Klasy mundurowe pod kontrolą MON

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Ministerstwo Obrony Narodowej będzie miało większy wpływ na funkcjonowanie klas mundurowych w szkołach średnich. Zagwarantować ma to temu resortowi znowelizowana ustawa - Prawo oświatowe. Skorzystają na tym absolwenci takich klas, bo będą mieli większe szanse na dostanie się do wojska.
Monika Sewastianowicz
04.09.2019
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Trwa nabór kandydatów Nagrody im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata”. Kandydatów do nagrody zgłaszać mogą osoby trzecie, instytucje i organizacje. Nagroda przyznawana jest nauczycielom i nauczycielkom, którzy uczą i wychowują w duchu tolerancji i poszanowania dla innych.
Monika Sewastianowicz
04.09.2019
Część licealistów z podwójnego rocznika powinna iść do szkół branżowych, dlatego należy zminimalizować zdawalność na nowej maturze - taki przekaz pojawia się rzekomo na szkoleniach dla nauczycieli. Te pogłoski dementuje dr Marcin Smolik, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
Monika Sewastianowicz
04.09.2019
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Samorządy są dla Ministerstwa Edukacji Narodowej kluczowym partnerem w realizacji polityki oświatowej - mówi wiceminister edukacji na konferencji i zapowiada, że pieniądze z dodatkowej subwencji oświatowej na sfinansowanie podwyżek wynagrodzeń nauczycieli zostaną przekazane na przełomie września i października.
Katarzyna Kubicka-Żach
03.09.2019
Minister edukacji Dariusz Piontkowski zapowiada, że w 2020 roku nauczyciele mogą się spodziewać kolejnych podwyżek. Nie wiadomo jednak jeszcze ani kiedy, ani w jakiej wysokości. Na zmiany w nauczycielskich wynagrodzeniach nie wskazuje też projekt ustawy budżetowej na przyszły rok.
Monika Sewastianowicz
03.09.2019
Kadry w oświacie
W Systemie Informacji Oświatowej (SIO) znajdzie się więcej danych o nauczycielach, z którymi szkoła rozwiąże stosunek pracy. Wpisane zostaną również dodatkowe informacje na temat przyczyn nieobecności nauczycieli, choć nadal rozporządzenie nie będzie brało pod uwagę strajku.
Monika Sewastianowicz
03.09.2019
Od 12 września szkoły będą miały obowiązek prowadzenia opieki stomatologicznej nad uczniami w gabinetach własnych lub zewnętrznych, z którymi zawrą umowy. Ustawa jednak niejednoznacznie określa, z jakimi gabinetami mogą być takie umowy zawierane. Wątpliwości ma wyjaśnić zarządzenie prezesa NFZ, ale środowisko medyczne i tak nie wierzy, że ten system zadziała.
Krzysztof Sobczak
03.09.2019
Pacjent Szkoła i uczeń Opieka zdrowotna
Lekcje do 19, pięciominutowe przerwy, tłok na korytarzach i w bursach - uczniowie i rodzice skarżą się na skutki kumulacji roczników. Duże miasta zmagają się z brakami kadrowymi wśród nauczycieli, a reforma edukacji - delikatnie mówiąc - nie zbiera pozytywnych recenzji. MEN zapewnia, że alarmistyczne doniesienia są przesadzone.
Monika Sewastianowicz
03.09.2019
Zarządzanie oświatą
MEN ogranicza możliwość pełnienia funkcji dyrektora szkoły bez tytułu magistra. Nie będzie to już możliwe m.in. w technikach. Zmiana nie dotyczy zbyt dużej liczby osób, bo obecnie tylko 47 dyrektorów nie posiada studiów drugiego stopnia. Zmiany dotyczą także wymogu posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych.
Monika Sewastianowicz
02.09.2019
Kadry w oświacie

Subwencja wyższa i inaczej rozliczana

Samorząd terytorialny Zarządzanie oświatą
Wysokość subwencji oświatowej uzależniono od liczebności klas i poziomu zamożności w danej gminie. Zwiększoną subwencję według wyliczeń MEN dostanie 49 proc. samorządów. MEN przekaże gminom i powiatom pieniądze na podwyżki dla nauczycieli i dodatki dla stażystów.
Monika Sewastianowicz
02.09.2019
Samorząd terytorialny Zarządzanie oświatą
W roku szkolnym 2019/2020 zajęcia rozpocznie 4,6 mln uczniów. W szkołach podstawowych będzie uczyć się ponad 3 mln uczniów, w tym w I klasie około 385 tys. dzieci. W szkołach ponadpodstawowych ok. 1,5 mln uczniów. Nauczyciele dostaną podwyżki, a przyszłych pedagogów czekają zmiany w kształceniu.
Monika Sewastianowicz
01.09.2019
W roku szkolnym 2019/2020 przestają istnieć gimnazja, a w pierwszych klasach liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych naukę rozpocznie podwójny rocznik uczniów - ostatni rocznik absolwentów gimnazjów i pierwszy rocznik absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej.
Agnieszka Matłacz
31.08.2019
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Po reformie edukacji zwiększyć miało się znaczenie rad rodziców w szkołach. Jednak wciąż brakuje jasnych regulacji dotyczących ich statusu. Oznacza to problemy m.in. przy zawieraniu umów, czy z występowaniem do sądów. Problemem może być też dostęp do dokumentów rady, bo sądy uznają, że mają one tylko charakter wewnętrzny.
Monika Sewastianowicz
31.08.2019
Kadry w oświacie

