Obecnie – zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji i nauki – stacjonarne funkcjonowanie szkół, poza pewnymi wyjątkami, zostało ograniczone do niedzieli 9 stycznia 2022 r. W miejsce nauki stacjonarnej wprowadzono zdalną. Jednak zgodnie z kalendarzem roku szkolnego zajęcia zdalne w szkołach uczniowie mieli do 22 grudnia, w czwartek rozpoczęła się przerwa świąteczna.

W kalendarzu roku szkolnego - obowiązującym w roku szkolnym 2021/2022 - od 23 grudnia do 2 stycznia w szkołach nie było zajęć – była przerwa w nauce w związku ze świętami Bożego Narodzenia. Formalnie przerwa trwała  do 31 grudnia, ale 1 stycznia był dniem ustawowo wolnym, dodatkowo przypadał w sobotę, a 2 stycznia przypadał w niedzielę.

 


Zobacz w LEX: Kalendarz zadań dyrektora - Styczeń 2022 >

Powrót do nauki zdalnej 3 stycznia

Do nauki zdalnej uczniowie wracają więc dopiero po niedzieli – 3 stycznia. Nauka zdalna w styczniu potrwa tylko kilka dni: trzy lub cztery. W czwartek 6 stycznia przypada bowiem święto Trzech Króli, które jest dniem wolnym. Piątek 7 stycznia będzie zaś w wielu szkołach dniem wolnym od zajęć z tzw. puli dni wolnych do dyspozycji dyrektora szkoły.

Dni wolne do dyspozycji dyrektora to dni wolne od lekcji (mogą być ustalone np. w dni egzaminów zewnętrznych lub w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy), o których terminach decyduje dyrektor po zasięgnięciu opinii rady szkoły, a w przypadku jej braku – rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego. Ustalone terminy dla danego roku szkolnego muszą zostać podane do wiadomości nauczycielom, rodzicom i uczniom do 30 września.

W szkołach podstawowych może być maksymalnie osiem dni wolnych do dyspozycji dyrektora. W liceach ogólnokształcących i technikach takich dni jest do 10, a w szkołach branżowych, w szkołach policealnych i w placówkach kształcenia praktycznego – do sześciu.

Czytaj też: Na studniówkę bez kataru i z certyfikatem szczepień - są wytyczne >


Niedługo po przerwie świątecznej rozpoczynają się ferie zimowe

Dwutygodniowe ferie zimowe odbędą się w czterech terminach:

  • od 15 do 30 stycznia odpoczywać będą uczniowie z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego;
  • od 22 stycznia do 6 lutego odpoczywać będą uczniowie z województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego;
  • od 29 stycznia do 13 lutego odpoczywać będą uczniowie z województw: dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego, zachodniopomorskiego;
  • od 12 do 27 lutego odpoczywać będą uczniowie w z województw: lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego, śląskiego.


Druga przerwa świąteczna – na Wielkanoc – będzie od 14 do 19 kwietnia.