Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała arkusze z próbnego egzaminu ósmoklasisty. Na języku polskim uczniowie musieli opisać spotkanie bohaterów dwóch utworów literackich lub o młodości jednego z bohaterów lektury. Uczniowie musieli się również zmierzyć z pytaniami dotyczącymi Quo Vadis.
PAP
20.12.2018
Według danych GUS specjaliści zarabiali netto o 22 proc. więcej niż przeciętne wynagrodzenie w 2018 r. Wyjątkiem są nauczyciele, nawet na najwyższym stopniu awansu zawodowego zarabiają 95-101 proc. tej stawki - podaje Związek Nauczycielstwa Polskiego. Zapowiada, że jeżeli MEN nie zgodzi się na podwyżki, pedagodzy rozpoczną akcję strajkową.
Monika Sewastianowicz
20.12.2018
Kadry w oświacie
Minister edukacji podpisała rozporządzenie określające wysokość subwencji oświatowej w 2019 r. Resort edukacji chce dopłacić na uczniów z podwójnego rocznika, którzy rozpoczną naukę w liceach. Więcej pieniędzy MEN chce przeznaczyć na kształcenie w zawodach, na które jest zapotrzebowanie na rynku pracy.
Monika Sewastianowicz
19.12.2018
Finanse samorządów
Według resortu edukacji protest nauczycieli objął niewielką liczbę szkół i przedszkoli. Jak podkreśliła we wtorek wiceminister edukacji Marzena Machałek, nauczyciele mają prawo korzystać ze zwolnień lekarskich, ale dyrektorzy szkół i przedszkoli muszą przestrzegać procedur. Wiceminister podkreśliła również, że pensje pedagogów rosną i MEN będzie się trzymać swoich planów w tej materii.
Monika Sewastianowicz
19.12.2018
Tuż przed świętami zapanowała szkolna grypa - to forma protestu przeciw m.in. niskim płacom. Nauczyciele biorą masowo zwolnienia chorobowe. Minister Zalewska, zapytana czy planuje kontrole zasadności tych zwolnień, odpowiada: Ja głęboko wierzę nauczycielom, to zawód szczególnego zaufania.
Agnieszka Matłacz
18.12.2018
Kadry w oświacie
To niedopuszczalne, by nauczyciel zarabiał 1700 zł - mówi prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz. Nie wiadomo na razie, jaką formę przyjmie akcja protestacyjna, bo związkowcy obawiają się, że kuratoria i MEN będą wywierać nacisk na nauczycieli. Rozmowy z MEN zaplanowano na 8 stycznia.
Monika Sewastianowicz
18.12.2018
Kadry w oświacie
Zbyt późna diagnoza, utrudniony dostęp do placówek zapewniających odpowiednią pomoc - na takie nieprawidłowości wskazuje Najwyższa Izba Kontroli, która sprawdziła, jak działa system pomocy dzieciom z dysfunkcjami. Okazało się także, że w wielu placówkach nie realizowano wszystkich zaleceń z opinii oraz mocno okrajano czas zajęć.
Monika Sewastianowicz
18.12.2018
Zarządzanie oświatą
Zmieni się wiek uczniów przyjmowanych do szkół artystycznych. Resort kultury już przygotował rozporządzenie w tej sprawie. Obejmie m.in. szkoły tańca, szkoły muzyczne i cyrkowe. Przepisy z opóźnieniem dostosowane zostaną do zmian dotyczących obowiązku szkolnego sześciolatków.
Monika Sewastianowicz
17.12.2018
Zarządzanie oświatą
Trwający protest nauczycieli i wychowawców przedszkolnych to poważny problem dla pracujących rodziców. Szczególnie pod koniec roku, kiedy większość wykorzystała już urlopy wypoczynkowe. Prawo pracy przychodzi w takiej sytuacji z pomocą. Gdy żłobek, przedszkole czy szkoła niespodziewanie się zamyka, rodzic może skorzystać z płatnego zasiłku opiekuńczego.
Agnieszka Matłacz
17.12.2018
Szkoła i uczeń Prawo pracy
Zwolnienia lekarskie to forma protestu nauczycieli przeciwko niskim wynagrodzeniom. To oddolna akcja, niekoordynowana przez związki zawodowe, więc trudno ocenić jej skalę - protest ma potrwać do 21 grudnia 2018 r. Akcja odbywa się m.in. we Wrocławiu - dolnośląskie kuratorium przypomniało tamtejszym nauczycielom, że zasadność pójścia na L4 może skontrolować ZUS.
Monika Sewastianowicz
17.12.2018
Kadry w oświacie
Remedium na braki kadrowe w szkołach jest udzielanie większej liczby zezwoleń na zatrudnienie osób, które nie mają wymaganych przez prawo oświatowe kwalifikacji - alarmują związkowcy. Oceniają, że może się to negatywnie odbić na jakości nauczania. Dane kuratoriów faktycznie pokazują, że liczba udzielonych zezwoleń znacznie wzrosła.
Monika Sewastianowicz
17.12.2018
Kadry w oświacie
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku uznał, że prawo rodziców do wychowania dzieci w zgodzie z własnymi przekonaniami nie jest zagrożone wprowadzeniem elementów edukacji równościowej i antydyskryminacyjnej w gdańskich szkołach publicznych.
Katarzyna Warecka
15.12.2018
Indywidualne rozmowy z dyrektorem szkoły, zbieranie od uczniów oświadczeń, konfiskowanie przedmiotów związanych z akcją - to działania podjęte przez niektóre szkoły podczas akcji "Tęczowy piątek". Do rzecznika praw obywatelskich wpłynęło wiele skarg w tej sprawie. Rzecznik zażądał wyjaśnień od resortu edukacji.
Monika Sewastianowicz
15.12.2018
Zarządzanie oświatą

