W szkolnych ankietach pytano uczniów o sytuację rodzinną i częstotliwość udziału w nabożeństwach. Według rzecznika praw obywatelskich szkoły nie mogą zbierać takich informacji. Wynika to z art. 53 ust. 7 Konstytucji - według niego nikt nie może być obowiązany przez organy władzy publicznej do ujawnienia swojego światopoglądu, przekonań religijnych lub wyznania.
Monika Sewastianowicz
23.10.2019
Zarządzanie oświatą
Podjęcie działalności w szkole lub placówce przez stowarzyszenie lub inną, poza polityczną, organizację wymaga zgody dyrektora, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady szkoły lub placówki i rady rodziców - tłumaczy rzeczniczka MEN Anna Ostrowska
Monika Sewastianowicz
23.10.2019
Zarządzanie oświatą
Skargi rodziców, kontrola z kuratorium oraz najwyraźniej grzech śmiertelny - na takie problemy naraża się dyrektor szkoły, który chce, by jego placówka obchodziła "Tęczowy Piątek". Choć nie ma wątpliwości, że w taką inicjatywę najlepiej angażować się za zgodą wszystkich zainteresowanych, to Prawo oświatowe nie jest aż tak restrykcyjne.
Monika Sewastianowicz
23.10.2019
Zarządzanie oświatą
Rozpoczął się bezterminowy protest nauczycieli. Pedagodzy mają powstrzymać się od wykonywania czynności, do których nie zobowiązuje ich statut szkoły ani przepisy Karty Nauczyciela. Jak mówił Sławomir Broniarz, prezes ZNP, protest ma przede wszystkim pokazać, ile czynności niezwiązanych z nauczaniem, wykonuje codziennie nauczyciel.
Monika Sewastianowicz
22.10.2019
Kierownicza kadra oświatowa boryka się z wieloma wyzwaniami. Ten rok był dla nich wyjątkowo trudny ze względu na kwietniowy strajk nauczycieli. Doskonałą okazją do podziękowania dyrektorom za ich zaangażowanie jest 22 października, kiedy to obchodzimy Dzień Dyrektora Szkoły i Dyrektora Przedszkola.
Monika Sewastianowicz
22.10.2019
W ramach nowej podstawy programowej z 2018 roku nauczyciele są zobowiązani do realizowania treści nauczania związanych z rozmnażaniem płciowym, dojrzewaniem, seksualnością człowieka i płodnością - zwraca uwagę Związek Nauczycielstwa Polskiego. Przypomina, że nauczyciele mają nie prawo, a obowiązek realizować podstawę.
Monika Sewastianowicz
22.10.2019

WSA: Obcokrajowiec może być dyrektorem liceum

Kadry w oświacie Samorząd terytorialny
Cudzoziemiec może zostać dyrektorem liceum ogólnokształcącego o specjalizacji sportowej, nawet jeśli nie ma znajomości języka polskiego poświadczonej egzaminem lub dokumentem - taki jest sens wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. W dwóch punktach sąd zarządzenie uchylił jako wydane z błędną podstawą prawną.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
22.10.2019
Kadry w oświacie Samorząd terytorialny
Dyrektor lub wicedyrektor szkoły z obniżonym pensum nie może mieć przydzielonych godzin ponadwymiarowych, chyba że to konieczne dla funkcjonowania szkoły - wyjaśnia Ministerstwo Edukacji Narodowej. O interpretację art. 42 Karty Nauczyciela pytali posłowie.
Monika Sewastianowicz
22.10.2019
Pomysł karania więzieniem za edukację seksualną to absurd, przepis pozbawi dzieci dostępu do niezbędnej wiedzy i narazi na nadużycia - wskazują eksperci. Według rzecznika praw dziecka należy zastanowić się nad rozwiązaniami, które będą akceptowalne dla wszystkich i precyzyjnie zdefiniować, jakie czyny będą karane.
Rojek Socha Patrycja Monika Sewastianowicz
22.10.2019
Zarządzanie oświatą

Strajk włoski to nie strajk

Kadry w oświacie Prawo pracy
Strajk włoski narusza prawo. Jest sprzeczny z podstawowymi obowiązkami pracownika wynikającymi z istoty stosunku pracy. Stanowi naruszenie w szczególności obowiązku wykonywania pracy rzetelnie, zgodnie z umową o pracę - uważa radca prawny Robert Stępień z Kancelarii Raczkowski Paruch.
Robert Stępień
21.10.2019
Kadry w oświacie Prawo pracy

