Za ułożenie planu lekcji odpowiedzialny jest dyrektor szkoły - przypomina resort edukacji w odpowiedzi na interpelację. Posłowie zapytali o to, dlaczego uczniowie podstawówek cały dzień muszą spędzać w szkole. Według wiceministra Macieja Kopcia sytuację poprawi rozporządzenie regulujące szkolne BHP.
Monika Sewastianowicz
21.11.2018
Zarządzanie oświatą
Senacka Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej zarekomendowała we wtorek wprowadzenie poprawki do nowelizacji ustawy Prawo oświatowe, która zlikwiduje obowiązek przyjmowania przez szkoły regulaminów ze wskaźnikami oceny pracy nauczycieli.
Krzysztof Sobczak
20.11.2018
Zarządzanie oświatą
Nie będzie obowiązku przenoszenia matematyki i fizyki na wcześniejsze godziny lekcyjne. MEN wycofało się z pomysłu wprowadzenia takiego przepisu. Nowe rozporządzenie zobowiąże natomiast wszystkich pracowników szkoły do odbycia kursów udzielania pierwszej pomocy.
Monika Sewastianowicz
20.11.2018
Kadry w oświacie Szkoła i uczeń
Związkowcy chcą wiedzieć, jaka forma protestu najbardziej interesuje nauczycieli. W tym celu przygotował internetową ankietę. Protest ma dotyczyć nauczycielskich wynagrodzeń.
Monika Sewastianowicz
19.11.2018
Kadry w oświacie
Jest już projekt rozporządzenia, które dostosuje zasady przeprowadzania egzaminów eksternistycznych do zmienionej struktury systemu oświaty. Chodzi o likwidację niektórych szkół artystycznych. Co oczywiste nie będą już w nich przeprowadzane egzaminy.
Monika Sewastianowicz
19.11.2018
Już we wtorek resort edukacji ma wnieść obiecaną poprawkę do Karty Nauczyciela. Chodzi o likwidację szkolnych regulaminów oceniania. Nauczyciel będzie oceniany na podstawie kryteriów określonych w rozporządzeniu.
Monika Sewastianowicz
19.11.2018
Kadry w oświacie
Zindywidualizowanej ścieżki kształcenia nie organizuje się dla uczniów objętych kształceniem specjalnym oraz uczniów objętych indywidualnym nauczaniem. Te kwestie regulują przepisy odrębnych rozporządzeń.
Joanna Wrona
17.11.2018
Zarządzanie oświatą
Część nauczycieli znów będzie pracować na "umowach śmieciowych". Umożliwi to poprawka wprowadzona w Karcie Nauczyciela podczas prac nad reformą szkolnictwa zawodowego. Obecnie nad ustawą pracują senatorowie, a Związek Nauczycielstwa Polskiego zapowiada, że jeżeli przepis znajdzie się w ostatecznej wersji ustawy, zaskarży go do Trybunału Konstytucyjnego.
Monika Sewastianowicz
16.11.2018
Kadry w oświacie
Minister edukacji zapowiedziała likwidację szkolnych regulaminów oceniania, na razie jednak Senacka Komisja Nauki, Edukacji i Sportu nie zarekomendowała obiecanej przez MEN poprawki do Karty Nauczyciela. Miała zostać wprowadzona przy okazji prac nad reformą szkolnictwa zawodowego.
Monika Sewastianowicz
15.11.2018
Kadry w oświacie
Nowym kandydatem PiS na rzecznika praw dziecka będzie Mikołaj Pawlak. Jest dyrektorem Departamentu Spraw Rodzinnych w Ministerstwie Sprawiedliwości.
Monika Sewastianowicz
15.11.2018
MEN określi stawki egzaminatorów sprawdzających egzamin ósmoklasisty - są one wyższe niż na...
Monika Sewastianowicz
15.11.2018
Kadry w oświacie
Kryteria oceny pracy nauczyciela oraz wskaźniki do nich będzie określał minister edukacji w rozporządzeniu - zadeklarowała minister edukacji narodowej Anna Zalewska. I zapowiedziała wprowadzenie takiej zmiany do obowiązujących przepisów oraz poprawki do ustawy.
Krzysztof Sobczak
14.11.2018
Zarządzanie oświatą
Dyrektor szkoły, wyznaczając pilne zastępstwo dla nauczyciela, nie może się ograniczać się jedynie do wpisania tej informacji do e-dziennika i wywieszenia ogłoszenia. Powinien też skontaktować się z nauczycielem, np. telefonicznie – uznał Sąd Rejonowy w Szczytnie, uchylając karę nagany dla nauczyciela, który nie przyszedł na wyznaczone zastępstwo.
