W drugiej połowie 2020 roku pensje nauczycieli wzrosną o 6 proc. - zapowiedział minister edukacji Dariusz Piontkowski. Szef MEN wskazał, że źródłem podwyżek będą przesunięcia w budżecie i zostanie to uwzględnione w subwencji oświatowej, która wzrośnie do prawie 50 mld zł.
Monika Sewastianowicz
26.09.2019
Kadry w oświacie
Kształcenie nauczycieli od lat budzi kontrowersje, padają np. pytania, dlaczego do szkół trafiają ludzie przemocowi. Teraz system nieco się zmienia, ale pięcioletnia pedagogika oraz odebranie słabszym uczelniom prawa do kształcenia przyszłych nauczycieli raczej nie naprawi tej sytuacji.
Beata Igielska
26.09.2019
Kadry w oświacie
Stawki nauczycieli stażystów, kontraktowych i mianowanych z tytułem licencjata będą w przyszłym roki niższe niż płaca minimalna - alarmują związkowcy. Pytają premiera, jak wyobraża sobie pracę w szkole za takie wynagrodzenie.
Monika Sewastianowicz
25.09.2019
Kadry w oświacie
Prawo na Oxfordzie jest bardzo teoretyczne, a studia to rzeczywiście przede wszystkim samodzielna praca w bibliotece. Nie uczymy się w ogóle o procedurach i praktycznej stronie wykonywania zawodu prawnika - mówi Łukasz Gwóźdź, student prawa na Oxfordzie. Praktykę studenci poznają podczas staży.
Monika Sewastianowicz
24.09.2019
Powstała aplikacja mobilna informująca o klasyfikacji gier wideo. Zawiera ona informacje o kategoriach wiekowych oraz narzędziach kontroli rodzicielskiej. Pomoże również znaleźć porady dotyczące bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z gier video.
Monika Sewastianowicz
23.09.2019
Roczne sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli uwzględnią tegoroczne zmiany w wynagrodzeniu pedagogów. MEN przygotował projekt rozporządzenia w tej sprawie, zawiera on nowy wzór dokumentu składanego przez jednostki samorządu terytorialnego.
Monika Sewastianowicz
23.09.2019
Kadry w oświacie
Fakt, że zaszczepione dzieci mogły dostać dodatkowe punkty przy rekrutacji do przedszkola nie oznacza, że była to dyskryminacja niezaszczepionych. WSA w Gliwicach uznał, że osoby, które nie czynią zadość nałożonym na nie obowiązkom, same się różnicują, więc nie mogą wymagać traktowania na równi z tymi, którzy postępują zgodnie z prawem.
Dorian Lesner
23.09.2019
Zarządzanie oświatą Opieka zdrowotna
W dniach 21-26 października 2019 r. odbędzie się VII edycja Tygodnia Konstytucyjnego, organizowanego przez Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy. Tegoroczne wydarzenie poświęcone będzie zagadnieniu wolności słowa oraz znaczeniu i zagrożeniach związanych z tzw. mową nienawiści.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
21.09.2019
Prawnicy
Prawie 40 proc. uczniów uznawało strajk nauczycieli za słuszny - pokazują wyniki badania przeprowadzonego przez Edukacyjną Fundację im. prof. Romana Czerneckiego EFC wśród stypendystów i stypendystek Programu Stypendialnego Horyzonty . Jednak było tak na początku protestu, z czasem poparcie uczniów malało. Znacznie mniejsze było poparcie dla strajku wśród rodziców uczniów.
Monika Sewastianowicz
21.09.2019
Kadry w oświacie

Leczenie zębów dziecka zawsze za zgodą rodzica

Pacjent Zarządzanie oświatą Finansowanie zdrowia
Rodzice we wrześniu na zebraniach w szkołach otrzymują do podpisania deklaracje dotyczące opieki stomatologicznej. I czasem słyszą błędne informacje, że podpisanie tego dokumentu jest jednoznaczne ze zgodą na leczenie. Resort zdrowia podkreśla, że rodzic każdorazowo przed udzieleniem świadczenia musi zgodzić się na procedury związane z leczeniem.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
21.09.2019
Pacjent Zarządzanie oświatą Finansowanie zdrowia
Resort sprawiedliwości dostosuje w końcu do Karty Nauczyciela zasady zatrudniania nauczycieli w podległych sobie placówkach. Chodzi o zmiany w ocenianiu pedagogów - w szkołach ocena nie jest już obowiązkowa, a zasady awansu wracają do stanu sprzed września 2018 r.
Monika Sewastianowicz
20.09.2019

WSA: Podróż bez dziecka pozbawiona refundacji

Pomoc społeczna Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Tylko wspólna podróż niepełnosprawnego dziecka z opiekunem z domu do szkoły i ze szkoły do domu podlega refundacji. Nie ma natomiast uzasadnienia dla rozciągnięcia zwrotu kosztów na samodzielny przejazd rodzica lub opiekuna między miejscem zamieszkania, a siedzibą instytucji oświatowej – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach.
Dorian Lesner
20.09.2019
Pomoc społeczna Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
MEN wyjaśnia wątpliwości, co do dodatku funkcyjnego dla wychowawców w przedszkolu. W odpowiedzi na interpelację poselską minister podkreśla, że również tej kategorii nauczycieli przysługuje dodatek funkcyjny. Jego wysokość określana jest w regulaminie wynagradzania.
Monika Sewastianowicz
20.09.2019
Kadry w oświacie
MEN ma pracować nad ustawą przywracającą nauczycielom możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę, a szczegóły propozycji mają zostać przedstawione przed wyborami. Sceptycznie pomysł oceniają związkowcy, którzy zauważają, że emerytura ma być najprawdopodobniej powiązana ze zwiększonym pensum.
Monika Sewastianowicz
19.09.2019
Rozważenie przejęcia przez rząd finansowania wynagrodzeń dla nauczycieli - to jeden z dotyczących oświaty postulatów Związku Gmin Wiejskich. Samorządowcy uważają, że w ten sposób rząd weźmie odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie zmiany. Postulują również likwidację Karty Nauczyciela.
Monika Sewastianowicz
19.09.2019
Kadry w oświacie
Do piętrzenia się biurokratycznych obowiązków przyczyniają się same szkoły - wynika z ankiety przeprowadzonej przez Związek Nauczycielstwa Polskiego. Większość respondentów stwierdziła w niej, że dyrektorzy wymagają od nich spełniania dodatkowych, nie zawsze wynikających wprost z przepisów, formalności.
Monika Sewastianowicz
19.09.2019
Kadry w oświacie
Minister edukacji Dariusz Piontkowski zapowiada, że po wyborach propozycje zmian w wynagradzaniu nauczycieli. Chce, by system premiował najlepszych i motywował do rozwoju. Jedną z propozycji jest uzależnienie pensji pedagogów od średniego wynagrodzenia w gospodarce - nad takim projektem pracuje ZNP.
Monika Sewastianowicz
18.09.2019
Dobry informatyk będzie zarabiał mniej niż behapowiec lub katecheta. W znowelizowanej Karcie Nauczyciela zabrakło definicji nauczyciela praktycznych przedmiotów zawodowych, co sprawi, że specjaliści nie będą chcieli pracować w szkołach. W prywatnej firmie zazwyczaj zarobią dużo więcej, a szkolna pensja nie będzie konkurencyjna nawet wobec innych nauczycieli.
Beata Igielska
18.09.2019
Kadry w oświacie
Szkoły i inne podmioty publiczne nie sprawdzają kwalifikacji inspektorów ochrony danych osobowych. Zatrudniają ich możliwie tanio i tylko po to, by spełnić wymogi RODO. Zdarza się, że jeden inspektor obsługuje kilkadziesiąt podmiotów, a jego usługi bywają fikcyjne. Wielu administratorów danych nie zdaje sobie sprawy, że naraża się nie tylko na karę za złamanie RODO, ale często także - za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Jolanta Ojczyk Monika Sewastianowicz
18.09.2019
RODO
Wpaździerniku 2019 r. ruszają nowe zajęcia edukacyjne prowadzone przez resort sprawiedliwości. Uczniowie mają się na nich dowiedzieć, jak radzić sobie z zagrożeniami w internecie, poznać podstawowe przepisy oraz dowiedzieć się, jak wygląda praca w Służbie Więziennej.
Monika Sewastianowicz
17.09.2019
Zarządzanie oświatą
Umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolna, o czym niektóre szkoły zapominają, zmuszając rodziców do jej zawarcia. Dotyczy zarówno nieszczęśliwych wypadków w czasie zajęć edukacyjnych realizowanych na terenie szkoły, jak również imprez i wycieczek szkolnych w kraju, ale szkoła nie prawa żądać od rodziców ubezpieczenia dzieci.
Beata Igielska
17.09.2019
Kadry w oświacie
Prawo i Sprawiedliwość zapowiada, że jeżeli wygra wybory, położy większy nacisk na wychowanie patriotyczne w szkołach. Uczniowie będą jeździć na wycieczki po ważnych dla historii Polski miejscach, a szkoła bardziej skoncentruje się na uczeniu ich szacunku dla tradycji, bohaterów narodowych i obchodzenia świąt narodowych.
Monika Sewastianowicz
16.09.2019
Zarządzanie oświatą
Główny Inspektor Sanitarny ostrzega przed szkodliwością elektronicznych papierosów. List w tej sprawie ma zostać rozesłany do szkół i rodziców. GiS podkreśla, że e-papierosy uzależniają i negatywnie wpływają na zdrowie, co papierosy tradycyjne. Apeluje, by egzekwować zakaz palenia tytoniu na terenie szkoły oraz ustalić szkolne programy zapobiegania paleniu tytoniu.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
16.09.2019
Pacjent Finansowanie zdrowia
Reforma edukacji, przygotowywana przez lata, należała do najbardziej oczekiwanych zmian wprowadzanych przez Prawo i Sprawiedliwość po objęciu władzy - czytamy w programie partii rządzącej. PiS obiecuje podwyżki dla nauczycieli w 2020 r. oraz zmiany w statusie zawodowym pedagogów, w tym także dotyczące ich kształcenia.
Monika Sewastianowicz
16.09.2019
Zarządzanie oświatą