Klasowe pieniądze u pośrednika, ale bezpieczne

Domowe finanse Szkoła i uczeń Rachunkowość
Zamiast przelewu na konto skarbnika, link do logowania do specjalnego portalu - zbiórki klasowych pieniędzy przebojem wkraczają w XXI wiek. Część rodziców sceptycznie podchodzi do tej nowinki, obawiając się o bezpieczeństwo wpłaconych pieniędzy. Raczej niesłusznie, choć warto sprawdzić regulamin portalu.
Monika Sewastianowicz
19.10.2019
Domowe finanse Szkoła i uczeń Rachunkowość
Edukacja w kierunku ochrony przed tak zwanym "złym dotykiem" jest konieczna i tu nie ma dyskusji - wskazuje rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Paweł Rytel-Andrianik. Ma być to jednak edukacja promująca: "zdrową skromność" oraz seks małżeński.
Monika Sewastianowicz
18.10.2019
Wzrosną wynagrodzenia członków komisji przeprowadzających egzaminy czeladnicze. MEN już przygotowało projekt rozporządzenia w tej sprawie. Ma to pomóc znaleźć chętnych do przeprowadzenia egzaminów - zwłaszcza że będą one teraz obowiązkowe.
Monika Sewastianowicz
18.10.2019
W warszawskich żłobkach wciąż jest dużo bezpłatnych miejsc. Wolne miejsca są w siedmiu dzielnicach - na Bemowie i Bielanach, w Białołęce, Rembertowie, Ursynowie, Wawrze i Wilanowie. Miasto buduje kolejne oraz podpisuje umowy z prywatnymi placówkami.
Monika Sewastianowicz
17.10.2019
Obywatelski projekt przewidujący m.in. kary więzienia za edukację seksualną niespodziewanie zyskał poparcie posłów partii rządzącej To odpowiedź na postulaty wprowadzenia do szkół edukacji seksualnej zgodnej ze standardami WHO. Sejm skierował projekt do dalszych prac.
Monika Sewastianowicz
16.10.2019
Prawo karne
MEN przygotowało projekt rozporządzenia, które dostosuje zasady przeprowadzania egzaminów czeladniczych do przepisów ustawy. Ta zobowiązuje każdego ucznia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe do przystąpienia do egzaminu zawodowego lub czeladniczego.
Monika Sewastianowicz
16.10.2019
Polskie Towarzystwo Seksuologiczne jest zdecydowanie przeciwne uchwaleniu ustawy przewidującej karę za edukację seksualną i wzywa do odrzucenia jej w pierwszym czytaniu. Przypomina, że edukacja seksualna jest ważna dla zdrowego rozwoju jednostki.
Monika Sewastianowicz
16.10.2019

MEN: Rada Dzieci i Młodzieży RP IV kadencji powołana

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Minister edukacji Dariusz Piontkowski powołał we wtorek IV kadencję Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy MEN - poinformował resort. Kadencja nowej Rady potrwa do 14 października 2020 roku.
Krzysztof Sobczak
16.10.2019
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Nauczyciele będą trzymać się literalnych zapisów ustaw oraz wewnętrznych przepisów szkoły. Nie zrobią nic ponad normę, co dla uczniów oznacza brak niektórych wycieczek i zajęć dodatkowych. W ten sposób będą walczyć o podwyżkę wynagrodzeń.
Monika Sewastianowicz
16.10.2019
Opłatę za reklamowanie napojów alkoholowych trzeba będzie wnosić bezpośrednio na wyodrębniony rachunek właściwego urzędu skarbowego w ślad za przekazywaną deklaracją z nią związaną. Pieniądze te przeznaczone są na wspieranie zajęć sportowych dla uczniów.
Monika Sewastianowicz
15.10.2019
Kadry w oświacie Prawo gospodarcze
Jednak nie 15 października, jak zapowiadał jeszcze na początku miesiąca Związek Nauczycielstwa Polskiego, a 22 października rozpocznie się strajk włoski w szkołach. ZNP zaczyna już akcję informacyjną o celach, istocie, a przede wszystkim technice wykonywania protestu włoskiego.
Agnieszka Matłacz
15.10.2019
Zarządzanie oświatą
Nauczycielom przede wszystkim należy się nasz szacunek i wdzięczność. Wykonują wspaniały zawód, dający wiele satysfakcji, ale jednocześnie niezwykle trudny i odpowiedzialny, wymagający poświęcenia - pisze RPO w wystąpieniu z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Monika Sewastianowicz
14.10.2019
Kadry w oświacie

