Rok szkolny rozpoczyna się we Francji tak jak w Polsce 1 września. Kontekst sanitarny jest wyjątkowy, gdyż dane dotyczące epidemii we Francji są niepokojące. Obecnie 21 departamentów jest sklasyfikowanych jako strefa aktywnego krążenia wirusa, a w ciągu ostatnich 24 godzin Francja zarejestrowała 7379 nowych potwierdzonych przypadków COVID-19. To dziesięciokrotnie więcej niż w Polsce.
Anna Mizerka Favergeon
09.09.2020

Dyrektor decyduje o maseczkach w szkole - obowiązek uczniów nieoczywisty

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą Koronawirus a prawo
Rozporządzenie i wytyczne sanepidu nie nakazują uczniom zasłaniania ust i nosa, taki obowiązek może wprowadzić dyrektor szkoły. "Miękkie" zapisy sprawiają też, że państwo nie musi finansować zakupu maseczek i innych środków zabezpieczających - choć w pewnym zakresie to zrobiło. Jak jednak alarmują nauczyciele, maseczek zakupionych dla szkół wystarczy na kilkanaście dni.
Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha
09.09.2020
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą Koronawirus a prawo
Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski powołał Tomasza Madeja na stanowisko Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie. Był on ekspertem MEN w zakresie awansu zawodowego nauczycieli oraz rzeczoznawcą do spraw podręczników kształcenia zawodowego w zawodach branży mechatronicznej i elektrycznej.
Monika Sewastianowicz
08.09.2020
Resort edukacji nie monitoruje sytuacji, nie wykonuje odpowiednich analiz, praktycznie nie ma wiedzy na temat kształcenia dzieci cudzoziemców i nie uczynił nic, aby ją uzyskać - wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli. Ale NIK stwierdza, że nauczyciele, którzy mimo instytucjonalnego braku wsparcia wykonują swoją pracę w większości z zaangażowaniem.
Monika Sewastianowicz
08.09.2020

We wtorek poprawkowe matury

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Dziś od godziny 14.00 przeprowadzone zostaną w całym kraju poprawkowe egzaminy maturalne. Będą to tylko egzaminy pisemne, a zamiar ich zdawania zgłosiło 57,3 tys. abiturientów. Maturzyści będą je pisać w miejscach wskazanych przez ich macierzyste okręgowe komisje egzaminacyjne.
Krzysztof Sobczak
08.09.2020
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Od 1 września szkoły wróciły do stacjonarnego nauczania. Obowiązują w nich wytyczne sanitarne. Z informacji, które przekazała wiceminister edukacji Marzena Machałek wynika, że na ponad 48,5 tys. szkół, przedszkoli i placówek oświatowych 53 pracują w trybie zdalnym, a 29 w trybie mieszanym.
Patrycja Rojek-Socha
08.09.2020
Szkoła i uczeń

Przepisy o zdalnym nauczaniu już obowiązują

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą Koronawirus a prawo
Indywidualne nauczanie można prowadzić bez bezpośredniego kontaktu uczeń – nauczyciel, do tego lekcja zdalna może trwać od 30 do 60 minut, a nauczyciel może zmodyfikować tygodniowy rozkład zajęć – takie możliwości przewidują rozwiązania prawne wprowadzone na ten rok szkolny, pomocne w organizowaniu kształcenia w czasie pandemii.
Krzysztof Sobczak
08.09.2020
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą Koronawirus a prawo

