Wszystkie zmiany mają znaleźć się w ustawie o obronie ojczyzny - założenia do tej obszernej regulacji przedstawili w tym tygodniu wicepremier Jarosław Kaczyński i szef MON Mariusz Błaszczak.

Czytaj: Ustawa o obronie ojczyzny ma wzmocnić polskie wojsko>>

Jak mówił minister obrony narodowej, cel minimum 250 tysięcy żołnierzy zawodowych i 50 tys. żołnierzy WOT. Realizacji tego planu służyć mają zwiększone wydatki na armię i szereg zachęt mających przyciągnąć do niej rekrutów. W tym tych z wyższym wykształceniem. 
 

Stypendia dla zainteresowanych złużbą w wojsku

Wojsko ze swoimi propozycjami chce trafić do studentów, również do tych na kierunkach cywilnych. Projektowane stypendium będzie wypłacane na podstawie umowy, na mocy której student zobowiąże się do służby wojskowej przez 5 lat od momentu zakończenia studiów. Ma to być oferta dla dla osób, które chcą po studiach cywilnych zostać oficerami. Po zdaniu matury będą oni podpisywali umowę z MON, potem, po pierwszym roku nauki, przejdą 28-dniowe szkolenia wojskowe. Ćwiczenia wojskowe oraz udział w zajęciach praktycznych będzie obowiązkowy przez cały okres studiów, a po ich zakończeniu zainteresowani będą przechodzić kurs oficerski i wówczas zostaną zatrudnieni na stanowiskach oficerskich.

Resort zamierza też stworzyć system zajęć wojskowych dla cywilnych studentów. Powstanie specjalna lista kierunków na uczelniach wskazanych przez MON. Uczelnie, kierunki studiów i limit przyjęć do programu stypendialnego określi Minister Obrony Narodowej.

Stypendia - droga dla oficerów:

  • matura;
  • umowa z MON,
  • 28-dniowe szkolenie po zakończeniu 1. roku,
  • regularne ćwiczenia wojskowe i udział w zajęciach praktycznych przez cały okres studiów,
  • kurs oficerski i zatrudnienie na stanowisku oficerskim.

 

Większe pieniądze dla studentów uczelni wojskowych

Zmiany korzystne mają być również dla studentów uczelni wojskowych - otrzymają taki sam status, jak żołnierze zawodowi i już od pierwszego roku studiów (obecnie mają status podchorążych). Przewidziano też, że dostaną wyższe uposażenia. Znikną natomiast ograniczenia dotyczące wykorzystywania ich np. w sytuacjach kryzysowych.

Czytaj: Dodatkowe obligacje i zysk NBP sfinansują obronę państwa>>
 

Według planów MON dobrowolna służba wojskowa ma się kończyć po 28-dniowym szkoleniu przysięgą. Szeregowy ma po zaprzysiężeniu otrzymywać 4400 zł brutto. Także po jedenastomiesięcznym szkoleniu specjalistycznym uposażenie ma być takie jak uposażenie szeregowego, czyli 4400 zł brutto. W drugim roku słuchacze akademii wojskowych  zostaną żołnierzami zawodowymi  i obejmie ich  nowa siatka płac. Niedawno szef MON ujawnił, że od nowego roku średnie uposażenie żołnierza zawodowego zwiększy się o ponad 600 zł brutto.

 

Legie już funkcjonują, ale ma być więcej

Minister zapowiedział także rozszerzenie programu szkół Legii Akademickiej, czyli zajęć wojskowych na wybranych uczelniach. Dodał, że będą wynagrodzenia za udział w ćwiczeniach wojskowych, będą też ćwiczenia po zakończeniu kursu w ramach Legii Akademickiej. Jak zaznaczył, po zakończeniu programu student będzie otrzymywał stopień kaprala rezerwy, a po przejściu odpowiedniego kursu – również stopień oficerski.

Obecnie na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej a Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego uczelnie organizują szkolenia wojskowe dla studentów. Jesienią 2019 roku w zajęciach teoretycznych uczestniczyli studenci z 74 szkół wyższych - najwięcej z nich kształciło się na politechnikach i szkołach technicznych. Szkolenie poligonowe rozpoczęło się 8 sierpnia na terenie 16 wytypowanych jednostek w całym kraju. W roku akademickim 2020/21 pojawił się dodatkowo moduł oficerski, który miał charakter pilotażowy.

 Program nauczania obejmuje ok. 30 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbywają się w formie wykładów. Po zaliczeniu części teoretycznej student ochotnik składa wniosek do organów wojskowych i otrzymuje kartę powołania na ćwiczenia wojskowe, czyli część praktyczną programu, która jest realizowana w wytypowanych jednostkach wojskowych, jednostkach szkolnictwa wojskowego oraz ośrodkach szkoleniowych SZ RP w okresie tzw. przerwy wakacyjnej. Obecnie program składa się z trzech modułów:

  •     moduł szkolenia podstawowego trwający 21 dni, zakończony egzaminem i złożeniem przysięgi,
  •     moduł szkolenia podoficerskiego trwający 21 dni, zakończony egzaminem i mianowaniem na stopień kaprala rezerwy,
  •     moduł szkolenia oficerskiego trwający łącznie 47 dni szkoleniowych, z których 21 realizowanych jest w Akademii Wojsk Lądowych.


Według nowych założeń, moduł oficerski, podobnie jak podstawowy i podoficerski, będzie się składał z części teoretycznej oraz praktycznej. W odróżnieniu jednak od dwóch dotychczasowych modułów kandydaci na oficerów zarówno teorię jak i praktykę odbędą w letnie wakacje studenckie. To łącznie 47 dni szkoleniowych, z których 21 realizowanych będzie wyłącznie w Akademii Wojsk Lądowych.

W ramach nauki studenci odbywają zajęcia wynikające ze Standardu Kształcenia Wojskowego opracowanego dla oficerów. Następne 23 dni szkolenia spędza w wytypowanych jednostkach szkolnictwa wojskowego lub centrach szkolenia, gdzie szlifować będą wiedzę i umiejętności specjalistyczne w praktyce. Po zdaniu z sukcesem egzaminu oficerskiego każdy ze szkolonych zostanie mianowany na stopień podporucznika rezerwy.