MEN przygotował projekt rozporządzenia dotyczącego minimalnych wynagrodzeń nauczycieli. Pensje wzrosną od 244 - 334 zł, a nauczyciele dostaną je od 1 września 2019 r. Resort w uzasadnieniu wyjaśnia też kwestię dodatku za wychowawstwo dla nauczycieli przedszkoli.
Monika Sewastianowicz
23.08.2019

Szef MEN rozmawiał z samorządowcami o finansowaniu oświaty

Finanse samorządów Zarządzanie oświatą
Finansowanie oświaty i podwyżki dla nauczycieli były tematem spotkań ministra edukacji z samorządowcami. Dariusz Piontkowski rozmawiał w czwartek najpierw z przedstawicielami Związku Samorządów Polskich, a potem Unii Metropolii Polskich. Mówił m.in. o rosnącej subwencji, ale samorządowcy ripostowali, że i tak muszą na szkoły wydawać coraz więcej.
Krzysztof Sobczak
23.08.2019
Finanse samorządów Zarządzanie oświatą
Ordo Iuris radzi, by rodzice zastrzegali konieczność konsultowania z nimi programów dotyczących m.in. tożsamości płciowej, problemów równości, tolerancji. Chcą też za każdym razem wyrażać zgodę na takie zajęcia, jeżeli wykraczają one poza podstawę programową.
Monika Sewastianowicz
23.08.2019
Zarządzanie oświatą

Kara dla ucznia tak, ale zgodna z prawem

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Zarządzanie oświatą
Statut szkoły powinien określać sankcje, jakie można nałożyć na ucznia, który łamie szkolne zasady. O poważniejszych czynach - stanowiących przestępstwa lub wykroczenia - należy powiadamiać sąd rodzinny. Nie ma tu do końca znaczenia wiek dziecka, bo jeżeli złe zachowanie się powtarza, to sąd rodzinny może uznać dziecko za zdemoralizowane.
Monika Sewastianowicz
22.08.2019
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Zarządzanie oświatą
Od 1 września 2019 r. wzrosną wynagrodzenia młodocianych pracowników odbywających przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu. Dzięki podwyżce pracodawcy będą mogli skuteczniej zachęcać młodzież do podejmowania kształcenia zawodowego - zwraca uwagę w rozmowie Prawo.pl Bożena Borys-Szopa, szefowa ministerstwa rodziny, pracy i polityki społecznej.
Paweł Żebrowski
22.08.2019
Prawo pracy HR
Pensje nauczycieli wzrosną we wrześniu o 9,6 proc. To pierwsze takie podwyżki od wielu lat i nauczyciele nie muszą się obawiać, że ich pensje zmaleją w przyszłym roku - zapewniał minister edukacji Dariusz Piontkowski po spotkaniu ze związkowcami w centrum "Dialog". Podkreślił też, że obecny system wynagradzania pedagogów wymaga zmian.
Monika Sewastianowicz
21.08.2019
W jednej z toruńskich szkół doszło do bójki między uczniami. Uczeń z Ukrainy miał wychwalać dokonania Stepana Bandery, za co oberwał od polskiego kolegi. Szkoła o sprawie powiadomiła sąd rodzinny, teraz stanowisko zajął też resort edukacji.
Monika Sewastianowicz
21.08.2019
Chcemy wspólnie zastanowić się nad przeformułowaniem definicji osoby nauczającej i osoby uczącej się. Spróbować odejść od kultury nauczania na rzecz kultury uczenia się, by móc przygotować młode pokolenia do funkcjonowania w zmieniającej się rzeczywistości - podkreślają organizatorzy konferencji "Pokazać-Przekazać", która odbędzie się w dniach 23-24 sierpnia 2019 r. w Centrum Nauki Kopernik.
Monika Sewastianowicz
20.08.2019
Osoby, którym nie udało się zdać egzaminu dojrzałości w pierwszym terminie, mogą przystąpić do poprawki. We wtorek rusza poprawkowa sesja maturalna. Wniosek o przystąpienie do egzaminu w sesji poprawkowej złożyło w całej Polsce prawie 47 tys. uczniów.
Monika Sewastianowicz
20.08.2019
Szkoła i uczeń
Nie cichną dyskusje dotyczące organizowania edukacji seksualnej w szkołach - temat podzielił rzeczników praw dziecka i praw obywatelskich. Teraz stanowisko w sprawie zajął Episkopat - biskupi uważają, że edukacja seksualna w szkołach powinna odbywać się tylko za zgodą rodziców uczniów. Tego samego zdania jest minister nauki Jarosław Gowin.
Monika Sewastianowicz
20.08.2019
Zarządzanie oświatą
Zakończenie roku szkolnego i podjęcie decyzji dotyczących pracy w szkole od 1 września - to zadania sierpniowej rady pedagogicznej. Prawo nie określa konkretnego dnia, w którym musi się ona odbyć - dyrektor może ją zwołać również ostatniego dnia miesiąca. Przy planowaniu zebrania powinien wziąć pod uwagę m.in. kierunki polityki oświatowej państwa.
Bożena Barszczewska
20.08.2019
Zarządzanie oświatą

