MEN pracuje nad nowymi stawkami egzaminatorów pomagających przy przeprowadzeniu matury i egzaminu ósmoklasisty. Wynagrodzenia będą nieco wyższe - co ma jednak przede wszystkim związek z podwyżkami pensji zasadniczej nauczycieli. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 września 2019 r.
Monika Sewastianowicz
12.07.2019
Kadry w oświacie
Codziennie dostaję informacje o uczniach, którzy nadal nie wiedzą, czy polskie szkoły są w stanie zagwarantować im edukację na miarę ich potrzeb, ambicji i możliwości - alarmuje rzecznik praw obywatelskich. Apeluje do MEN o respektowanie prawa do nauki. Minister edukacji ripostuje, że rzecznik powinien sprawdzić, co tym prawem jest objęte.
Monika Sewastianowicz
11.07.2019
Zarządzanie oświatą
Polska to nie tylko Warszawa - mówił minister edukacji Dariusz Piontkowski, ponownie zapewniając, że dla każdego ucznia znajdzie się miejsce w szkole średniej. Poparli go samorządowcy z: Chełma, Stalowej Woli i powiatu białostockiego, którzy podkreślali, że reforma nie jest obciążeniem dla ich budżetów - jest wręcz szansą na utrzymanie zagrożonych zamknięciem szkół.
Monika Sewastianowicz
11.07.2019
Zarządzanie oświatą
Nauczyciele dostaną podwyżki na czas - zapowiada minister Dariusz Piontkowski. Podkreślił, że ustalił z ministrem finansów, że odpowiednie fundusze zostaną zapewnione w budżecie. A już niedługo pojawić ma się projekt rozporządzenia zwiększającego subwencję oświatową dla samorządów.
Monika Sewastianowicz
11.07.2019

Samorządy nie zmieszczą więcej uczniów w liceach

Samorząd terytorialny Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
W wielu miastach nie ma już miejsc dla chętnych do szkół średnich. Samorządy twierdzą, że dobrze przygotowały się do zmian - przekształciły gimnazja, stworzyły nowe oddziały w istniejących szkołach. Jednak część budynków nie pomieści więcej uczniów. Wielu absolwentów tzw. podwójnego rocznika, nawet tych najlepszych, nie dostanie się w tym roku do wymarzonej szkoły.
Katarzyna Kubicka-Żach Monika Sewastianowicz
11.07.2019
Samorząd terytorialny Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
W ciągu kilku lat, kiedy rządzi Prawo i Sprawiedliwość subwencja oświatowa bardzo wzrosła. Gdy porównaliśmy subwencję z 2015 r. z subwencją w 2019 r. to okazało się, że ta różnica po czterech latach wynosi ok. 0,5 mld zł - mówił Dariusz Piontkowski po spotkaniu z prezydentem Warszawy.
Monika Sewastianowicz
10.07.2019
Według Związku Miast Polskich roszczenia przedszkoli niepublicznych zagrażają stabilności finansów samorządów. Placówki chcą zwrotów dotacji sprzed lat, a w przypadku większych miast mogą to być miliony złotych. Z naszych rozmów wynika, że niektóre gminy mogły zaniżać dotacje. Wszystko przez luki w prawie.
Katarzyna Kubicka-Żach
10.07.2019
Finanse samorządów
Tylko jedną piątą ekspertów piszących podstawy programowe rekomendowały instytucje związane z systemem oświaty, resztę powołało MEN - punktuje Najwyższa Izba Kontroli w raporcie na temat reformy edukacji. MEN nie wyjaśnia, jaki był klucz powoływania ekspertów, zdradza natomiast ich wynagrodzenia.
Monika Sewastianowicz
10.07.2019
Kadry w oświacie
Wiceszef ministerstwa nauki i szkolnictwa wyższego Andrzej Stanisławek złożył dymisję. Związana jest ona z jego wywiadem dla "Kuriera Lubelskiego", w którym krytycznie odniósł się do sytuacji związanej z naborem do szkół średnich. Dymisja została we wtorek przyjęta przez premiera.
Paweł Żebrowski
09.07.2019
Administracja publiczna
Powołana zostanie Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem, która będzie zajmować się opiniowaniem spraw dotyczących młodych Polaków oraz wspieraniem działań na rzecz zwiększenia zaangażowania obywatelskiego młodych ludzi. Rada ma być miejscem spotkania organizacji pozarządowych i instytucji państwowych z przedstawicielami młodzieży.
Krzysztof Sobczak
09.07.2019
Szkoła i uczeń Szkolnictwo wyższe
Wzrośnie liczba beneficjentów programu "Dobry Start". Na trzysta złotych z okazji rozpoczęcia roku szkolnego będą mogli liczyć także uczniowie szkół policealnych i szkół dla dorosłych. Projekt ustawy w tej sprawie przyjął we wtorek rząd.
Monika Sewastianowicz
09.07.2019
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Prezydent podpisał nowelizację Karty Nauczyciela. Pedagodzy we wrześniu dostaną 9,6 proc. podwyżki. Zmiana przywraca też poprzednie zasady dotyczące oceny pracy oraz awansu zawodowego. Pojawi się też nowy dodatek dla nauczycieli stażystów.
Monika Sewastianowicz
09.07.2019
Kadry w oświacie

Niepełnosprawne dzieci znów w gorszej sytuacji

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Rodzice, którzy sami odwożą niepełnosprawne dzieci do szkoły, po zmianie prawa otrzymają jedynie zwrot kosztów paliwa. Dla niektórych oznaczać to będzie wypłaty mniejsze nawet o połowę. Takie będą skutki nowelizacji, która miała poprawiać ich sytuację, a drastycznie ją pogarsza.
Monika Sewastianowicz
09.07.2019
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Transmisje internetowe pełne wulgaryzmów oraz przemocy są zagrożeniem dla najmłodszych użytkowników sieci - podnosi Ministerstwo Cyfryzacji. Zorganizowano spotkanie w tej sprawie z przedstawicielami biur Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Praw Obywatelskich, NASK, operatorów internetowych, Komendy Głównej Policji. Rozwiązaniem ma być edukacja.
Patrycja Rojek-Socha
08.07.2019
Ruszyły wypłaty z funduszu strajkowego, do Związku Nauczycielstwa Polskiego napłynęło aż 30 tys. wniosków o zapomogę. Na pomoc mogą liczyć nauczyciele o najniższych dochodach, którzy strajkowali co najmniej przez dziewięć dni.
Monika Sewastianowicz
08.07.2019
Kadry w oświacie
Nawet jeśli wniosek o przyznanie dotacji oświatowej szkole niepublicznej na 2017 r. został złożony przed wejściem w życie nowych przepisów, to obowiązują nowe regulacje i roszczenia o zapłatę rozstrzygane są na drodze administracyjnej - orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
06.07.2019
Prawo cywilne
Minister Edukacji Narodowej określił podstawowe kierunki polityki państwa na najbliższy rok szkolny. Są to: profilaktyka uzależnień, wychowanie do wartości, rozwijanie kompetencji cyfrowych, matematycznych, kreatywności oraz przedsiębiorczości, a także wdrażanie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.
Monika Sewastianowicz
05.07.2019
Zarządzanie oświatą
Zwiększenie wydatków oświatowych niekoniecznie jest wynikiem reformy - uważa wiceminister edukacji Maciej Kopeć. Tłumaczy, że samorządy mają więcej pieniędzy, więc więcej inwestują w edukację. Brak odpowiedniego finansowania zmian punktuje Najwyższa Izba Kontroli w swoim raporcie.
Monika Sewastianowicz
05.07.2019
Umożliwienie ubiegania się o świadczenie "Dobry start" dla uczniów szkół dla dorosłych i szkół policealnych - zakłada projekt rozporządzenia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jak podkreśla resort, każdy uczeń, bez względu na typ szkoły, objęty będzie tym świadczeniem.
Paweł Żebrowski
05.07.2019
Szkoła i uczeń
Maturę zdało 80,5 proc. tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych; 12,9 proc. abiturientów, którzy nie zdali jednego przedmiotu, ma prawo do poprawki w sierpniu. Najlepsza jest średnia ocen z języka polskiego, ale całkiem niezłe są wyniki z matematyki - zdało ją 86 proc. absolwentów.
Monika Sewastianowicz
04.07.2019
Zarządzanie oświatą
Samorządy mogą bez łamania dyscypliny finansów publicznych zapłacić nauczycielom za czas strajku, jeżeli podpisały stosowne porozumienie ze związkami - wynika z opinii Biura Analiz Sejmowych. Wyjaśnia też, jak wyliczyć wynagrodzenie za czas strajku.
Monika Sewastianowicz
04.07.2019
Finanse samorządów
Sąd Najwyższy uznał, że zasadne było przywrócenie do pracy na stanowisko nauczyciela historii i katechety, który popadł w konflikt z dyrekcją zespołu szkół. Jednak eksperci Fundacji Helsińskiej twierdzą, że katecheci powinni być traktowani w zakresie zatrudnienia tak, jak wszyscy inni nauczyciele.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
04.07.2019
Szkoła i uczeń Prawo pracy
Samorządy dostaną dodatkowy miliard złotych w subwencji oświatowej na obiecane przez rząd podwyżki dla nauczycieli od września tego roku. Zapowiada to resort edukacji, a minister finansów przesuwa środki w budżecie państwa, by zwiększyć subwencję oświatową.
Hanna Hendrysiak
04.07.2019
Zarządzanie oświatą
Wchodząca w życie we wrześniu ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami standaryzuje zakres opieki, kładąc nacisk na profilaktyczną opiekę zdrowotną, promocję zdrowia i na opiekę stomatologiczną – podkreśla Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych.
Krzysztof Sobczak
03.07.2019
Szkoła i uczeń Opieka zdrowotna
Czas, jaki polscy uczniowie poświęcają na prace domowe „nie wydaje się przesadny” - uważa MEN. W odpowiedzi na wątpliwości rzecznika praw obywatelskich podkreśla, że to nauczyciele decydują o tym, ile i co zadawać. Mają przy tym brać pod uwagę obciążenie uczniów.
Monika Sewastianowicz
03.07.2019

Będzie łatwiej skierować niesfornego nastolatka do pracy

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Szkoła i uczeń
Sąd rodzinny może zastosować w przypadku trudnego nastolatka prace społecznie użyteczne. Jednak przepis jest martwy, bo niedoregulowany. Nowa ustawa o nieletnich ma to zmienić wprowadzając m.in. zapis, że wydatki związane z ubezpieczeniem na czas takich prac ponosi państwo. To wyczekiwane rozwiązanie - twierdzą eksperci.
Patrycja Rojek-Socha
03.07.2019
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Szkoła i uczeń
MEN chce ograniczyć możliwość podpisywania z nauczycielami umów na czas określony. Nowe przepisy Karty Nauczyciela mogą jednak okazać się mało skuteczne. Wystarczy odpowiednio długa przerwa przed podpisaniem kolejnej umowy.
Monika Sewastianowicz
03.07.2019
Te regulacje są typowym przykładem niszczenia autonomii i autoodpowiedzialności nauczycieli, która powinna podlegać jedynie ocenie opinii społecznej, lokalnej a więc uczniów, ich rodziców - oraz organom społecznym szkoły - ocenia zmiany w postępowaniach dyscyplinarnych prof. Bogusław Śliwerski, przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk.
Bogusław Śliwerski
02.07.2019
Kadry w oświacie

NIK: Trenerzy bez odpowiednich kwalifikacji

Kadry w oświacie Szkolnictwo wyższe
Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła, jak wyglądają kwalifikacje trenerów sportów wyczynowych po deregulacji tego zawodu. Okazuje się, że nie za dobrze - związki sportowe liberalnie podchodzą do tej kwestii. A brak umiejętności bywa niebezpieczny dla zawodników.
Monika Sewastianowicz
02.07.2019
Kadry w oświacie Szkolnictwo wyższe
Ochrona zdrowia, edukacja i infrastruktura drogowa najbardziej absorbują powiaty w ciągu ostatnich lat. Ratują się pozyskiwaniem pieniędzy ze środków unijnych i realizowaniem wspólnych inwestycji z gminami - mówi Danuta Smaga, starosta puławski.
Katarzyna Kubicka-Żach
02.07.2019
Finanse samorządów