Akcja strajkowa ma olbrzymie znaczenie dla prawidłowego funkcjonowanie firm prywatnych, jest jeszcze bardziej istotna w przedsiębiorstwach oraz zakładach pracy, od których zależy sprawne funkcjonowanie państwa. Co zrobić, by była zgodna z RODO, tłumaczy Piotr Druzgała z Kancelarii Adwokackiej Wachowski.
Piotr Druzgała
20.03.2019

Podwyżki dla nauczycieli nie z kieszeni samorządów

Samorząd terytorialny Finanse samorządów
Gminy obawiają się sytuacji, w której samorząd zostanie zobowiązany do zwiększenia pensji nauczycielom, a nie dostanie na to pieniędzy. Subwencja oświatowa jest za mała, a środków własnych im nie starczy. Minister edukacji zapowiada podwyżki od września, deklarując, że odpowiednie środki zostaną samorządom przekazane.
Katarzyna Kubicka-Żach
19.03.2019
Samorząd terytorialny Finanse samorządów

Edukacja seksualna dzieli rzeczników

Prawo rodzinne Zarządzanie oświatą
Prawo do otrzymania rzetelnej edukacji seksualnej wynika wynika z prawa do nauki, którego ochrona należy niewątpliwie do obowiązków rzecznika praw dziecka - podkreśla RPO w reakcji na stanowisko rzecznika praw dziecka. Występuje też do Światowej Organizacji Zdrowia o wyjaśnienie wątpliwości dotyczących standardów edukacji seksualnej.
Monika Sewastianowicz
18.03.2019
Prawo rodzinne Zarządzanie oświatą
Związki zawodowe nauczycieli nie mogą sobie pozwalać na szantaż moralny wobec uczniów i ich rodziców - podkreślił premier Mateusz Morawiecki. Zapowiedział, że rząd zrobi wszystko, by egzaminy się odbyły.
Monika Sewastianowicz
18.03.2019
Kadry w oświacie
Systemowi oświaty grozi zapaść, ale nie z powodu planowanego strajku, lecz z powodu niskich pensji i zbyt małych nakładów państwa na edukację. To już ostatni dzwonek, by zadbać o edukację - apeluje Sławomir Broniarz, prezes ZNP, odpowiadając na słowa szefowej resortu edukacji.
Jolanta Ojczyk
17.03.2019
Zarządzanie oświatą