Nowe ciało doradcze pomoże w kontaktach z młodym pokoleniem

Administracja publiczna Zarządzanie oświatą
Prezydent podpisał nowelę ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Powoła ona do życia Radę Dialogu z Młodym Pokoleniem, która pomoże w kontaktach między organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami społecznymi. W radzie zasiądą m.in. przedstawiciele młodzieżowych rad gmin oraz Parlamentu Studentów RP.
Monika Sewastianowicz
19.08.2019
Administracja publiczna Zarządzanie oświatą

Klasy mundurowe pod kontrolą MON

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Ministerstwo Obrony Narodowej będzie miało większy wpływ na funkcjonowanie klas mundurowych w szkołach średnich. Zagwarantować ma to temu resortowi znowelizowana ustawa - Prawo oświatowe. Skorzystają na tym absolwenci takich klas, bo będą mieli większe szanse na dostanie się do wojska.
Monika Sewastianowicz
19.08.2019
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Od 1 września 2019 r. dyrektor musi zawiadamiać o czynie nauczyciela naruszającym prawo i dobra dziecka. Autorzy tego przepisu liczą, że zaostrzone prawo ukróci proceder zamiatania poważnych spraw pod dywan. Zmiany oceniane są różnie - część nauczycieli uważa, że to zbyt restrykcyjne przepisy. Według psychologów - potrzeba dalej idących rozwiązań.
Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha
19.08.2019
Kadry w oświacie
Nie było żadnych nieprawidłowości przy doborze ekspertów tworzących podstawy programowe - uważa resort edukacji. Wyjaśnia też, że nie widzi problemów z umowami, które podpisywał ze specjalistami, bo prawo nie przewiduje żadnych wzorów w tym zakresie. To kolejna odpowiedź resortu na zarzuty Najwyższej Izby Kontroli.
Monika Sewastianowicz
17.08.2019
Zarządzanie oświatą
Minister cyfryzacji Marek Zagórski zachęca do udziału w konkursie #OSEWyzwanie. Szkoły mogą wygrać pracownie multimedialne. Przyjmowanie zgłoszeń rozpoczyna się 19 sierpnia i potrwa do 16 września.
Monika Sewastianowicz
16.08.2019
MEN dopuści stosowanie starej podstawy programowej do niektórych form kształcenia ustawicznego po reformie szkolnictwa zawodowego, która rozpoczyna się 1 września 2019 r. Rozporządzenie w tej sprawie już opublikowano w Dzienniku Ustaw.
Monika Sewastianowicz
16.08.2019
Zarządzanie oświatą
Od 1 października 2019 r. pedagogika wczesnoszkolna i nauczanie przedszkolne będą miały formę jednolitych studiów magisterskich. Zmiany - jak wyjaśnia resort nauki - obejmą jednak tylko studentów, którzy dopiero zaczną naukę. MNiSW tłumaczy też, jak wyglądać będzie dokształcanie w przypadku absolwentów studiów licencjackich.
Monika Sewastianowicz
16.08.2019
Kadry w oświacie Szkolnictwo wyższe

Od września dentysta w każdej szkole, ale tylko na papierze 

Finanse samorządów Zarządzanie oświatą Opieka zdrowotna
12 września zacznie obowiązywać nowa ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami. Zgodnie z nią każde dziecko ma mieć zapewnioną w szkole profilaktykę zdrowotną oraz opiekę stomatologiczną. Zarówno samorządowcy, jak i dentyści twierdzą, że zmiana przepisów nie poprawi uzębienia dzieci i młodzieży, bo nie zagwarantowano na to dodatkowych pieniędzy.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
16.08.2019
Finanse samorządów Zarządzanie oświatą Opieka zdrowotna

Prof. Łętowska: Młodzi ludzie chcą walczyć z mową nienawiści

Prawo karne Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Trzeba rozmawiać z młodzieżą o prawie, praworządności, standardach konstytucyjnych. Także o tak aktualnych obecnie problemach jak mowa nienawiści - mówi prof. Ewa Łętowska. I dodaje, że to wyzwanie zarówno dla prawników jak i nauczycieli oraz dla szkoły. Od tej ostatniej oczekuje podejmowania takiej debaty.
Krzysztof Sobczak
14.08.2019
Prawo karne Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Już od 1 września 2019 r. młodociani pracownicy dostaną podwyżki. To efekt zmian w szkolnictwie zawodowym - wyższe pensje mają zachęcać do wybierania szkół branżowych. Z kolei pracodawcy mogą liczyć na refundację kosztów podwyżki. Rząd przyjął projekt przepisów w tej sprawie.
Monika Sewastianowicz
13.08.2019

MEN zapowiada rozmowy z samorządami o finansach oświaty

Finanse samorządów Zarządzanie oświatą
Ministerstwo edukacji zapewnia, że chce wprowadzać zmiany w oświacie. Wskazuje na mankamenty, które wymagają zmian i zapowiada, że będzie o nich rozmawiać z samorządami i związkami zawodowymi. Pierwsze spotkanie, poświęcone m.in. subwencji oświatowej, ma odbyć się 21 sierpnia br. w Warszawie.
Sylwia Gortyńska
13.08.2019
Finanse samorządów Zarządzanie oświatą
Rozwiązanie umowy o pracę z nauczycielką matematyki było zgodne z prawem - potwierdził Sąd Najwyższy. Ocena jej pracy była negatywna, gdyż uczniowie twierdzili, że prowadzi zajęcia w sposób niezrozumiały. Ponadto matematyczka była złośliwa i donosiła na swoich uczniów do prokuratury, a dyrektorowi wytoczyła proces o zniesławienie.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
13.08.2019
Kadry w oświacie Prawo pracy
Obecna rekrutacja, wbrew twierdzeniom, że nie miała precedensu w latach poprzednich, przeprowadzona była według tych samych zasad i przebiegała nawet sprawniej niż dotychczas – wyjaśnia szef resortu edukacji w odpowiedzi na wystąpienie RPO. Dodaje też, że reforma była odpowiednio zaplanowana i finansowana.
Monika Sewastianowicz
12.08.2019
Zarządzanie oświatą
Czy dla absolwenta politechniki lub AGH praca w szkole branżowej jest marzeniem? Znam szkoły, w których w ostatnich latach nie został zatrudniony ani jeden absolwent uczelni wyższej technicznej. Jednak zapisy w ustawie budzą nadzieję, że ktoś dostrzegł problemy - uważa prof. Stefan Michał Kwiatkowski.
Beata Igielska
12.08.2019
Zarządzanie oświatą

Warto spróbować coachingu w edukacji

Kadry w oświacie Szkoła i uczeń Szkolnictwo wyższe
Coaching może być jedną z interesujących metod wsparcia wychowawczego. Stosowany dotąd w sporcie czy biznesie, coraz częściej traktowany jest jako cenne narzędzie pracy edukacyjnej, w tym wychowawczej - tłumaczy prof. Joanna Moczydłowska, kierownik studiów Coaching w edukacji realizowanych w Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego.
Joanna Moczydłowska
10.08.2019
Kadry w oświacie Szkoła i uczeń Szkolnictwo wyższe
Jeśli podwyżki dla nauczycieli wprowadza się bez udziału samorządów i w trakcie roku budżetowego, to powinny być w całości sfinansowane z budżetu państwa – jako zobowiązanie rządu wobec nauczycieli. Dzisiaj my musimy dokonywać zmian w budżetach i rezygnować z ważnych dla naszych mieszkańców inwestycji – mówi Iwona Waszkiewicz
Hanna Hendrysiak
09.08.2019
Samorząd terytorialny
Dochody samorządów rosną, a stosunek wydatków do dochodów maleje - mówi minister edukacji Dariusz Piontkowski. Tłumaczy, że władze centralne wciąż zwiększają nakłady na oświatę, co widać po rosnącej subwencji oświatowej. Minister podkreśla także, że państwo nie ma obowiązku pokrywać wydatków na oświatę w stu procentach.
Monika Sewastianowicz
08.08.2019
Dodatek stażowy nauczyciela nie będzie się wliczał do minimalnego wynagrodzenia. Nowa regulacja będzie obowiązywała od 1 stycznia 2020 roku. Ustawę w tej sprawie podpisał w środę prezydent Andrzej Duda.
Monika Sewastianowicz
08.08.2019
Przeprowadzony w kwietniu 2019 r. strajk przejdzie do historii polskiej oświaty, ale zapisze się też jako ważny moment w życiu zawodowym dyrektorów placówek, które przystąpiły do protestu - pisze Mirosław Sielatycki w "Dyrektorze Szkoły". Procedura prowadzenia sporów zbiorowych niejako z mocy prawa postawiła ich w opozycji do reszty strajkujących, nie pomogło też prawo oświatowe.
Mirosław Sielatycki
08.08.2019
Kadry w oświacie