MEN: 4,6 mln uczniów rozpocznie rok szkolny w 24 tys. szkół

Finanse samorządów Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
W poniedziałek 2 września br. ok. 4,6 mln uczniów z blisko 24 tys. szkół rozpocznie zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w roku szkolnym 2019/2020. W szkołach podstawowych będzie uczyć się ponad 3 mln uczniów, w tym w I klasie około 385 tys. dzieci. To to również pierwszy dzień zajęć dla około 1,4 mln dzieci w wieku 3-6 lat w ponad 22 tys. przedszkoli oddziałów przedszkolnych.
Krzysztof Sobczak
30.08.2019
Finanse samorządów Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Nauczyciele zbyt często stosują przemoc - zwracał uwagę rzecznik praw dziecka. Według części pedagogów inaczej dyscypliny utrzymać się nie da. Jednak zdaniem ekspertów, autorytet nauczyciela wypracowany bez przemocy werbalnej czy jakiejkolwiek innej w dzisiejszej szkole jest możliwy.
Beata Igielska
30.08.2019
Kadry w oświacie
W tym roku kilkanaście tysięcy policjantów będzie pełniło wzmożoną służbę w okolicach szkół, aby zapewnić bezpieczeństwo uczniów udających się na lekcje i wracających do domów - zapowiedział minister spraw wewnętrznych Mariusz Kamiński. Poinformował również, że przestępczość w szkołach spada.
Monika Sewastianowicz
29.08.2019
Zarządzanie oświatą
Wchodząca w życie 12 września br. ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami wprowadzi niezwykle ważne dla zdrowia polskich dzieci - podkreśliła w czwartek wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko. I dodała, że dzięki niej każda szkoła podstawowa i średnia w całym kraju będzie mieć do dyspozycji dentystę oraz pielęgniarkę lub higienistkę.
Krzysztof Sobczak
29.08.2019
Szkoła i uczeń Opieka zdrowotna
Jest to pierwszy taki wyrok po reformie edukacji i łączeniu gimnazjów ze szkołami podstawowymi. Gminy mogą regulować uchwałami sytuację majątkową szkół, które są włączane do innych placówek - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Z tym, że według NSA "włączenie" szkoły należy rozumieć jako likwidację placówki.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
29.08.2019
Samorząd terytorialny Finanse publiczne
Wrześniowa podwyżka będzie "oczywiście obowiązywała także w kolejnych latach" – napisał minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski w liście do nauczycieli i dyrektorów szkół. I poinformował, że podjął starania o podniesienie nauczycielskich pensji w następnym roku.
Krzysztof Sobczak
28.08.2019
Zarządzanie oświatą
Dodatkowe zajęcia dotykające sfery seksualnej człowieka to sprawa dotycząca niewielkiej części szkół w niektórych dużych miastach - twierdzi minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski. Według niego w większości szkół nie ma problemu, że dyrektor czy samorząd próbuje wprowadzać jakieś zajęcia tego typu. 
Krzysztof Sobczak
28.08.2019
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski podpisał nowe rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych. Zawiera ono uregulowania odnoszące się głównie do szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Krzysztof Sobczak
28.08.2019
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Jeśli konflikt pomiędzy dyrektorem szkoły a grupą rodziców istniał od wielu miesięcy, a jego początek miał miejsce na długo przed odwołaniem w trybie pilnym z powodu znieważania uczniów, to takie odwołanie nie jest skuteczne - taki jest sens orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
28.08.2019
Kadry w oświacie
Wystawienie dziecka na demoralizujące treści może stanowić naruszenie dóbr osobistych jego i rodziców, a w konsekwencji skutkować odpowiedzialnością cywilnoprawną organu prowadzącego szkołę lub organizacji prowadzącej zajęcia – stwierdzili biskupi obradujący w Częstochowie na posiedzeniu Rady Stałej Episkopatu Polski.
Krzysztof Sobczak
27.08.2019
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Kształcenie dualne to problem dla firm, szczególnie małych. Oddelegowanie pracownika do współpracy z uczniami i nauczycielami może dla nich być trudne. Tutaj jest potrzebna ogromna wyobraźnia techniczna, zawodowa. Jednak zapisy w ustawie budzą nadzieję, że ktoś dostrzegł problemy – mówi o reformie szkolnictwa zawodowego prof. Stefan Kwiatkowski.
Beata Igielska
27.08.2019
Zarządzanie oświatą
W poniedziałek, 26 sierpnia br. członkowie kierownictwa Ministerstwa Edukacji Narodowej uczestniczyli w Wojewódzkich Stołach Edukacyjnych, które są, w zamierzeniu resortu, kontynuacją zainaugurowanego w kwietniu przez premiera Mateusza Morawieckiego Ogólnopolskiego Okrągłego Stołu Edukacyjnego.
Krzysztof Sobczak
26.08.2019
Zarządzanie oświatą
W pierwszej połowie września wśród pracowników placówek oświatowych przeprowadzony zostanie sondaż na temat ewentualnej akcji protestacyjnej - poinformował w poniedziałek szef ZNP Sławomir Broniarz. Po jego zakończeniu, 16 września Prezydium Zarządu Głównego ZNP podejmie decyzję o wyznaczeniu formy protestu.
Krzysztof Sobczak
26.08.2019
Zarządzanie oświatą
Skutki wprowadzenia edukacji seksualnej na Zachodzie są przerażające, wręcz niewyobrażalne. Przykład rodziców, którzy uciekają z niektórych krajów Europy z powodu seksualizacji dzieci i młodzieży jest dzisiaj przestrogą dla nas w Polsce - mówi rzecznik Episkopatu. Przypomina, że edukacja seksualna może odbywać się jedynie za zgodą rodziców.
PAP
25.08.2019
Zarządzanie oświatą
Lewica przedstawiła swój program - jeżeli chodzi o edukację, zapowiada wprowadzenie edukacji antydyskryminacyjnej oraz przeniesienie religii do sal katechetycznych. Zapowiedziała również darmowe dojazdy do szkół dla dzieci, darmowe posiłki oraz przywrócenie opieki stomatologicznej i pielęgniarskiej w szkołach.
Monika Sewastianowicz
24.08.2019

E-learning na studiach tak, ale nie wszystkie zajęcia

Szkolnictwo wyższe Zarządzanie oświatą
Część zajęć na studiach może być prowadzona zdalnie. Są jednak pewne warunki - studenci nie mogą uczyć się wyłącznie w formie e-learningu, a na takie kształcenie musi pozwalać specyfika studiów - wyjaśnił resort nauki i szkolnictwa wyższego w odpowiedzi na interpelację poselską.
Monika Sewastianowicz
24.08.2019
Szkolnictwo wyższe Zarządzanie oświatą
MEN przygotował projekt rozporządzenia dotyczącego minimalnych wynagrodzeń nauczycieli. Pensje wzrosną od 244 - 334 zł, a nauczyciele dostaną je od 1 września 2019 r. Resort w uzasadnieniu wyjaśnia też kwestię dodatku za wychowawstwo dla nauczycieli przedszkoli.
Monika Sewastianowicz
23.08.2019