Nauczycielka WOS chciała, by uczniowie wiedzieli, jak uzyskać dostęp do informacji publicznej. Efekty lekcji z pewnością przeszły jej najśmielsze oczekiwania, bo jej podopieczni poznali procedury od podszewki. Policja, do której trafiło pytanie, stwierdziła, że nauczycielka dezorganizuje pracę komendy.
Monika Sewastianowicz
30.01.2019
Kadry w oświacie
Obozy, zimowiska i inne rozrywki organizowane podczas ferii pozostają pod nadzorem kuratoriów i to tam należy kierować skargi na nieprawidłowości. Jak szacuje Ministerstwo Edukacji Narodowej, z wypoczynku wyjazdowego organizowanego w kraju skorzysta tej zimy 146 388 uczniów.
Monika Sewastianowicz
30.01.2019
Zarządzanie oświatą
Ministerstwo edukacji celowo wprowadza opinię publiczną w błąd - alarmuje Związek Nauczycielstwa Polskiego. Chodzi o informację, że pensje nauczycieli od września wzrosną o 16 proc. Tak nie będzie, jest to szacowana przez resort edukacji łączna kwota podwyżek od 2018 r.
Monika Sewastianowicz
29.01.2019
Kadry w oświacie
Zastępczyni RPO Sylwia Spurek poprosiła Adama Lipińskiego, pełnomocnika do spraw równego traktowania o informację o problemach, którymi zajmował się w 2018 r. Na liście znalazła się m.in. sprawa dyskryminacji osób nieheteroseksualnych w szkołach.
Monika Sewastianowicz
29.01.2019
Polski Związek Łowiecki chce zadbać o popularyzację wiedzy przyrodniczej wśród dzieci i młodzieży. Program edukacyjny obejmuje też "elementy treści łowieckich". O pożytecznej roli myśliwych dowiedzą się już przedszkolaki. Jednak takie spotkanie zorganizowane w Suwałkach wywołało protest części rodziców.
Monika Sewastianowicz
29.01.2019
Szkoła i uczeń
Kandydatka, która na studia medyczne nie uzyskała wystarczającej liczy punktów z matury, nie może skarżyć się na brak jawności procedury i podpisów członków komisji - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. I dodał, że uczelnie korzystają z szerokiej autonomii, która pozwala im na wprowadzania własnych reguł.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
29.01.2019
Szkolnictwo wyższe

RPO: Potrzebne wytyczne dotyczące prac domowych

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Rzecznik praw obywatelskich chce, by Ministerstwo Edukacji Narodowej ustaliło wytyczne dotyczące zadawania prac domowych. Rodzice skarżą się, że ich dzieci za dużo zadań muszą odrabiać w domu. Pojawił się nawet pomysł, by nauczycielom zakazać: "dysponowania czasem pozalekcyjnym uczniów".
Monika Sewastianowicz
28.01.2019
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Choć działania podjęte przez dyrektora placówki edukacyjnej doprowadziły do negatywnych skutków finansowych, nie było podstaw by odwołać go w trybie interwencyjnym. Ten jest bowiem zarezerwowany dla sytuacji nadzwyczajnych, gdy każdy kolejny dzień zwłoki łączy się z ryzykiem poważnych zaburzeń w pracy jednostki - wyjaśnił Naczelny Sąd Administracyjny.
Marek Sondej
28.01.2019
Należy wstrzymać się z wprowadzaniem w życie wydanych oraz przygotowywanych rozporządzeń do obowiązującej od początku tego roku akademickiego ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce, ponieważ zagrażają one przyszłości nauk humanistycznych. Taką uchwałę przyjął Nadzwyczajny Kongres Humanistyki Polskiej, obradujący w sobotę na Uniwersytecie Warszawskim.
Krzysztof Sobczak
27.01.2019
Szkolnictwo wyższe
Szkoła nie może całkowicie zakazać używania telefonów komórkowych na terenie placówki, bo nie można pozbawić ucznia kontaktu z rodzicami, a zabranie uczniowi telefonu może odbyć się wyłącznie po uprzednim uzyskaniu przez pedagoga zgody na takie działanie od rodziców ucznia - pisze adwokat Piotr Stankiewicz z Kancelarii Adwokackiej Wachowski.
Piotr Stankiewicz
26.01.2019
Szkoła i uczeń
Lekcje religii, edukacja seksualna, lekcje kształtujące postawy równościowe lub potępiające stosowanie mowy nienawiści - to zajęcia, których program czasem wywołuje sprzeciwy rodziców uczniów. Największe kontrowersje wywołują lekcje dodatkowe organizowane przez organizacje zewnętrzne oraz treści poruszane w ramach godziny wychowawczej.
Monika Sewastianowicz
25.01.2019
Kadry w oświacie Szkoła i uczeń
Resort edukacji obiecuje, że nauczyciele szybciej dostaną podwyżki. Tymczasem Senat zakończył prace nad ustawą budżetową. Nie ma w niej odpowiedniej poprawki, a należałoby ją wprowadzić, bo to właśnie w budżecie określa się kwoty bazowe, które są podstawą podwyższania nauczycielskich pensji.
Monika Sewastianowicz
24.01.2019
Kadry w oświacie
Od premiera oczekujemy faktów a nie stereotypów - pisze Związek Nauczycielstwa Polskiego. Chodzi o wypowiedź premiera, który stwierdził, że nauczyciele mają więcej wolnego niż osoby pracujące w innych zawodach. Związkowcy przypominają o badaniach, które pokazują, że nauczyciel pracuje ok. 47 godzin tygodniowo.
Monika Sewastianowicz
23.01.2019
Kadry w oświacie
Były dyrektor gimnazjum został z mocy prawa przeniesiony na stanowisko wicedyrektora w szkole podstawowej. WSA stwierdził, że zarządzenia o jego odwołaniu nie wydaje wójt i w tym zakresie wydany akt był zgodny z prawem. Jednakże o jego nieważności przesądził między innymi brak materialnoprawnej podstawy odwołania.
Dorian Lesner
23.01.2019
Zarządzanie oświatą
MEN chce iść na ustępstwa w sprawie podwyżek pensji nauczycieli. Choć nie zamierza spełnić żądań związków zawodowych, nauczycielskie wynagrodzenie mają pójść w górę wcześniej, niż to wcześniej zapowiadano. Całkowita kwota podwyżek ma wynosić 16,1 proc., licząc od zwiększenia wynagrodzeń w 2018 r.
Monika Sewastianowicz
22.01.2019
Kadry w oświacie
Nauczyciele są zmuszani do prowadzenia dodatkowych zajęć za darmo. Od dawna zwraca na to uwagę Związek Nauczycielstwa Polskiego. Resort edukacji zaproponował nowe rozwiązania, ale według związkowców nie będzie ono skuteczne.
Monika Sewastianowicz
22.01.2019
Kadry w oświacie
MEN chce, by pracodawcy bardziej angażowali się w proces uczenia - przedsiębiorcy którzy kształcą młodocianych pracowników w zawodach, w których występuje zwiększone zapotrzebowanie na pracowników, otrzymają wyższe dofinansowanie kosztów tego kształcenia. We wrześniu powstaną centra kształcenia zawodowego.
Monika Sewastianowicz
21.01.2019
Wniosek o objęcie dziecka indywidualnym nauczaniem może być złożony przez jednego z rodziców, ale drugiego należy jednocześnie o tym fakcie zawiadomić. Jeżeli sprzeciwi się wydaniu orzeczenia, organ powinien zawiesić postępowanie do czasu, gdy sąd rodzinny podejmie za rodziców decyzję. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi.
Marek Sondej
21.01.2019
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Rodzice mają prawo żądać, by gmina zorganizowała dowóz ich niepełnosprawnego dziecka do szkoły. Nie muszą przy tym zgadzać się na propozycję gminy samodzielnego dowozu za zwrotem kosztów - stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku.
Marek Sondej
19.01.2019
Samorząd terytorialny Zarządzanie oświatą
Uczniowie wielu szkół, m.in. warszawskich i wrocławskich, dowiedzą się, czym jest mowa nienawiści i jak sobie radzić z tym problemem. Pomysł samorządów nie podoba się części rodziców, których w obronę wzięło Ordo Iuris. Według instytutu to niedopuszczalna indoktrynacja.