Prawie połowa Polaków zdobywa wyższe wykształcenie

Szkolnictwo wyższe Zarządzanie oświatą
W 2018 roku 44 proc. młodych dorosłych w Polsce zdobyło wyższe wykształcenie - wynika z raportu "Education at a glance 2019". Jego autorzy podkreślają, że to odsetek zbliżony do średniej państw OECD. I przypominają, że on rośnie, bo w 2008 r. ten odsetek w naszym kraju wynosił 32 procent.
Krzysztof Sobczak
15.09.2019
Szkolnictwo wyższe Zarządzanie oświatą
Niepełnoletni uczniowie będą mogli odbierać legitymacje szkolne, świadectwa ukończenia szkoły, a także inne dokumenty określone w obowiązującym od 6 września br. rozporządzeniu. - To odpowiedź na oczekiwania rodziców, uczniów i dyrektorów szkół - deklaruje resort.
Krzysztof Sobczak
13.09.2019
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Nie będzie przedmiotu „wiedza o zdrowiu” w szkołach

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą Opieka zdrowotna
Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało, że nie są prowadzone żadne prace dotyczące włączenia do obecnej podstawy programowej dodatkowego przedmiotu „wiedza o zdrowiu”. O jego wprowadzenie do szkół zabiegał m.in. Rzecznik Praw Pacjenta.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
13.09.2019
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą Opieka zdrowotna
Osoby z wyższym wykształceniem żyją dłużej niż ze średnim i podstawowym, a różnice te są szczególnie widoczne wśród mężczyzn - stwierdza w swoim najnowszym raporcie Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). I dodaje, że dotyczy to wszystkich badanych państw.
Krzysztof Sobczak
13.09.2019
Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało zestawienie informacji na temat przepisów w zakresie podnoszenia bezpieczeństwa uczniów w szkołach i placówkach. Ustawowo uregulowano takie kwestie jak zasady instalowania monitoringu wizyjnego czy korzystania z telefonów komórkowych. Dla dyrektorów resort udostępnił aktualny poradnik „Bezpieczna szkoła”.
Katarzyna Kubicka-Żach
12.09.2019
Szkoła i uczeń
Będzie nowelizacja rozporządzenia w sprawie świadectw i druków szkolnych tak, by niepełnoletni uczeń mógł sam odebrać legitymację szkolną i świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. Jesteśmy w trakcie zmian przepisów – poinformował w czwartek minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski.
Krzysztof Sobczak
12.09.2019
Zarządzanie oświatą