Minister: Przerwa w nauce stacjonarnej nie dłuższa niż 2 tygodnie

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą Koronawirus a prawo
Przerwa w nauce stacjonarnej powinna trwać nie dłużej niż 2 tygodnie, czyli mniej więcej tyle, by stwierdzić, czy dana osoba jest zakażona koronawirusem - stwierdził w poniedziałek minister edukacji Dariusz Piontkowski. Poinformował też, że na ponad 48,5 tys. szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych w całym kraju w trybie zdalnym pracują 44 placówki, a 33 w trybie mieszanym .
Krzysztof Sobczak
07.09.2020
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą Koronawirus a prawo
Dyscyplinarne przeniesienie nauczyciela religii islamskiej w szkole publicznej do innej placówki za wypowiedzi dyskryminacyjne nie stanowiło naruszenia prawa do wolności wyrażania opinii - stwierdził Europejski Trybunał Praw Człowieka w niedawnym wyroku dotyczącym nauczyciela z Belgii.
Katarzyna Warecka
07.09.2020
Kadry w oświacie Samorząd terytorialny Prawo pracy
Uczniowie i studenci, którzy pobierają rentę rodzinną powinni złożyć w ZUS zaświadczenie o kontynuowaniu nauki. Dotyczy to uczącej się młodzieży, która ukończyła 16 lat. Na złożenie zaświadczenia uczniowie mają czas do końca września, natomiast studenci - do 30 października.
Grażyna J. Leśniak
07.09.2020
Domowe finanse Szkoła i uczeń Emerytury i renty Dla studenta
Matka nastoletniego ucznia domagała się stypendium szkolnego dla syna. Organy uznały, że dochód w rodzinie jest zbyt wysoki, by takie świadczenie mogło zostać przyznane. Ustalenia organów okazały się błędne, skoro uwzględniły one w swoich wyliczeniach dochody, które w dacie składania wniosku nie przysługiwały rodzinie – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach.
Aleksandra Partyk
07.09.2020
Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało projekty dwóch rozporządzeń, które zmienią przepisy dotyczące indywidualnego nauczania i indywidualnego obowiązkowego wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021. Dostępne będą trzy formy: bezpośredni kontakt dziecka z nauczycielem, forma hybrydowa lub zdalna. Decyzja będzie należeć do rodziców, bo to oni będą musieli wystąpić z odpowiednim wnioskiem do dyrektora.
Agnieszka Matłacz
05.09.2020
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Umiejętności większości uczniów są bardzo płytkie - wydaje nam się, że świetnie sobie ze wszystkim radzą, a realia są takie, że już kiedy np. muszą wykonać jakąś pracę wspólnie, to wykorzystują do tego wyłącznie narzędzia, z których sami najczęściej korzystają, zamiast tych, które się do tego najlepiej nadają - mówi Marcin Zaród, nauczyciel z Tarnowa.
Monika Sewastianowicz
05.09.2020
Zdalne nauczanie to problemy z dystrybucją wizerunku, „rajdowaniem” lekcji przez niepowołane osoby czy z potencjalnym nagrywaniem zajęć. Tymczasem zdarzało się, że nauczyciele nie do końca dostrzegali zagrożenia związane z korzystaniem ze służbowego maila - mówi dr Marlena Sakowska-Baryła, radca prawny. Radzi dyrektorom, by przygotowali procedury postępowania w takich sytuacjach.
Monika Sewastianowicz
05.09.2020
Zarządzanie oświatą
Okazało się, że, na szczęście, nie ma poważniejszych zakażeń, przynajmniej na razie, a tam, gdzie trzeba było podjąć decyzje, zadziałał ten szybki kontakt pomiędzy dyrektorami szkół a powiatowymi stacjami sanitarno-epidemiologicznymi - mówił w piątkowym wywiadzie minister edukacji Dariusz Piontkowski.
Monika Sewastianowicz
04.09.2020
Program Ogólnopolska Sieć Edukacyjna ma zapewnić szkołom dostęp do szerokopasmowego, bezpłatnego internetu do końca 2020 roku, a uczniowie mają zyskać możliwość korzystania z materiałów multimedialnych dostępnych on-line, takich jak m.in.: scenariusze zajęć, filmy animowane, prezentacje, gry edukacyjne czy kursy e-learningowe. Z kontroli przeprowadzonej przez NIK wynika, że podłączanie kolejnych szkół do sieci w latach 2018-19 opóźniało się.
Agnieszka Matłacz
04.09.2020
Zarządzanie oświatą
Utworzenie izolatoriów nie ma jasnych podstaw prawnych. Nie można za nie uznać wytycznych Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego, które przewidują wprowadzenie izolacji uczniów "podejrzanych" o chorobę - zwraca uwagę rzecznik Praw Obywatelskich.
Monika Sewastianowicz
03.09.2020
Mądrzejsi ludzie, bardziej zorientowani w rzeczywistości politycznej, historycznej, bardziej...
Monika Sewastianowicz
03.09.2020
Zarządzanie oświatą

Rusza kolejna edycja Finansoaktywnych

Finanse publiczne Szkoła i uczeń Finanse
Do 30 września można zgłaszać się do szóstej edycji programu Finansoaktywni. Organizuje go Ministerstwo Finansów. Tematem przewodnim w tym roku jest planowanie budżetu i jego znaczenie w codziennym życiu. Zainteresowane szkoły podstawowe i zespoły mogą przystąpić do programu już teraz.
Krzysztof Koślicki
03.09.2020
Finanse publiczne Szkoła i uczeń Finanse

Sama białaczka to za mało, by uczyć się zdalnie

Samorząd terytorialny Zarządzanie oświatą
Przewlekła choroba lub osłabiona odporność nie są same w sobie powodem, by dziecko uczyło się wyłącznie zdalnie. Nie wystarczy wniosek rodziców i zaświadczenie lekarskie - potrzebne jest uzyskanie opinii Sanepidu, a ta będzie w większości przypadków negatywna.
Katarzyna Kubicka-Żach Monika Sewastianowicz
03.09.2020
Samorząd terytorialny Zarządzanie oświatą