Robert Horbaczewski
12.11.2018
Szkoła i uczeń
Dokładnie 4 867 937, a także 475 235 nauczycieli w 24 439 przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych o godz. 11:11 jednocześnie odśpiewało czterozwrotkowy hymn narodowy - poinformowało w piątek Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Krzysztof Sobczak
09.11.2018
Świat dziecka bez pracy domowej to marzenie i sen niespełniony. Ideał na wzór Finlandii, która ma...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
09.11.2018
Szkoła i uczeń
Rodzice zakazują nauczycielom zadawania prac domowych. W oświadczeniach kierowanych do szkół wskazują, że pedagodzy nie mają takich uprawnień i każąc uczniom odrabiać zadania po lekcjach, naruszają Konstytucję i prawo międzynarodowe. Akcja "Dom to nie filia szkoły" cieszy się coraz większą popularnością.
Monika Sewastianowicz
09.11.2018
Zarządzanie oświatą
Już ponad 4,6 mln uczniów i prawie 450 tys. nauczycieli zgłosiło swój udział w akcji "Rekord dla...
Monika Sewastianowicz
08.11.2018
Zarządzanie oświatą
To, jak uczniowie mają korzystać z telefonów na terenie szkoły, reguluje nie ustawa, a statut placówki - przypomina resort edukacji. Podkreśla, że brak szczegółowych zasad korzystania ze smartfonów może powodować zagrożenia dla uczniów. Na razie nie ma planów zmiany przepisów regulujących tę materię.
Monika Sewastianowicz
08.11.2018
Zarządzanie oświatą

Zaszczepione dziecko z większą szansą na przedszkole

Zarządzanie oświatą Opieka zdrowotna
Dziecko, które ma komplet szczepień dostanie więcej punktów przy rekrutacji do przedszkola - to pomysł na nowelizację Prawa Oświatowego. Trwa zbieranie podpisów pod projektem ustawy wprowadzającej takie kryterium - do parlamentu ma on trafić już w grudniu.
Monika Sewastianowicz Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
07.11.2018
Zarządzanie oświatą Opieka zdrowotna
Sąd Najwyższy oddalił kasację prokuratora ws. nauczycielki z Krapkowic, która zdjęła krzyż ze ściany w pokoju nauczycielskim. Skarga dotyczyła wyroku stwierdzającego, że nauczycielkę spotkała dyskryminacja ze strony innych pracowników szkoły. Sądy niższej instancji zasądziły odszkodowanie i zobligowały szkołę do przeprosin.
Monika Sewastianowicz
07.11.2018
Kadry w oświacie
Szkoły i przedszkola nie będą pracować 12 listopada. W tym dniu w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze - podkreśliła rzecznik MEN Anna Ostrowska
Monika Sewastianowicz
07.11.2018
Kadry w oświacie
Dane o stanie zdrowia, orientacji seksualnej i rozwoju psychofizycznym - takie informacje o uczniu będą szczególnie chronione przez ustawę - Prawo Oświatowe. Nauczyciel będzie mógł je przekazać tylko w wyjątkowych przypadkach.
06.11.2018
Zarządzanie oświatą
Po raz kolejny rusza zgłaszanie kandydatów na rzecznika praw dziecka. Pod koniec października...
06.11.2018
Zarządzanie oświatą
W piątek szkoły i przedszkola mają bić rekord w liczbie osób, która jednocześnie zaśpiewa hymn. Jak podało Ministerstwo Edukacji Narodowej, chęć udziału w akcji "Rekord dla Niepodległej" zgłosiło już 16 tys. placówek.
06.11.2018
Zarządzanie oświatą
MEN zachęca wszystkich uczniów do wzięcia udziału w konkursie poetyckim oraz quizie wiedzy “Myśmy...
Monika Sewastianowicz
05.11.2018
Zarządzanie oświatą
Powiat nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług z tytułu wydawania za odpłatnością duplikatów świadectw i legitymacji uczniowskich za pośrednictwem swoich jednostek budżetowych. Taką usługę powiat realizuje jako organ władzy publicznej - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu.
Aleksandra Partyk
05.11.2018
VAT Zarządzanie oświatą
Nauczyciele często nie wiedzą, jak poradzić sobie z niesfornym uczniem, który przeszkadza na lekcji. Bywa, że szwankuje również współpraca z rodzicami, którzy nie wierzą, że ich dziecko źle zachowuje się w szkole. Istnieją procedury, które można zastosować w takiej sytuacji.
Monika Sewastianowicz
04.11.2018
Zarządzanie oświatą
Po zmianach w Karcie Nauczyciela przepisy pozwalają dyrektorowi łatwiej zaplanować urlop. Musi jednak zostać uwzględniony w planie urlopów. Niewykorzystany urlop przechodzi na kolejny rok.
03.11.2018
Kadry w oświacie
Gminy i inne podmioty prowadzące publiczne szkoły podstawowe będą mogły dostać pieniądze m.in. na doposażenie i adaptację stołówek nowych i już istniejących. Konieczne będzie zapewnienie wkładu własnego.
Katarzyna Kubicka-Żach
02.11.2018
Samorząd terytorialny Szkoła i uczeń
Procedury Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dotyczące przygotowania zadań i testów na egzaminy są informacją publiczną - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Nie podzielił argumentacji komisji, że to procedura wewnętrzna.
31.10.2018
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą