Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych zawarły w piątek porozumienie, że będą wspólnie domagać się wzrostu wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli i pracowników oświaty o 1000 zł miesięcznie od stycznia 2019 roku. Taki postulat zamierzają przedstawić stronie rządowej podczas negocjacji płacowych w przyszłym tygodniu.
Krzysztof Sobczak
04.01.2019
Zarządzanie oświatą
Program zapewnia wsparcie finansowe dla gmin na dożywianie mieszkańców. To forma pomocy dla osób starszych, z niepełnosprawnościami oraz dzieci z rodzin w trudnej sytuacji.
Katarzyna Kubicka-Żach
03.01.2019
Samorząd terytorialny
Przedszkolak zastanowi się, co chciałby robić w przyszłości. W szkole ta wiedza zostanie pogłębiona, a dla uczniów ostatnich klas podstawówki przewidziano zajęcia doradztwa zawodowego. MEN kończy pracę nad rozporządzeniem w tej sprawie.
Monika Sewastianowicz
03.01.2019
Od 2019 r. znikają regulaminy oceniania nauczycieli, MEN chce, by jakość pracy pedagogów była weryfikowana jedynie na podstawie rozporządzenia. Nie zamierza przy tym zmieniać określonych w tym akcie prawnym kryteriów. Nie zlikwiduje to zatem wszystkich problemów z oceną nauczycieli, niektórzy wciąż mogą nie mieć szans na najwyższą notę, a tym samym na dodatek dla najlepszych.
Monika Sewastianowicz
03.01.2019
Kadry w oświacie

WSA: Powierzenie zadań BHP bez umowy jest iluzją

Prawo pracy BHP Zarządzanie oświatą
Działanie służb BHP w placówce oświatowej nie może opierać się na nieokreślonej iluzji istnienia relacji prawnej pomiędzy dyrektorem a podmiotem, któremu obowiązki on powierzył - stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny i skargę dyrektora zespołu szkół oddalił.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
02.01.2019
Prawo pracy BHP Zarządzanie oświatą
Nowelizacja Karty Nauczyciela zmienia od 1 stycznia zasady oceniania pedagogów. Nauczyciel oceniany będzie raz na pięć lat i to już bez konieczności sięgania do szkolnych regulaminów. Dyrektor szkoły wystawi odpowiednią notę na podstawie kryteriów określonych w rozporządzeniu ministra edukacji.
Monika Sewastianowicz
02.01.2019
Kadry w oświacie
Stowarzyszenie nie udowodniło, że żądana informacja o nagrodach urzędników poprawi funkcjonowanie ministerstwa, a więc nie otrzyma informacji przetworzonej - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny. - Gdyby chodziło tylko o nazwiska i sumy, to można by było ją ujawnić - dodał sąd.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
31.12.2018
Kadry w oświacie
Jest już projekt rozporządzenia ws. minimalnych wynagrodzeń nauczycieli w 2019 r. Pensje mają wzrosnąć o ok. 5 proc, co oznacza podwyżkę od 121 zł do 166 zł brutto. Na podwyższone wypłaty nauczyciele mogą liczyć najpóźniej po trzech miesiącach od opublikowania ustawy budżetowej, ale z wyrównaniem od 1 stycznia 2019 r.
Monika Sewastianowicz
29.12.2018
Kadry w oświacie
Działalność rady rodziców w szkołach pozytywnie ocenia 81,4 proc. rodziców oraz 86,8 proc. uczniów - wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli. NIK sugeruje jednak, że szkoły powinny zachęcać rodziców do większego zaangażowania. O działania MEN w tej kwestii pytają posłowie w interpelacji.
Monika Sewastianowicz
29.12.2018
Zarządzanie oświatą
Chcemy rozmawiać z minister edukacji narodowej, ale do rozmów zapraszamy także premiera - deklaruje Związek Nauczycielstwa Polskiego. I zapowiada, że chce dyskutować o skali wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli.
Monika Sewastianowicz
28.12.2018
Resort edukacji przygotował projekt rozporządzenia określającego zasady współpracy szkół i pracodawców. To akt wykonawczy do ustawy reformującej szkolnictwo zawodowe, która obowiązuje od 1 września 2019 r. Przepisy określają kwalifikacje instruktorów nauki zawodu oraz formę organizacji praktyk.
Monika Sewastianowicz
28.12.2018
Zarządzanie oświatą
O to, żeby uczniowie nie mieli lekcji do późna, powinien zadbać dyrektor szkoły - wyjaśnia wiceminister edukacji Maciej Kopeć w odpowiedzi na interpelację poselską. Dodaje, że organizowanie zajęć lekcyjnych z poszanowaniem zasad higieny pracy umysłowej uczniów jest jednym z priorytetowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa.
Monika Sewastianowicz
27.12.2018
Kadry w oświacie
Oddziały sportowe i oddziały mistrzostwa sportowego mogą być tworzone jedynie w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych - resort edukacji pracuje nad rozporządzeniem doprecyzowującym tę kwestię. Dotychczas nie było to do końca jasne. Szkoły sportowe również będą mogły prowadzić edukację w formie dziennej.
Monika Sewastianowicz
24.12.2018
Zarządzanie oświatą
Przepis dotyczący dowozu niepełnosprawnych dzieci do szkół od 1 stycznia 2019 r. będzie bardziej elastyczny. Gminy nie będą dzięki temu musiały tłumaczyć się z finansowania realizacji tego zadania. Zmienią się także zasady finansowania stypendiów - biedniejsze gminy będą mogły dostać wyższą dotację na ten cel.
Monika Sewastianowicz
24.12.2018
Kadry w oświacie
Udziela się zgody na pobyt dziecka ze względów humanitarnych, jeśli zobowiązanie go do powrotu naruszyłoby prawa dziecka zagrażające jego rozwojowi psychofizycznemu. Ustalenia w tym zakresie wymagają specjalistycznej opinii psychologicznej - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
Aleksandra Partyk
22.12.2018
Przedstawiamy najważniejsze przepisy, które zaczną obowiązywać od Nowego Roku. Od 1 stycznia wejdzie w życie m.in. wiele zmian w podatkach, ale także dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, samorządu terytorialnego, nieruchomości, ochrony zdrowia, oświaty.
Jacek Górski
22.12.2018
MEN zapowiada zmiany w przepisach regulujących zajęcia dodatkowe i pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Związki zawodowe i samorządowcy alarmują, że po likwidacji tzw. "godzin karcianych" dochodzi do nadużyć - nauczycielom przydziela się dodatkowe obowiązki bez odpowiedniej gratyfikacji finansowej. Co więcej brakuje pieniędzy na sfinansowanie dodatkowych lekcji.
Monika Sewastianowicz
21.12.2018
Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała arkusze z próbnego egzaminu ósmoklasisty. Na języku polskim uczniowie musieli opisać spotkanie bohaterów dwóch utworów literackich lub o młodości jednego z bohaterów lektury. Uczniowie musieli się również zmierzyć z pytaniami dotyczącymi Quo Vadis.
PAP
20.12.2018
Według danych GUS specjaliści zarabiali netto o 22 proc. więcej niż przeciętne wynagrodzenie w 2018 r. Wyjątkiem są nauczyciele, nawet na najwyższym stopniu awansu zawodowego zarabiają 95-101 proc. tej stawki - podaje Związek Nauczycielstwa Polskiego. Zapowiada, że jeżeli MEN nie zgodzi się na podwyżki, pedagodzy rozpoczną akcję strajkową.
Monika Sewastianowicz
20.12.2018
Kadry w oświacie
Minister edukacji podpisała rozporządzenie określające wysokość subwencji oświatowej w 2019 r. Resort edukacji chce dopłacić na uczniów z podwójnego rocznika, którzy rozpoczną naukę w liceach. Więcej pieniędzy MEN chce przeznaczyć na kształcenie w zawodach, na które jest zapotrzebowanie na rynku pracy.
Monika Sewastianowicz
19.12.2018
Finanse samorządów
Według resortu edukacji protest nauczycieli objął niewielką liczbę szkół i przedszkoli. Jak podkreśliła we wtorek wiceminister edukacji Marzena Machałek, nauczyciele mają prawo korzystać ze zwolnień lekarskich, ale dyrektorzy szkół i przedszkoli muszą przestrzegać procedur. Wiceminister podkreśliła również, że pensje pedagogów rosną i MEN będzie się trzymać swoich planów w tej materii.
Monika Sewastianowicz
19.12.2018
Tuż przed świętami zapanowała szkolna grypa - to forma protestu przeciw m.in. niskim płacom. Nauczyciele biorą masowo zwolnienia chorobowe. Minister Zalewska, zapytana czy planuje kontrole zasadności tych zwolnień, odpowiada: Ja głęboko wierzę nauczycielom, to zawód szczególnego zaufania.
Agnieszka Matłacz
18.12.2018
Kadry w oświacie
To niedopuszczalne, by nauczyciel zarabiał 1700 zł - mówi prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz. Nie wiadomo na razie, jaką formę przyjmie akcja protestacyjna, bo związkowcy obawiają się, że kuratoria i MEN będą wywierać nacisk na nauczycieli. Rozmowy z MEN zaplanowano na 8 stycznia.
Monika Sewastianowicz
18.12.2018
Kadry w oświacie
Zbyt późna diagnoza, utrudniony dostęp do placówek zapewniających odpowiednią pomoc - na takie nieprawidłowości wskazuje Najwyższa Izba Kontroli, która sprawdziła, jak działa system pomocy dzieciom z dysfunkcjami. Okazało się także, że w wielu placówkach nie realizowano wszystkich zaleceń z opinii oraz mocno okrajano czas zajęć.
Monika Sewastianowicz
18.12.2018
Zarządzanie oświatą
Zmieni się wiek uczniów przyjmowanych do szkół artystycznych. Resort kultury już przygotował rozporządzenie w tej sprawie. Obejmie m.in. szkoły tańca, szkoły muzyczne i cyrkowe. Przepisy z opóźnieniem dostosowane zostaną do zmian dotyczących obowiązku szkolnego sześciolatków.
Monika Sewastianowicz
17.12.2018
Zarządzanie oświatą
Trwający protest nauczycieli i wychowawców przedszkolnych to poważny problem dla pracujących rodziców. Szczególnie pod koniec roku, kiedy większość wykorzystała już urlopy wypoczynkowe. Prawo pracy przychodzi w takiej sytuacji z pomocą. Gdy żłobek, przedszkole czy szkoła niespodziewanie się zamyka, rodzic może skorzystać z płatnego zasiłku opiekuńczego.
Agnieszka Matłacz
17.12.2018
Szkoła i uczeń Prawo pracy
Zwolnienia lekarskie to forma protestu nauczycieli przeciwko niskim wynagrodzeniom. To oddolna akcja, niekoordynowana przez związki zawodowe, więc trudno ocenić jej skalę - protest ma potrwać do 21 grudnia 2018 r. Akcja odbywa się m.in. we Wrocławiu - dolnośląskie kuratorium przypomniało tamtejszym nauczycielom, że zasadność pójścia na L4 może skontrolować ZUS.
Monika Sewastianowicz
17.12.2018
Kadry w oświacie
Remedium na braki kadrowe w szkołach jest udzielanie większej liczby zezwoleń na zatrudnienie osób, które nie mają wymaganych przez prawo oświatowe kwalifikacji - alarmują związkowcy. Oceniają, że może się to negatywnie odbić na jakości nauczania. Dane kuratoriów faktycznie pokazują, że liczba udzielonych zezwoleń znacznie wzrosła.
Monika Sewastianowicz
17.12.2018
Kadry w oświacie
Indywidualne rozmowy z dyrektorem szkoły, zbieranie od uczniów oświadczeń, konfiskowanie przedmiotów związanych z akcją - to działania podjęte przez niektóre szkoły podczas akcji "Tęczowy piątek". Do rzecznika praw obywatelskich wpłynęło wiele skarg w tej sprawie. Rzecznik zażądał wyjaśnień od resortu edukacji.
Monika Sewastianowicz
15.12.2018
Zarządzanie oświatą
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku uznał, że prawo rodziców do wychowania dzieci w zgodzie z własnymi przekonaniami nie jest zagrożone wprowadzeniem elementów edukacji równościowej i antydyskryminacyjnej w gdańskich szkołach publicznych.
Katarzyna Warecka
15.12.2018