Nowy rzecznik praw dziecka rozpoczął pracę

Prawo rodzinne Szkoła i uczeń
Wybrany na urząd Rzecznika Praw Dziecka Mikołaj Pawlak złożył w piątek ślubowanie w Sejmie i w ten sposób formalnie rozpoczął pięcioletnią kadencję na tym stanowisku. Zastąpi Marka Michalaka, który sprawował ten urząd przez dwie kadencje.
Krzysztof Sobczak
14.12.2018
Prawo rodzinne Szkoła i uczeń
Decyzje dyrektora szkoły dotyczące kierowania placówką szkolną podlegają ocenie i weryfikacji. Dlatego merytoryczna krytyka, nawet surowa, nie narusza dóbr osobistych osoby pełniącej tę funkcję - uznał Sąd Apelacyjny w Szczecinie.
Marek Sondej
14.12.2018
Kadry w oświacie
Nauczyciele deklarują, że chcą w czasie matur pójść na zwolnienia lekarskie. Minister Anna Zalewska zapewniła, że nie obawia się strajku pedagogów, bo ufa, że nauczycielom zależy na dobru uczniów. Tłumaczyła także, że dzięki reformie edukacji, sytuacja pedagogów systematycznie się poprawia, a egzaminatorów i tak zatrudnia CKE.
Monika Sewastianowicz
13.12.2018
Kadry w oświacie
Związkowcy postulują, by dodatek za wyróżniającą pracę przyznawany był każdemu nauczycielowi z najwyższą oceną. Szefowa resortu edukacji obiecała rozważyć tę kwestię i przygotować rozwiązania prawne do kwietnia, ale chce to powiązać z nowymi rekomendacjami dotyczącymi oceny pracy pedagogów.
Monika Sewastianowicz
13.12.2018
Kadry w oświacie
Senat w środę zgodził się na powołanie Mikołaja Pawlaka na stanowisko Rzecznika Praw Dziecka. Jego pięcioletnia kadencja rozpocznie się, gdy złoży on ślubowanie w Sejmie, które prawdopodobnie odbędzie się jeszcze w tym tygodniu.
Krzysztof Sobczak
12.12.2018
Wskaźniki oceniania pedagogów znikną również ze szkół artystycznych. Resort kultury znowelizuje rozporządzenie regulujące tę materię. Zmiany mają obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. To efekt ogólnych zmian w zasadach oceniania nauczycieli przygotowanych przez MEN.
Monika Sewastianowicz
11.12.2018

Zmiany w minimalnym wynagrodzeniu. Dodatek stażowy nie będzie wliczany

Kadry w oświacie Samorząd terytorialny Prawo pracy
Pracownicy z wieloletnim stażem będą mogli liczyć na podwyżki. Rok 2019 ma być bowiem ostatnim, w którym dodatek stażowy będzie wliczany do minimalnego wynagrodzenia. Projekt zmian w tej sprawie trafił właśnie do konsultacji.
Agnieszka Matłacz
11.12.2018
Kadry w oświacie Samorząd terytorialny Prawo pracy
Będą nowe zasady oceniania nauczycieli, rekomendacje mają być wypracowane wspólnie ze związkowcami. MEN już częściowo wycofał się ze zmian w tej materii - od 1 stycznia 2019 roku znikają szkolne regulaminy ze wskaźnikami oceniania.
Monika Sewastianowicz
11.12.2018
Kadry w oświacie
Jak dzieci i młodzież mają chronić dane osobowe nie tylko w realnym, ale też cyfrowym świecie - na...
Monika Sewastianowicz
10.12.2018
Nauczyciele chcą protestować w podobnej formie, jak policjanci - pokazują wyniki ankiety Związku Nauczycielstwa Polskiego. Chodzi o jednoczesne, masowe skorzystanie ze zwolnień lekarskich w czasie egzaminów. Pedagodzy chcą wyrazić swój sprzeciw przeciwko niskim wynagrodzeniom.
Monika Sewastianowicz
10.12.2018
Kadry w oświacie
Już od 1 stycznia 2019 roku pensje nauczycieli wzrosną o kolejne 5 proc. - zapowiada MEN. Resort chwali się, że pensje pedagogów w ciągu dwóch lat wzrosną o 10,35 proc., a docelowo o 15,8 proc. Związkowcy oceniają wzrost wynagrodzeń o 120-200 zł jako żenujący.
Monika Sewastianowicz
10.12.2018
Kadry w oświacie
Coraz więcej polskich miast ma problem ze smogiem, zanieczyszczone powietrze jest szczególnie niebezpieczne dla dzieci i młodzieży. Przy wysokim stężeniu pyłów w powietrzu mieszkańcom zaleca się pozostanie w domach, problem w tym, że koliduje to z codziennymi obowiązkami. W wyjątkowych przypadkach dyrektor szkoły może odwołać lekcje.
Monika Sewastianowicz
10.12.2018
Zarządzanie oświatą

Rodzica nie można zmusić do informowania, że dziecko ma wszy

Zarządzanie oświatą Opieka zdrowotna RODO
Wszawica to choroba, z którą wciąż boryka się wielu uczniów i przedszkolaków. Rodzice często uznają problem za wstydliwy i nie informują o nim ani placówki, ani innych rodziców, co sprawia, że po kilku dniach pasożyty roznoszą się po całej klasie. Prawo oświatowe nie daje dyrektorom jasnej odpowiedzi, jak postępować w takich sytuacjach, pomocne mogą być natomiast procedury stworzone przez sanepid.
Monika Sewastianowicz
08.12.2018
Zarządzanie oświatą Opieka zdrowotna RODO
Rzecznik Praw Dziecka przekazał premierowi raport Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Dziecka ENOC pt. „Child and Adolescent Mental Health in Europe” oraz oficjalne oświadczenie członków ENOC w tej sprawie. Raport zawiera analizę bieżącej sytuacji w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży w Europie oraz wskazuje na najważniejsze problemy.
Agnieszka Matłacz
07.12.2018
Opieka zdrowotna
Brakuje pieniędzy na zajęcia pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a wielu nauczycieli zmuszanych jest do prowadzenia tych zajęć za darmo - alarmuje Związek Nauczycielstwa Polskiego. Resort edukacji zapewnia, że koszty realizacji pomocy są uwzględnione w subwencji oświatowej, a zatrudnienie specjalistów rośnie z każdym rokiem.
Monika Sewastianowicz
07.12.2018
Kadry w oświacie
Rzecznik praw dziecka przypomina resortowi edukacji o konieczności przeciwdziałania cyberprzemocy i pyta, jakie rozwiązania już wdrożono i jakie zaplanowano na 2019 r. Przypomina m.in. o konieczności wprowadzenia rozwiązań technologicznych oraz przeszkolenia nauczycieli i pracowników szkoły tak, by umieli rozpoznać problem i pomóc uczniom go rozwiązań.
Monika Sewastianowicz
07.12.2018
Zarządzanie oświatą
Resort sprawiedliwości nie nadąża za dynamiką zmian w prawie oświatowym. Rozporządzenie określające, jak oceniać nauczycieli zatrudnionych w podległych MS placówkach, wejdzie w życie 19 grudnia, a już 1 stycznia 2019 r. będzie nieaktualne. Stanie się tak, bo z Karty Nauczyciela znikną przepisy dotyczące regulaminów oceniania pedagogów.
Monika Sewastianowicz
06.12.2018