Program „Posiłek w szkole i w domu” wspiera uczniów i osoby starsze

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Finanse samorządów Szkoła i uczeń
Główne założenia programu „Posiłek w szkole i w domu” to ciepły posiłek w szkole dla uczniów z biedniejszych rodzin i finansowe wsparcie na wyposażenie czy remont szkolnej stołówki. Resort rodziny przypomina, że ze wsparcia mogą też korzystać osoby starsze. Rządowy program jest adresowany do samorządów.
Katarzyna Kubicka-Żach
03.09.2020
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Finanse samorządów Szkoła i uczeń
W ramach bieżących działań przekazaliśmy dyrektorom środki ochrony - ponad 50 mln maseczek i 5 mln litrów płynów do dezynfekcji. Do szkół trafi także blisko 75 tysięcy termometrów bezdotykowych - informuje MEN. Dodaje, że rozpoczęcie roku obyło się bez większych problemów.
Monika Sewastianowicz
02.09.2020
Uczniowie po pół roku przerwy wracają do stacjonarnej nauki - oczywiście w nowym reżimie sanitarnym. Tyle że już samo rozpoczęcie roku pokazuje, że nie wszędzie poradzono sobie z wdrożeniem zasad bezpieczeństwa, mimo entuzjastycznych zapewnień Ministerstwa Edukacji Narodowej. Rodzicom trudno jednak będzie wymóc na szkole zachowanie standardów w epidemii.
Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha
02.09.2020
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zaprasza szkoły i placówki doskonalenia nauczycieli do uczestnictwa w XI edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Twoje dane – Twoja sprawa”. Program skierowany do uczniów i nauczycieli służy pozyskaniu praktycznych umiejętności sprzyjających skutecznej ochronie danych osobowych. Do programu można zgłaszać się od 1 września.
Krzysztof Koślicki
01.09.2020
Szkoła i uczeń RODO
Na tyle, na ile dyrektorzy, nauczyciele, samorządy mogli to zrobić, to są przygotowani. Na pewno można sobie zadać pytanie, dlaczego to robiliśmy na ostatnią chwilę, dlaczego to było robione w takim pośpiechu, niestety tak chaotycznie - mówił Sławomir Broniarz, prezes ZNP, komentując rozpoczęcie roku szkolnego.
Monika Sewastianowicz
01.09.2020
Epidemia doprowadziła do tego, że w wielu dziedzinach życia musieliśmy zmienić swoje przyzwyczajenia, także w szkole. Jest jednak czas by wrócić do normalnego życia, do życia, w którym spotykamy się z innymi ludźmi - mówił minister edukacji narodowej podczas inauguracji w Zespole Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach.
Monika Sewastianowicz
01.09.2020
Polski na Teamsie, praca domowa na Librusie, matematyka na Zoomie, a plastyka na Google Classroom. Mimo sugestii dyrektorów i związkowców MEN nie stworzyło nowej, jednolitej platformy do zdalnego nauczania. Tymczasem improwizacja oznacza ryzyko, choćby w kwestii ochrony danych osobowych.
Monika Sewastianowicz
01.09.2020
Zarządzanie oświatą
Dzień przed dzień rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2020/2021, ministrowie edukacji, infrastruktury i główny inspektor sanitarny wystosowali wspólny list do dyrektorów szkół dotyczący bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły. Czytamy w nim, że uczniowie korzystający z komunikacji publicznej, jak i ze szkolnych autobusów są zobowiązani do zasłaniania nosa i ust.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
31.08.2020
Szkoła i uczeń
W polskich szkołach jest coraz więcej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, co wymaga dostosowania oddziaływań dydaktycznych i wychowawczych w ramach indywidualizacji ich kształcenia. Szkoły nie wykorzystują jednak w pełni możliwości, które mają. Przede wszystkim nie diagnozują potrzeb uczniów i nie wprowadzają nowych form pomocy - to najważniejsze ustalenia NIK po kontroli wdrożenia zmian dotyczących procesu indywidualizacji.
Agnieszka Matłacz
31.08.2020
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Trudno znaleźć dyrektorów szkół podzielających optymizm ministra w sprawie przygotowania do stacjonarnej nauki w warunkach pandemii. Mówią o trudnościach z zapewnieniem dystansu społecznego pomiędzy uczniami, o braku środków i ludzi do sprzątania i dezynfekcji pomieszczeń, dziwią się, że nie będzie obowiązku chodzenia w maseczkach.
Beata Igielska
31.08.2020
Zarządzanie oświatą
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski