Związkowcy zakończyli pierwszy etap wchodzenia w spór zbiorowy. Teraz prowadzą rokowania, a następnie mediacje. Chęć udziału w proteście zgłasza także coraz więcej pedagogów niezrzeszonych w związkach zawodowych.
Monika Sewastianowicz
13.02.2019
Coraz więcej młodych osób zmaga się z depresją. Zdarza się, że nie uzyskują pomocy na czas, bo złość, smutek i wybuchy agresji składane są na karb nastoletniego buntu. Od tego rodzaju błędów i ich czasem tragicznych skutków, ustrzec ma kolejna edycja kampanii społeczno-edukacyjnej Forum Przeciw Depresji.
Monika Sewastianowicz
13.02.2019
Maturzyści I SLO Bednarska podczas studniówki zatańczyli poloneza w parach jednopłciowych, aby okazać solidarność z osobami LGBT+. Uczniowie mają nadzieję, że dzięki ich inicjatywie, inne szkoły przychylnie będą podchodzić do udziału par nieheteroseksualnych w takich wydarzeniach jak studniówka.
Monika Sewastianowicz
12.02.2019
Zarządzanie oświatą
"Deklaracja na rzecz edukacji przyszłości" - to podpisany w poniedziałek przez minister Annę Zalewską dokument, w którym szefowa MEN zaapelowała do wszystkich tych, którym na sercu leży dobro polskiej szkoły o podjęcie wspólnej pracy na rzecz podniesienia jakości oświaty.
Krzysztof Sobczak
11.02.2019
Zarządzanie oświatą
Masowe L4, zapowiedź kolejnej akcji strajkowej - nauczyciele walczą o podwyżki płac. Podczas protestów to na dyrektorów spadnie konieczność zorganizowania pracy szkół. Muszą też zadbać, by uczniowie zrealizowali program, bo jak podkreśla resort edukacji, nie ma możliwości przedłużenia roku szkolnego.
Monika Sewastianowicz
11.02.2019
Kadry w oświacie
Dyrektor szkoły, który kwestionuje ustalenia kuratora oświaty powinien dowodzić swoich racji przez wniesienie zastrzeżenia do protokołu oraz odwołanie do ministra oświaty. Jeżeli tego nie zrobi, to na wniosek kuratora, choćby niesłuszny prezydent miasta będzie zmuszony go odwołać.
Marek Sondej
09.02.2019
Kadry w oświacie
Minister edukacji narodowej podpisała rozporządzenie w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia nauczycieli, w wyniku czego płace zasadnicze nauczycieli wzrastają z mocą wsteczną od 1 stycznia 2019 r., zależnie od stopnia awansu zawodowego, od 121 do 166 zł brutto.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
08.02.2019
Kadry w oświacie
Kandydat na studia w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu musi przedstawić opinię od proboszcza. Według RPO narusza to prawa osób niewierzących, zwłaszcza że szkoła nie prowadzi tylko zajęć w dyscyplinach kościelnych i dostaje pieniądze z NBP.
Monika Sewastianowicz
07.02.2019
Szkolnictwo wyższe
Nauczyciele dostaną podwyżki z wyrównaniem od 1 stycznia 2019 r. Resort edukacji już kończy prace nad rozporządzeniem określającym minimalne wynagrodzenie nauczycieli. Pensja pedagogów wzrośnie o ok. 150 zł.
Monika Sewastianowicz
07.02.2019
Kadry w oświacie
Szkoła musi respektować prawa uczniów pełnoletnich, mogą oni informować o powodach swojej nieobecności oraz samodzielnie decydować, czy pojadą na wycieczkę. Bardziej skomplikowaną kwestią jest natomiast to, czy mają prawo zakazać swoim rodzicom uzyskiwania informacji o ocenach.
Monika Sewastianowicz
07.02.2019
Nasza akcja protestacyjna nie jest skierowana przeciw samorządom. Dlatego prosimy o zrozumienie i wsparcie - pisze ZNP w liście do samorządowców. Związkowcy podkreślają m.in., że od lat domagają się zwiększenia środków na edukację i zmiany sposobu finansowania nauczycielskich wynagrodzeń.
Monika Sewastianowicz
06.02.2019
Kadry w oświacie Prawo pracy
W 2019 r. mija 30 lat od rozmów Okrągłego Stołu i pierwszych, częściowo wolnych wyborów. Edukacja solidarnościowa istnieje w podstawie programowej, ale może oprócz uczenia o „Solidarności” warto uczyć solidarności? - pisze Agnieszka Wichrowska w "Dyrektorze Szkoły".
Monika Sewastianowicz
06.02.2019
Jeśli rodzic „dla świętego spokoju” akceptuje niewłaściwe zachowania swojego dziecka, ukrywa przed sądem jego błędy i nie jest w stanie odpowiedzialnie go wychować, to istnieją podstawy do pozbawienia go władzy rodzicielskiej - orzekł Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy.
Aleksandra Partyk
06.02.2019
Sześćdziesiąt przypadków skróceń czasu trwania zwolnień lekarskich z uwagi na dobry stan zdrowia oraz 200 postępowań wyjaśniających z lekarzami - to efekt kontroli zwolnień chorobowych nauczycieli przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Paweł Żebrowski
05.02.2019
Prawo pracy Zarządzanie oświatą
Posiłek dla dzieci, syte, zdrowe dzieci to są także szczęśliwe rodziny - powiedział premier Mateusz Morawiecki, podsumowując przyjęcie programu wsparcia stołówek szkolnych. Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” ma wesprzeć finansowo gminy w organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.
Katarzyna Kubicka-Żach Monika Sewastianowicz
05.02.2019
Pomoc społeczna Zarządzanie oświatą
Pełnoletni uczeń nie musi prosić rodziców o zwolnienie z lekcji, ma prawo sam podpisać informację o powodach nieobecności. Statut szkoły nie może mu tego zabraniać, bo stoi to w sprzeczności z kodeksem cywilnym. Rzecznik praw obywatelskich po raz kolejny interweniuje w tej sprawie.
Monika Sewastianowicz
05.02.2019
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Nie spadł poziom zaufania, jakim nauczycieli darzą Polacy - pokazuje raport z międzynarodowych badań przeprowadzonych przez GfK Verein. Nie jest on jednak tak wysoki, jak w pozostałych krajach europejskich, których dotyczyło badanie. Większym zaufaniem cieszą się m.in. nauczyciele w Rosji, Szwecji i Hiszpanii.
Monika Sewastianowicz
05.02.2019
Kadry w oświacie
Nauczyciele mają dostać dwie podwyżki w tym roku. Nie będą to jednak kwoty, jakich oczekują i związkowcy nie rezygnują z protestu. Zadowolenia ze zmian nie kryje jednak minister Anna Zalewska, która chwali się, że takich podwyżek jeszcze nie było w historii.
Monika Sewastianowicz
05.02.2019
Kadry w oświacie
Komisja konkursowa miała podstawy aby przypuszczać, że w złożonym przez kandydatkę na dyrektora szkoły oświadczeniu doszło do omyłki. Zamiast wezwać ją do złożenia wyjaśnień, nie dopuściła do konkursu. Bezprawnie – stwierdził WSA w Gdańsku.
Robert Horbaczewski
04.02.2019
Kadry w oświacie
Małopolska kurator w niewybrednych słowach skrytykowała pomysł organizacji lekcji o mowie nienawiści. Szefowa MEN nie dostrzega problemu i stwierdza, że podstawy programowe są stworzone tak, by dzieci przez cały rok uczyły się odpowiednich zachowań.
Monika Sewastianowicz
31.01.2019
Zarządzanie oświatą
Nauczyciele dostaną kolejne podwyżki jeszcze w tym roku, wygospodarowaliśmy na ten cel miliard złotych - zapowiedziała minister Anna Zalewska. Dodała, że pieniądze zasilą subwencję oświatową tak, by samorządy nie musiały wykładać dodatkowych środków na sfinansowanie wydatków. Zmiany w ustawach będą obowiązywać od września.
Monika Sewastianowicz
31.01.2019
Kadry w oświacie
Zmieni się rozporządzenie określające zasady wpisywania specjalistów na listy ekspertów zasiadających w komisjach kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych. Nie będzie już potrzeby zamieszczania danych o dotychczasowej karierze eksperta. Zniknie też obowiązek wyrażania zgody.
Monika Sewastianowicz
31.01.2019
Posłowie pytają MEN, jak dba o to, by uczniowie mogli brać udział w wydarzeniach kulturalnych. Resort edukacji zapewnia, że program uwzględnia takie kwestie. Przykładem są m.in. wycieczki patriotyczne i zwiedzanie obiektów sakralnych.
Monika Sewastianowicz
31.01.2019
W czwartek w MEN odbędzie się kolejny etap negocjacji ws. podwyżek dla nauczycieli. Związkowcy chcą, by pensje pedagogów wzrosły o 1000 zł. MEN deklaruje pójście na pewne ustępstwa, ale nie zamierza na razie spełnić postulatów.
Monika Sewastianowicz
30.01.2019
Kadry w oświacie
Nauczycielka WOS chciała, by uczniowie wiedzieli, jak uzyskać dostęp do informacji publicznej. Efekty lekcji z pewnością przeszły jej najśmielsze oczekiwania, bo jej podopieczni poznali procedury od podszewki. Policja, do której trafiło pytanie, stwierdziła, że nauczycielka dezorganizuje pracę komendy.
Monika Sewastianowicz
30.01.2019
Kadry w oświacie
Obozy, zimowiska i inne rozrywki organizowane podczas ferii pozostają pod nadzorem kuratoriów i to tam należy kierować skargi na nieprawidłowości. Jak szacuje Ministerstwo Edukacji Narodowej, z wypoczynku wyjazdowego organizowanego w kraju skorzysta tej zimy 146 388 uczniów.
Monika Sewastianowicz
30.01.2019
Zarządzanie oświatą
Ministerstwo edukacji celowo wprowadza opinię publiczną w błąd - alarmuje Związek Nauczycielstwa Polskiego. Chodzi o informację, że pensje nauczycieli od września wzrosną o 16 proc. Tak nie będzie, jest to szacowana przez resort edukacji łączna kwota podwyżek od 2018 r.
Monika Sewastianowicz
29.01.2019
Kadry w oświacie
Zastępczyni RPO Sylwia Spurek poprosiła Adama Lipińskiego, pełnomocnika do spraw równego traktowania o informację o problemach, którymi zajmował się w 2018 r. Na liście znalazła się m.in. sprawa dyskryminacji osób nieheteroseksualnych w szkołach.
Monika Sewastianowicz
29.01.2019
Polski Związek Łowiecki chce zadbać o popularyzację wiedzy przyrodniczej wśród dzieci i młodzieży. Program edukacyjny obejmuje też "elementy treści łowieckich". O pożytecznej roli myśliwych dowiedzą się już przedszkolaki. Jednak takie spotkanie zorganizowane w Suwałkach wywołało protest części rodziców.
Monika Sewastianowicz
29.01.2019
Szkoła i uczeń
Kandydatka, która na studia medyczne nie uzyskała wystarczającej liczy punktów z matury, nie może skarżyć się na brak jawności procedury i podpisów członków komisji - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. I dodał, że uczelnie korzystają z szerokiej autonomii, która pozwala im na wprowadzania własnych reguł.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
29.01.2019
Szkolnictwo wyższe