Dziś dzień edukacji narodowej

Zarządzanie oświatą
W poniedziałek przypada Dzień Edukacji Narodowej – święto nauczycieli, wychowawców i pedagogów. Obchodzony jest w rocznicę powstania w 1773 r. Komisji Edukacji Narodowej – pierwszego w Europie ministerstwa oświaty – która zajęła się reformowaniem szkolnictwa w Polsce.
Krzysztof Sobczak
14.10.2019
Zarządzanie oświatą
Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania "Solidarności" nie jest zadowolona z realizacji uzgodnień dotyczących wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli, więc członkowie związku z okazji Dnia Edukacji Narodowej wyślą kartki z życzeniami do ministra edukacji, w których przypomną mu o opieszałości w tej sprawie.
Krzysztof Sobczak
11.10.2019
Zarządzanie oświatą

Prawny bilans przed wyborami - rząd nie spełnił wielu obietnic

Samorząd terytorialny Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Prawo gospodarcze Zarządzanie oświatą Opieka zdrowotna
Znów mamy festiwal wyborczych obietnic, również tych dotyczących zmian w prawie. Tymczasem wiele z tych zapowiadanych jeszcze przed poprzednimi wyborami lub w trakcie kadencji - nie uchwalono. Nie mamy m.in. nowego kodeksu pracy ani ordynacji podatkowej, brakuje natychmiastowych alimentów, nowych ustaw o biegłych i o zawodzie farmaceuty czy zmian w finansach samorządów.
Prawo.pl
11.10.2019
Samorząd terytorialny Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Prawo gospodarcze Zarządzanie oświatą Opieka zdrowotna
Państwo powinno objąć dofinansowaniem studia dzienne także na uczelniach niepublicznych – stwierdził wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. I poinformował, że w jego resorcie jest projekt w tej sprawie, który po wyborach chce skierować do prac legislacyjnych.
Krzysztof Sobczak
10.10.2019
Szkolnictwo wyższe
Czytanie na głos jest najważniejszą czynnością, która kształtuje sukces w czytaniu na późniejszych etapach. W moim odczuciu książka jest też narzędziem interakcji miedzy rodzicem a dzieckiem, pomaga im budować relację - mówił prof. Barry Zuckerman podczas VI Kongresu Edukacja i Rozwój.
Monika Sewastianowicz
10.10.2019
Szkoła nie ma dziś monopolu na przekazywanie wiedzy, bo teraz jest ona dostępna wszędzie, a gros zawodów za jakiś czas w ogóle nie będzie istnieć. Dlatego tak ważne jest, by kładła nacisk na rolę wychowawczą - mówił dr n. med. Tomasz Srebnicki podczas VI Kongresu Edukacja i Rozwój.
Monika Sewastianowicz
10.10.2019
Kadry w oświacie
Prawo w edukacji, czyli wprowadzone już zmiany legislacyjne dotyczące oświaty oraz wyzwania stojące w tym zakresie przed zarządzającym szkołami - to wiodący temat VI Kongresu Edukacja i Rozwój, który w dniach 9-10 października odbywa się w Warszawie.
Monika Sewastianowicz Krzysztof Sobczak
10.10.2019
Zarządzanie oświatą
Miesięcznik "Dyrektor Szkoły" już od dwudziestu pięciu lat pełni ważną rolę w integrowaniu środowiska oświatowego - mówiła Elżbieta Piotrowska-Albin, pełnomocnik Zarządu ds. Rozwoju Edukacji w Wolters Kluwer Polska. Podziękowała wszystkim redaktorom, ekspertom i osobom zaangażowanym w tworzenie czasopisma. Wręczono także nagrody w konkursie Super Dyrektor Szkoły, Super Dyrektor Przedszkola.
Anna Satel
09.10.2019