"Tydzień" organizowany jest przez Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy. W ramach tego wydarzenia prawnicy – sędziowie, adwokaci, radcowie prawni, prokuratorzy, notariusze, komornicy, pracownicy organizacji pozarządowych, pracownicy naukowi, a także aplikanci i studenci prawa – przeprowadzają lekcje dotyczące znaczenia Konstytucji w życiu obywateli w szkołach w całej Polsce.

Czytaj: Sędzia Kożuchowska-Warywoda: Praworządność to priorytet także w edukacji prawnej >>

Prawniczy kaganek oświaty

Organizatorzy Tygodnia Konstytucyjnego podkreślają, że zależy im na tym, aby w przystępny i interesujący sposób pokazać, że problematyka konstytucyjna ma bezpośredni wpływ na codzienne życie każdego obywatela. Przywołują przy tym słowa prof. Ewy Łętowskiej. "Dlatego tak, jak się prowadzi dzieci szkolne do muzeum czy na koncert, tak samo powinno się przybliżać im prawo. I uczyć, że z natury rzeczy przeznaczone jest ono do funkcjonowania w świecie, który nie jest doskonały. Jak prawo karne, które działa wobec tych, którzy prawo łamią. I trzeba uczyć, że prawo jest po to, żeby żadnej władzy nie przyszło do głowy hulać zanadto".

- Ważne jest to by w systematyczny sposób rozmawiać z młodzieżą o wartościach, o tym jakie mają prawa, przekazywać im podstawy i wiedzę umożliwiające im zrozumienie tego co się dzieje wokół nich, wychodząc właśnie od Konstytucji. Celem tego tygodnia nigdy nie było adresowanie, omawianie bezpośrednio tego co się dzieje wokół nas, a edukacja i przybliżanie w sposób przyjazny, kompetentny i przez profesjonalistów tematyki związanej z Konstytucją. Mam nadzieję, że jak i w poprzednich edycjach chętnych - i w zakresie prawników, i szkół - nam nie zabraknie - mówi Prawo.pl adwokat Sylwia Gregorczyk-Abram, współtwórczyni inicjatywy obywatelskiej „Wolne Sądy”, Komitetu Obrony Sprawiedliwości oraz członkini zarządu Stowarzyszenia im. Prof. Zbigniewa Hołdy.

I dodaje, że spotkania w ramach Tygodnia będą się odbywały od 30 maja do 4 czerwca. - Teraz przyjmujemy zaproszenia od szkół z całej Polski i zgłoszenia od prawników z całego kraju. A są to adwokaci, radcy prawni, sędziowie, prokuratorzy, pracownicy naukowi, studenci, aplikanci. Podzieleni będą nieco automatycznie regionami,  potem przypiszemy konkretnego prawnika do szkoły, patrząc na jego preferencje i też potrzeby szkoły. Później to już między sobą ustalać będą konkretne terminy zajęć, oczywiście w czasie trwania Tygodnia Konstytucyjnego - wskazuje mecenas.

 

Edukacja od podstaw

Dodaje, że edukacja młodzieży, dzieci powinna zaczynać się od podstaw, samej konstrukcji i treści Konstytucji.

- Młodzież w szkole podstawowej jak i średniej nie pracuje w wystarczający sposób na tym najważniejszym dla nas dokumencie. Przyswaja podstawowe informacje -  ile mamy posłów, jak się ich powołuje itp. To jest ważne, za mało czasu poświęca się prawom i wolnościom, i tego czego obywatel może się domagać i jak to skutecznie wyegzekwować. To np. informacje dotyczące tego na czym polega zasada trójpodziału władzy, dlaczego tak została skonstruowana, skąd się wzięła. Posiadając taką wiedzę młodzi ludzie sami będą mogli wyciągać wnioski i oceniać to co się wokół nich dzieje. Zresztą jeśli się ma takie podstawy to rozmawianie np. o Europejskiej Konwencji Praw Człowieka jest o wiele łatwiejsze -  dodaje Sylwia Gregorczyk-Abram.

Do programu można się zgłaszać do 11 maja 2022 r. poprzez wypełnienie formularzy dostępnych pod poniższymi linkami:
– zgłoszenia prawników: tiny.pl/981vm
– zgłoszenia szkół: tiny.pl/981v3