Monika Sewastianowicz
19.01.2019
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z dnia 10 stycznia 2019 r. uznał, że ograniczenie praw rodzicielskich oraz odebranie dzieci rodzicom i przekazanie ich pod pieczę publiczną ze względu na odmowę posłania dzieci do szkoły nie stanowiło naruszenia prawa do poszanowania życia rodzinnego rodziców.
Katarzyna Warecka
18.01.2019
Zarządzanie oświatą
Powstanie nowa procedura zatwierdzania jednostek, w których będą uczyć się cudzoziemcy. Ma to zapobiegać napływowi do Polski fikcyjnych studentów i nadużywania zezwoleń na pobyt czasowy. Sejm uchwalił nowelizację w tej sprawie.
Monika Sewastianowicz
17.01.2019
ZNP nie rezygnuje ze swoich postulatów płacowych. Propozycje MEN ocenia jako zmierzające w dobrą stronę, ale za mało szczegółowe, by wyrazić o nich opinię. Związkowcy chcą, by resort edukacji przedstawił założenia do projektów aktów prawnych.
Monika Sewastianowicz
17.01.2019
Zarządzanie oświatą
Sejm uchwalił w środę ustawę budżetową. Przewiduje ona m.in. zwiększony fundusz na wynagrodzenia nauczycieli. Nie jest to jednak kwota, której żądają związki zawodowe, czyli umożliwiająca podwyżki na poziomie 1000 zł.
Monika Sewastianowicz
16.01.2019
Zarządzanie oświatą
Nauczycielowi, który wyjeżdża służbowo nie zawsze można wystawić delegację. To zależy od tego, w której szkole jest zatrudniony, a w której uzupełnia etat. Dokument wystawi jedynie pracodawca.
Krzysztof Lisowski
15.01.2019
Kadry w oświacie
Nauczyciele nie mają raczej szans na podwyżkę wynagrodzeń, którą postulują związkowcy. Ministerstwo Edukacji Narodowej zaproponowało wprowadzenie kilku dodatkowych świadczeń dla pedagogów. Problem w tym, że nie podał zbyt wielu szczegółów.
Monika Sewastianowicz
14.01.2019
Kadry w oświacie
Policjantka podczas lekcji groziła ósmoklasistom, że ich dane zostaną wpisane do Krajowego Rejestru Karnego co w przyszłości uniemożliwi im uzyskanie dobrego wykształcenia i pracy, a ich rodzice stracą zatrudnienie. Na jej zachowanie skarżą się rodzice, nauczyciele i dyrekcja. Sprawą zajął się rzecznik praw obywatelskich.
Monika Sewastianowicz
14.01.2019
Zarządzanie oświatą
Do końca stycznia gminy będą musiały wypłacić dodatek nauczycielom, którzy nie osiągnęli średniego wynagrodzenia. To, ile zabrakło do poziomu średnich płac, ocenią do 20 stycznia. W 2018 r. dodatek wyrównawczy wynosił najczęściej kilkaset złotych i wypłacano go przede wszystkim nauczycielom kontraktowym.
Monika Sewastianowicz
14.01.2019
Kadry w oświacie

Rozpoczynają się ferie zimowe

Zarządzanie oświatą
Już 14 stycznia część dzieci rozpocznie ferie zimowe - pierwsi wolne będą mieli uczniowie z województw: lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego. Ostatnia tura ferii zakończy się 24 lutego.
Monika Sewastianowicz
12.01.2019
Zarządzanie oświatą
Minister Anna Zalewska z optymizmem patrzy na wynik negocjacji z nauczycielskimi związkami zawodowymi. Ma nadzieję na zażegnanie konfliktu: "dla dobra dzieci". Wątpliwości mają natomiast związkowcy, u których propozycje resortu nie wzbudziły entuzjazmu. ZNP żąda podwyżek w wysokości 1000 zł i przygotowuje się do strajku.
Monika Sewastianowicz
11.01.2019