Dyrektorzy szkół w porozumieniu z organem prowadzącym i bez konsultacji z sanepidem powinni decydować o organizacji pracy szkoły, w tym o rozpoczęciu roku szkolnego - postuluje Związek Nauczycielstwa Polskiego. Związkowcy skierowali w tej sprawie do premiera Mateusza Morawieckiego list ze swoimi postulatami.
Monika Sewastianowicz
25.08.2020
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Nie widać, by była większa grupa uczniów, która wyjeżdżała poza granice naszego kraju, a wypoczynek w kraju był organizowany według podobnych reguł, jak będą funkcjonowały szkoły - mówił minister edukacji Dariusz Piontkowski podczas poniedziałkowego briefinegu prasowego. Podkreślał, że nie ma potrzeby przekładania rozpoczęcia roku szkolnego.
Monika Sewastianowicz
24.08.2020
Zarządzanie oświatą
Podzielamy wspólne marzenie powrotu do normalności sprzed epidemii. Wspólnie zdecydujmy mądrze, jak do tego dojść - piszą członkowie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty. Zauważają jednak, że zasady, na jakich uczniowie mają wrócić do szkół wymagają zmiany - obecne MEN przyjął bez konsultacji i z pominięciem warunków panujących w szkołach.
Monika Sewastianowicz
24.08.2020
Dyrektorzy są bezradni w sprawie ochrony nauczycieli z grup ryzyka. A ci nie będą czekać na zakażenie: już składają wypowiedzenia. Młodsi z chorobami współistniejącymi myślą o urlopach dla poratowania zdrowia. Na horyzoncie wyłania się właśnie kryzys kadrowy w oświacie.
Beata Igielska
24.08.2020
Zarządzanie oświatą

Rok szkolny z opóźnieniem? Potrzebna zmiana rozporządzenia

Zarządzanie oświatą Koronawirus a prawo
Ministerstwo Edukacji Narodowej chce, by po wakacjach wszystkie szkoły zaczęły naukę w normalnym trybie - uczniowie mają wrócić do stacjonarnej nauki, a potem się zobaczy. Decyzje podejmować będą dyrektorzy szkół. Pojawiają się jednak głosy, że wobec rosnącej liczby zakażeń rozpoczęcie roku należałoby przesunąć. Minister na razie mówi o możliwości wprowadzenia nauki zdalnej w całym kraju.
Monika Sewastianowicz
24.08.2020
Zarządzanie oświatą Koronawirus a prawo
Wniosek o przyznanie pomocy z rządowego programu „Dobry Start” złożyła babcia, która w świetle przepisów rozporządzenia nie była do tego uprawniona, więc organy odmówiły. WSA w Gliwicach uchylił jednak wydane decyzje, ponieważ uznał, że akt ten niedostatecznie chroni prawa dzieci, które powinny otrzymywać pomoc ze strony państwa.
Dorian Lesner
22.08.2020
Prawo rodzinne Szkoła i uczeń
Infolinia miałaby ułatwić dyrektorom warszawskich placówek kontakt ze służbami sanitarnymi w razie wystąpienia zakażenia. Kopię przesłanego do Jarosława Pinkasa listu wiceprezydent Renata Kaznowska opublikowała na Facebooku.
Patrycja Rojek-Socha
22.08.2020
W związku z brexitem od roku akademickiego 2021/2022 wzrosną opłaty za studia w Wielkiej Brytanii dla obywateli krajów Unii Europejskiej. Dotychczas czesne za rok studiów wynosiło na większości kierunków 9250 funtów i - w przypadku studentów z UE - można było je w pełni pokryć z pożyczki studenckiej.
Monika Sewastianowicz
21.08.2020
Szkolnictwo wyższe Dla studenta
Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski i Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas zachęcają do zainstalowania w telefonach komórkowych aplikacji ProteGo Safe. To narzędzie, które pozwala ograniczać ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa - według MEN i GIS ma wspierać bezpieczny powrót dzieci do szkół.
Monika Sewastianowicz
21.08.2020
W przypadku, kiedy szkoła będzie podlegała procedurze zdalnego nauczania, będzie możliwość korzystania z zasiłku opiekuńczego przez tych rodziców, którzy sobie tego zażyczą - powiedział w czwartek premier Mateusz Morawiecki. Decyzję w tej sprawie musi podjąć, na podstawie znowelizowanej ustawy, rząd.
Krzysztof Sobczak
20.08.2020
W 2021 roku termin matury wróci do normy - egzamin dojrzałości odbędzie się na początku maja, natomiast egzamin ósmoklasisty będzie później - rozpocznie się dopiero 25 maja. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała harmonogram egzaminów na przyszły rok.
Monika Sewastianowicz
20.08.2020
Zarządzanie oświatą
Jesteśmy świadomi, że szkody związane z tym, że dzieci miałyby nie pójść do szkoły są istotne - zwraca uwagę zespół ds. COVID-19 przy prezesie Polskiej Akademii Nauk. Dodaje jednak, że powszechnie powinien być wprowadzony obowiązek noszenia maseczek w szkołach dla personelu i przynajmniej starszych dzieci.
Monika Sewastianowicz
20.08.2020
BHP Zarządzanie oświatą Koronawirus a prawo
Postępowanie rekrutacyjne do szkół ponadpodstawowych dobiega końca. Dziś szkoły ogłoszą listy przyjętych kandydatów. Uczniowie, którzy nie dostali się do żadnej ze szkół, w czwartek będą mogli sprawdzić, gdzie są jeszcze wolne miejsca.
Agnieszka Matłacz
19.08.2020
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Będą wyższe koszty działania szkół, pieniędzy nie starczy