MEN: Egzaminy zorganizujemy, o płacach chcemy rozmawiać

Samorząd terytorialny Zarządzanie oświatą
Podjęliśmy prace nad przygotowaniem rozwiązań, które usprawniają organizację tegorocznych egzaminów; uelastycznienie przepisów daje dyrektorom szkół dodatkowe możliwości organizacyjne - napisała minister edukacji narodowej Anna Zalewska do samorządowców. Jednocześnie zadeklarowała gotowość do rozmów z przygotowującymi się do strajku związkowcami.
Krzysztof Sobczak
17.03.2019
Samorząd terytorialny Zarządzanie oświatą
W tym roku po raz pierwszy odbędzie się egzamin ósmoklasisty, trzeba pamiętać, że podobnie jak w przypadku pozostałych egzaminów, ten też można zakwestionować. Pracę można przejrzeć, sfotografować, a komisję poprosić o zweryfikowanie wyniku. W ostateczności można też zwrócić się do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego.
Monika Sewastianowicz
15.03.2019
Gdy w szkole wydarzy się wypadek, dyrektor musi powołać zespół, który zbada sprawę i sporządzi protokół. To, kto odpowiada za wypadek, zależy od okoliczności zdarzenia. Odpowiedzialność organu prowadzącego jest wyłączona, gdy winę za wypadek ponosi wyłącznie uczeń.
Monika Sewastianowicz
15.03.2019
BHP Zarządzanie oświatą
Pracownicy niepedagogiczni mogą brać udział w strajku, nawet jeżeli szkołę prowadzi samorząd. Dużo trudniejsza jest pod tym względem sytuacja katechetów, bo choć formalnie zatrudnia ich szkoła, to tak naprawdę decydujący głos ma biskup. A według kurii: "misja katechetów ma zupełnie inny wymiar", więc nauczyciele religii nie powinni zaprzątać sobie głowy sprawami materialnymi.
Monika Sewastianowicz
15.03.2019
Kadry w oświacie Prawo pracy
Rzecznik praw obywatelskich chce, by MEN wyciągnęło konsekwencje wobec Małopolskiej Kurator Oświaty, która w postach na Twitterze stwierdziła, że działalność na rzecz praw osób LGBT jest „propagowaniem pedofilii". Według rzecznika słowa te mają wymiar homofobiczny.
Monika Sewastianowicz
14.03.2019
Zarządzanie oświatą
MEN nie zgadza się, by Warszawa wprowadziła do szkół nieobowiązkową edukację seksualną zgodną ze standardami WHO. W sukurs resortowi oświaty przychodzi też minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz, która chce, by to ustawa gwarantowała, że minister będzie zatwierdzał programy nauczania.
Monika Sewastianowicz
14.03.2019
Rozwiązywanie testów ma sens, jeżeli uczeń wie, czego się od niego wymaga, co daje punkty. Wymagania są jednak ukryte w przepisach prawa. By ułatwić uczniom naukę, stworzyliśmy Powtórki Ósmoklasisty. Skorzystaliśmy z naszego narzędzia, które trudne prawnicze teksty zamienia na proste i zrozumiałe - mówi radca prawny Aneta Pacek-Łopalewska
Jolanta Ojczyk
14.03.2019
Szkoła i uczeń
Mamy gotowe nowe kierunki studiów – w tym prowadzone w języku angielskim. Współpracujemy z wieloma organizacjami i firmami, z którymi współorganizujemy staże dla naszych studentów. Pomagamy w zdobywaniu doświadczenia i kluczowych, praktycznych umiejętności - mówi prof. Anna Konert, dziekan Wydziału Prawa Uczelni Łazarskiego.
Monika Sewastianowicz
14.03.2019
Szkolnictwo wyższe
MEN pracuje nad tym, by egzaminy w szkołach się odbyły i zapewniam, że one odbędą się w terminie - uspokaja rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. Chodzi o rozporządzenie uelastyczniające zasady wyznaczania egzaminatorów. Z kolei poseł Marek Suski przeprosił za wypowiedź dotyczącą zarobków pedagogów.
Monika Sewastianowicz
13.03.2019
Kadry w oświacie
Związkowcy mogą pozyskać dane pracowników na potrzeby przeprowadzenia referendum strajkowego. RODO im tego nie zabrania - informuje prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pracodawca musi udzielić informacji niezbędnych do prowadzenia działalności związkowej.
Monika Sewastianowicz
13.03.2019
Kadry w oświacie Prawo pracy
Wkrótce zostanie podany termin kolejnego spotkania - zapowiada resort edukacji. Minister Anna Zalewska spotkała się ze związkowcami oświatowej "Solidarności". To reakcja na okupowanie siedziby kuratorium w Krakowie.
Monika Sewastianowicz
12.03.2019
Kadry w oświacie
Nowy system profilaktycznej opieki nad uczniem ma się opierać na pielęgniarkach szkolnych oraz higienistkach, które mają współpracować z lekarzem rodzinnym. Założenia do ustawy przewidują, że pielęgniarka będzie się zajmować grupą ok. 750 uczniów. Pytanie tylko skąd wziąć tyle pielęgniarek, bo szkoły już mają problem, by je znaleźć. Samorządy alarmują, że to na nich zrzucono koszty tej rewolucji.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
12.03.2019
Zarządzanie oświatą Opieka zdrowotna
Część nauczycieli nie chce czekać na oficjalny strajk. Grupa pedagogów rozpoczęła w poniedziałek okupację małopolskiego kuratorium oświaty w Krakowie. Domagają się podwyżki wynagrodzeń.
Monika Sewastianowicz
12.03.2019
Szkoły do 25 marca mają zdecydować, czy będą strajkować. W placówkach już rozpoczęły się referenda w tej sprawie. Wezmą w nich udział nie tylko nauczyciele, ale również pracownicy niepedagogiczni. Strajku obawiają się dyrektorzy szkół, ponieważ to oni zmierzą się z postulatami protestujących
Monika Sewastianowicz
12.03.2019
Kadry w oświacie

Prawnicy i psychologowie razem przeciw "mowie nienawiści"

