Wniosek o informację został złożony przez posłów opozycji, których reprezentowała Krystyna Szumilas (KO). "Naszym zdaniem konieczne jest, żeby i nauczyciele i społeczeństwo usłyszeli prawdę o wynagrodzeniach nauczycieli i jakie plany wobec tej grupy zawodowej ma minister Czarnek oraz rząd" - argumentowała.

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk (Lewica), która była współwnioskodawczynią zaznaczyła, że jest to kolejny wniosek związany z nauczycielami. "Z roku na rok rozmawiamy o tym, że brakuje nauczycieli. W tej chwili brakuje ponad 8 tys. nauczycieli w polskim systemie oświaty" - zaznaczyła. Wiceminister edukacji i nauki przedstawiając informację na temat wynagrodzeń nauczycieli i pracowników oświaty przekazał, że "jeśli chodzi o stopnie awansu zawodowego zdecydowanie dominują nauczyciele doświadczeni, mający co najmniej 10-letni staż pracy".

Czytaj: Nauczycielskie pensje wzrosną o 4,4 proc. - ustawa weszła w życie >>

Czytaj też: Wynagrodzenie nauczycieli za godziny ponadwymiarowe w dniach wolnych od pracy >

Wynagrodzenia? Większość nauczycieli średnio ok. 6.8 tys. zł

Zgodnie z grafiką przedstawioną przez ministerstwo dotyczącą nauczycieli zatrudnionych na podstawie ustawy - Karta Nauczyciela nauczyciele dyplomowani stanowią 60,4 proc. wszystkich etatów, nauczyciele mianowani natomiast 18,9 proc., nauczyciele kontraktowi - 16,2 proc, a nauczyciele stażyści zaledwie 4,5 proc.

 

 

Wiceminister przypomniał, ile od 1 maja 2022 roku będą wynosiły stawki średniego wynagrodzenia nauczycieli: nauczyciel stażysta - 3 693,46 zł, nauczyciel kontraktowy - 4 099,74 zł, nauczyciel mianowany - 5 318,58 zł, a nauczyciel dyplomowany - 6 795,97 zł.

Zgodnie uchwaloną pod koniec marca nowelizacją Karty Nauczyciela, której projekt przygotowali posłowie PiS, od 1 maja 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. tzw. średnie wynagrodzenie nauczycieli zwiększone ma zostać o 4,4 proc. Zdaniem wnioskodawców umożliwi to podwyżki dla nauczycieli od 1 maja, gdyż zwiększenie średniego wynagrodzenia nauczycieli umożliwi zwiększenie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia nauczycieli i dodatków do wynagrodzeń.

WZÓR DOKUMENTU: Uchwała w sprawie uchwalania regulaminu wynagradzania nauczycieli - WZÓR >

W noweli zapisano też, że nauczyciele mają otrzymać podwyżkę najpóźniej do 30 czerwca br., z wyrównaniem od 1 maja 2022 r., i że na ten cel subwencja oświatowa ma zostać zwiększona o 1 mld 671 mln 100 zł. Pieniądze mają pochodzić z rezerwy celowej budżetu państwa, przeznaczonej na zmiany systemowe w finansowaniu jednostek samorządu terytorialnego, w tym w finansowaniu zadań oświatowych.

 

W myśl art. 30 Karty Nauczyciela średnie wynagrodzenie nauczycieli jest pochodzą wysokości kwoty bazowej dla nauczycieli, określanej co roku w ustawie budżetowej. Obecna kwota bazowa dla nauczycieli wynosi 3537,80 zł. W przypadku nauczyciela stażysty średnie wynagrodzenie wynosi 100 proc. kwoty bazowej, nauczyciela kontraktowego – 111 proc., nauczyciela mianowanego – 144 proc. i nauczyciela dyplomowanego – 184 proc.

Od 2020 r. nie zmieniła się wysokość średniego wynagrodzenia nauczycieli. W ustawie budżetowej na rok 2021 i na rok 2022 również nie zwiększono kwoty bazowej dla nauczycieli.

 

Targowanie się, kto dał więcej

- Zamiast propozycji znaczącego zwiększenia nauczycielskich pensji usłyszeliśmy od wiceministra Dariusza Piontkowskiego zapewnienie, że rząd dba o nauczycieli  i ceni ich pracę.  Dyskusja była kolejnym sporem między dzisiejszą opozycją a posłami Prawa i Sprawiedliwości – „kto dawał i daje więcej” - podsumowuje obrady komisji Związek Nauczycielstwa Polskiego. Podkreśla, że zmiany w Karcie Nauczyciela nie oznaczają zmiany w wynagrodzeniach pedagogów -  rząd w projektowanej nowelizacji Karty Nauczyciela proponuje wzrost wynagrodzenia nauczycieli, posługując się średnim wynagrodzeniem na każdym stopniu awansu zawodowego.

 

- Prawdą jest, że średnie wynagrodzenie od 1 września br. ma wzrosnąć  wyłącznie dla obecnych nauczycieli stażystów i kontraktowych (ok. 20 proc. nauczycieli) przy czym osiągnięcie średniego wynagrodzenia będzie niemożliwe dla tych nauczycieli, którzy nie mają dodatku stażowego, motywacyjnego czy za wychowawstwo. Propozycja nie uwzględnia jakiegokolwiek wzrostu wynagrodzenia nauczycieli mianowanych i dyplomowanych. ZNP czeka na rozwiązania ustawowe, które ten wzrost zapewnią - tłumaczą związkowcy.

ms/pru/ pap