Samorząd terytorialny Finanse samorządów Szkoła i uczeń Koronawirus a prawo
Nie wiadomo, jak będzie wyglądała sytuacja w szkołach we wrześniu, ale samorządy już szykują się na dodatkowe koszty. Gorzej, że będą je musiały pokryć z własnych środków, podobnie jak podwyżki dla nauczycieli. Szef MEN twierdzi, że zabiega o zwiększenie subwencji i zachęca do tego samorządy. Ale minister finansów nie musi zareagować na te apele.
Katarzyna Kubicka-Żach Monika Sewastianowicz
19.08.2020
Samorząd terytorialny Finanse samorządów Szkoła i uczeń Koronawirus a prawo
Szkół nie da się lepiej przygotować do pracy w czasie epidemii, o dodatkowe nakłady trzeba pytać samorządy, a dyrektorzy mogą konsultować decyzje i nie zostali pozostawieni sami sobie - minister edukacji odpowiadał w środę na pytania posłów w komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży.
Monika Sewastianowicz
18.08.2020
Zarządzanie oświatą
Minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski poinformował, że wystąpił do ministra finansów i do premiera z wnioskiem o zwiększenie subwencji oświatowej, żeby zapewnić dodatkowe środki na zajęcia w pierwszym semestrze nowego roku szkolnego. Dodał, że to samo powinny zrobić samorządy.
Agnieszka Matłacz
18.08.2020
Uczeń z gorączką lub stanem podgorączkowym nie powinien przychodzić do szkoły. Jeżeli jednak się w niej pojawi, powinien zostać odizolowany w odrębnym pomieszczeniu. Jednak szkoła nie ma uprawnień do mierzenia uczniom temperatury - powinna na to uzyskiwać zgodę ich rodziców. W razie potrzeby decyzję w tej sprawie może wydać inspektor sanitarny.
Monika Sewastianowicz
18.08.2020
Zarządzanie oświatą
Szkoły mogą zamawiać bezpłatne płyny do dezynfekcji oraz maski medyczne dla personelu szkolnego. Ministerstwo Edukacji Narodowej udostępnia dyrektorom odpowiedni formularz. Będzie on aktywny do 10 września 2020 r. Część szkół może wypełniać go już od dziś.
Monika Sewastianowicz
17.08.2020
Od 13 do 18 sierpnia w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany trzeba potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.
Monika Sewastianowicz
17.08.2020
Ustawa budżetowa zakłada, że nauczyciele od września dostaną sześcioprocentową podwyżkę, więc nowe stawki zawiera projekt rozporządzenia w sprawie minimalnego wynagrodzenia pedagogów. Choć podwyżki są zgodne z obietnicą, Związek Nauczycielstwa Polskiego protestuje wobec trybu konsultacji rozporządzenia płacowego.
Monika Sewastianowicz
17.08.2020
Kadry w oświacie
Większość działaczy oświatowych uważa, że to organy sanitarne powinny decydować o zamknięciu placówki. Największe cięgi za każdą podjętą decyzję zbiorą jednak dyrektorzy. Obawiają się oni, że nauczyciele z grupy ryzyka mogą uciekać na L4 bądź na urlop dla poratowania zdrowia, a już i tak są braki kadrowe.
Beata Igielska
17.08.2020
Coraz więcej uczelni informuje swoich studentów o zasadach prowadzenia zajęć w nowym roku akademickim. Większość przygotowuje się do nauki w formule hybrydowej, ale ze szczegółowymi zasadami wstrzymują się do ogłoszenia przez resort nauki wytycznych dotyczących organizacji zajęć na uczelniach w związku z epidemią COVID-19. Ministerstwo zapowiedziało ich wydanie w drugiej połowie sierpnia.
Krzysztof Sobczak
16.08.2020
Szkolnictwo wyższe Dla studenta
Regulacje dotyczące szkół nie dają dyrektorom jasnej odpowiedzi, co zrobić, gdy uczniowie mieli kontakt z osobą zakażoną koronawirusem. Nie wiadomo, czy na kwarantannę ma wtedy trafić cała klasa, czy cała szkoła. Trudno też szukać odpowiedzi na pytanie, czy uczeń ma mieć w tej sytuacji zdalne lekcje oraz czy nauczyciel ma je prowadzić.
Monika Sewastianowicz
15.08.2020
Zarządzanie oświatą
To dyrektor zdecyduje, jak szkoła będzie funkcjonować w przyszłym roku szkolnym - obejmie to także pracę nauczycieli. MEN chce, by w razie potrzeby można ich było przesuwać do zajęć opiekuńczo-wychowawczych. Takie elastyczne podejście może pomóc w zarządzaniu placówką, ale zdaniem nauczycieli może być też furtką do nadużyć.
Monika Sewastianowicz
14.08.2020
Kadry w oświacie

