Nazwy zmienią dwie uczelnie służb państwowych nadzorowanych przez MSWiA. To Szkoła Głowna Służby Pożarniczej i Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie. Po zmianie zapisów pierwsza z uczelni zmieni nazwę na Akademię Pożarniczą, zaś druga na Akademię Policji w Szczytnie. Jak zaznaczono, zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym, wyraz "akademia" może być używany w nazwie uczelni, której jednostki organizacyjne posiadają co najmniej dwa uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora. Obie uczelnie spełniają ten warunek.

Czytaj: Prezydent podpisał ustawę o akademiach nauk stosowanych>>

Nazwy w sposób jednoznaczny mają "identyfikować uczelnie, uwypuklając charakter ich działalności, jak również kreować zasadniczego i kluczowego ich odbiorcę". Projekt zakłada wprowadzenie zmian w ustawach pragmatycznych Policji i Państwowej Straży Pożarnej oraz w innych ustawach, w przepisach których znajdują się odniesienia do SGSP lub WSPol w Szczytnie. Wprowadzone zostaną także przepisy o charakterze dostosowującym i przejściowym wskazujące, że kształcenie zakończone w uczelniach pod nazwami dotychczasowymi spełnia wymóg ukończenia kształcenia w uczelniach pod nowymi nazwami.