraca do stanu sprzed zmian wprowadzonych ustawą o finansowaniu oświaty.
Monika Sewastianowicz
24.07.2019
MEN po raz kolejny potwierdza zwiększenie subwencji oświatowej. Główny cel to pokrycie wydatków na podwyżki dla nauczycieli - projekt miał być gotowy w zeszłym tygodniu. Minister edukacji potwierdza, że pieniądze będą, ale nie informuje na razie, ile.
Monika Sewastianowicz
23.07.2019
Kadry w oświacie
Rekrutacja do szkół średnich przebiega sprawnie. Szkołę znalazła już większość uczniów i to nawet wyższy odsetek niż w zeszłym roku - zapewnia resort edukacji. Według danych MEN po rekrutacji zasadniczej do szkół dostało się 93 proc. uczniów.
Monika Sewastianowicz
23.07.2019
Elementem profilaktyki zdrowia psychicznego w szkole ma być m. in.: „przeciwdziałanie seksualizacji dzieci i młodzieży”. MEN ogłosił nowy konkurs za 3,6 mln zł. Wnioski o dotację można składać do 8 sierpnia 2019 r., wyniki konkursu resort ogłosi 30 sierpnia.
Beata Igielska
23.07.2019
Zarządzanie oświatą
W podstawie programowej jest mowa o tolerancji, o nauce empatii i takie zajęcia związane z wyrobieniem tolerancji odbywały się i będą odbywały - zapewniał minister edukacji Dariusz Piontkowski. Dodał też, że jego wypowiedź o tym, że "należy się zastanowić nad tym, czy organizować marsze równości została wyrwana z kontekstu.
Monika Sewastianowicz
23.07.2019
Zarządzanie oświatą
Zmiana w rozporządzeniu o minimalnych wynagrodzeniach nauczycieli wcale nie oznacza, że ci zatrudnieni w przedszkolach dostaną 300 złotych minimalnego dodatku za wychowawstwo. Potwierdza natomiast, że mają prawo do dodatku funkcyjnego. Utrudni to - zwłaszcza dużym miastom - likwidowanie wakatów dla nauczycieli wychowania przedszkolnego.
Monika Sewastianowicz
23.07.2019
Kadry w oświacie
Dzieci potrzebujące kształcenia specjalnego są objęte rejonizacją, przez co trafiają do szkół, które nie do końca mogą odpowiadać ich potrzebom. Na naukę w ośrodku szkolno-wychowawczym w innym powiecie skierowanie musi wydać starosta, a nie wolno mu tego zrobić, jeśli dysponuje u siebie ośrodkiem o podobnym typie kształcenia - zwraca uwagę rzecznik praw obywatelskich.
Monika Sewastianowicz
22.07.2019
Zarządzanie oświatą
Uczniowie, nauczyciele, rodzice - wszyscy żyją w stresie. Jest im potrzebna szczera rozmowa – mówi Jakub Wygnański, prezes zarządu fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, wspierającej Narady Obywatelskie o Edukacji (NooE).
Beata Igielska
22.07.2019
Ministerstwo Edukacji bagatelizowało i nadal bagatelizuje problem kumulacji roczników, przerzucając odpowiedzialność na samorządy - uważa Związek Nauczycielstwa Polskiego. Podkreśla, że to konsekwencja reformy edukacji, za którą odpowiada rząd.
Monika Sewastianowicz
20.07.2019
Prawo do nauki oznacza realną, a nie jakąkolwiek, możliwość kontynuowania nauki - wyjaśnia Mirosław Wróblewski z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Tymczasem według resortu edukacji sam fakt, że w szkołach średnich wciąż są wolne miejsca, czyni zadość wymogom Konstytucji. Problem w tym, że nawet dobra szkoła branżowa w mniejszej miejscowości nie jest szczytem marzeń ucznia, który chce się dostać do liceum.
Monika Sewastianowicz
19.07.2019