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Nowe technologie
Mowa nienawiści staje się dla społeczeństwa czymś coraz bardziej akceptowalnym - alarmują eksperci. I jako dowód podają to, że hejt w internecie przestaje być anonimowy. Zagrożeniom wynikającym ze zbyt pobłażliwego podejścia do problemu poświęcona ma być wspólna akcja edukacyjna prawników, psychologów i dziennikarzy.
Patrycja Rojek-Socha
12.03.2019
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Nowe technologie
Zapewnienie równego dostępu do profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz do opieki stomatologicznej, czyli jednakowego jej poziomu, bez względu na miejsce zamieszkania ucznia i typ szkoły oraz zwiększenie efektywności świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych - cel zmian w ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami.
Krzysztof Sobczak
11.03.2019
Opieka zdrowotna
Przewodniczący komisji egzaminacyjnej zyska większą dowolność w powoływaniu składu, będzie można wyznaczać egzaminatorów spoza szkoły. Jak podkreślają związkowcy, w ten sposób MEN, które przygotowuje nowe przepisy, chce zabezpieczyć przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty mimo strajku nauczycieli.
Monika Sewastianowicz
11.03.2019
Zarządzanie oświatą
Mazowiecka kurator oświaty zwróciła się do prezydenta Warszawy z bardzo szczegółowymi pytaniami o podstawy prawne, o to, jakie czynności mają być podejmowane w ramach realizacji warszawskiej deklaracji LGBT - zapowiedział minister Maciej Kopeć.
Monika Sewastianowicz
11.03.2019
Zarządzanie oświatą
Od 1 września 2019 r. zwiększona ma być liczba godzin do dyspozycji dyrektora szkoły w ramowych planach nauczania - zakłada to projekt rozporządzenia ministerstwa edukacji. - Dzięki temu dodatkowo wzmacniamy finansowanie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów - podkreśla resort.
Paweł Żebrowski
09.03.2019
Szkoła i uczeń
Z całą mocą oświadczamy, że samorządy nie oszczędzają na nauczycielach. Wręcz przeciwnie, dokładamy do subwencji i dotacji z budżetu państwa coraz większe kwoty ze środków własnych - w ten sposób odpowiada na słowa premiera Mateusza Morawieckiego Związek Miast Polskich.
Monika Sewastianowicz
08.03.2019
Resort edukacji obiecał, że dodatek za wyróżniającą pracę będzie przysługiwał wszystkim najlepszym pedagogom. Jednak projekt noweli Karty Nauczyciela, który przekazano do konsultacji społecznych, wcale na to nie wskazuje. Lukę w propozycjach resortu wskazują związkowcy.
Monika Sewastianowicz
08.03.2019
Kadry w oświacie

Premier: 6 tys. zł dla nauczyciela dyplomowanego

Prawo pracy Zarządzanie oświatą
Premier Mateusz Morawiecki chciałby, aby wynagrodzenie nauczyciela dyplomowanego w przyszłym roku wynosiło 6 tys. złotych. I zadeklarował gotowość spotkania z nauczycielami. A wicepremier Beata Szydło dodała, że do rozmów gotowe są także minister pracy i minister edukacji.
Krzysztof Sobczak
07.03.2019
Prawo pracy Zarządzanie oświatą
Rada Warszawy jednogłośnie podjęła decyzję o podwyżkach dla nauczycieli. Miasto przeznaczy na ten cel 39 mln zł, co wymaga zmian w budżecie stolicy. Nie przyjęto poprawki radnych PiS dotyczącej zwiększenia dodatków motywacyjnych.
Monika Sewastianowicz
07.03.2019
Kadry w oświacie
Co trzeci nastolatek spotkał się z mową nienawiści w internecie, prawie co dziesiąty doświadczył jej osobiście - wynika z raportu wynika z badań EU Kids online 2018. Wnioski wskazują na potrzebę dalszej edukacji medialnej skierowanej do rodziców, opiekunów i nauczycieli. Badania były przeprowadzone w 2018 roku na reprezentatywnej grupie dzieci i młodzieży w wieku 9-17 lat - 1249 uczniach z 90 szkół.
Monika Sewastianowicz
07.03.2019
Według minister Anny Zalewskiej nie ma obaw, by strajk nauczycieli zagroził egzaminom. Wskazują na to dane Państwowej Inspekcji Pracy. Minister potwierdza, że nie ma możliwości przełożenia egzaminów.
Monika Sewastianowicz
07.03.2019
Kadry w oświacie