Rozporządzenia o organizacji pracy szkół opublikowane

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenia, które pozwolą szkołom i placówkom w razie zagrożenia epidemicznego wprowadzić odpowiednie, dostosowane do sytuacji rozwiązania. Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia całej placówki, jej części lub wybranych klas, albo zastosować wariant mieszany.
Krzysztof Sobczak
13.08.2020
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Minister edukacji wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym przygotował dodatkowe zalecenia dla dyrektorów publicznych i niepublicznych szkół i placówek, które znajdują się w strefie żółtej i czerwonej. Dają one dyrektorowi możliwość nakazania uczniom zakładania i zdejmowania maseczek w szkole.
Monika Sewastianowicz
13.08.2020

Szkoła ukarana za zbieranie danych o sytuacji rodzinnej ucznia

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą RODO
Szkoła przeprowadziła wśród uczniów ankietę: „Diagnozowanie sytuacji domowej i szkolnej ucznia. Ankieta dla ucznia”. Badania dotyczyły ich sytuacji osobistej, ale - jak uznał prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych - szkoła nie miała podstaw prawnych do zbierania takich danych. Placówkę ukarano upomnieniem.
Monika Sewastianowicz
13.08.2020
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą RODO
Maturzyści, którym powinęła się noga na jednym przedmiocie obowiązkowym, mogą jeszcze w tym roku przystąpić do poprawkowego egzaminu. Dotyczy to 17,2 proc. abiturientów. Do piątku mogą składać w swoich macierzystych szkołach wnioski o poprawkę. Egzamin napiszą we wrześniu.
Agnieszka Matłacz
13.08.2020
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Rok szkolny zaskoczył rząd – zrzucił więc przygotowania na dyrektorów

Kadry w oświacie Samorząd terytorialny Koronawirus a prawo
To dyrektorzy szkół mają decydować o przejściu placówki na pracę zdalną - zamienią się w epidemiologów, choć nie mają do tego kompetencji - wskazują eksperci. W przygotowanych przez resort edukacji rozporządzeniach brakuje precyzyjnych rozwiązań, a możliwość konsultacji społecznych była iluzoryczna. Zostało bardzo mało czasu na przygotowania, a samorządowcy zaczynają postulować opóźnienie rozpoczęcia roku szkolnego.
Katarzyna Kubicka-Żach Monika Sewastianowicz Jolanta Ojczyk
13.08.2020
Kadry w oświacie Samorząd terytorialny Koronawirus a prawo
Średnie wynagrodzenie określone w Karcie Nauczyciela to fikcja - nauczyciel dyplomowany zarabia nawet blisko 38 proc. mniej - zwraca uwagę Związek Nauczycielstwa Polskiego. Postuluje, by wynagrodzenia pedagogów w mniejszym stopniu zależały od dodatków, a w większym opierały się na gwarantowanej kwocie wynagrodzenia zasadniczego.
Monika Sewastianowicz
12.08.2020
Kadry w oświacie
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski