W tegorocznym rankingu wzięto pod uwagę dane 1256 liceów ogólnokształcących i 1165 techników, które spełniły tzw. kryterium wejścia: maturę w maju 2021 r. zdawało w nich minimum 12 maturzystów, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki, zdawanych obowiązkowo, były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej.

Tegoroczny zwycięzca rankingu wśród liceów – XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Warszawie – od lat jest w czołówce rankingu. W ubiegłym roku było na pierwszym miejscu, dwa lata temu na miejscu drugim, w 2019 r. – na pierwszym, w 2018 r. – na trzecim, w 2017 r. i w 2016 r. – na miejscu drugim, a w 2015 r. – na pierwszym.

"Staszic" jest jedną ze starszych, ciągle istniejących szkół w Warszawie. Liceum powstało w 1906 r. Nazywane jest królestwem matematyki, fizyki i informatyki. Od wielu lat współpracuje z Politechniką Warszawską. Uczniowie mogą na tej uczelni uczestniczyć w wykładach i zajęciach laboratoryjnych. Szkoła współpracuje też z Instytutem Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego. Pracownicy UW prowadzą część zajęć w klasach z rozszerzonym nauczaniem matematyki. Co roku uczniowie szkoły są wśród laureatów i finalistów olimpiad z przedmiotów ścisłych.

Uniwersytet Jagielloński najlepszą polską uczelnią>>

 

Drugie w rankingu liceum w Toruniu

Drugie miejsce wśród liceów zajęło Uniwersyteckie LO w Toruniu (w ubiegłym roku również na drugim miejscu), miejsce trzecie – XIII LO w Szczecinie (w ub.r. na trzecim), miejsce czwarte – V LO im. Augusta Witkowskiego w Krakowie (w ub.r. na czwartym), miejsce piąte – III LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni (w ub.r. na siódmym).

 

 

Na szóstym miejscu jest XXVII LO im. Tadeusza Czackiego w Warszawie, na siódmym – LO nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu, na ósmym – VIII LO im. Władysława IV w Warszawie, na dziewiątym – LO nr III im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu, na dziesiątym – V LO im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie. Na miejscu jedenastym jest IX LO im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie, na dwunastym – II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego w Warszawie, na trzynastym – II LO im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku, na czternastym – V LO w Bielsku-Białej, na piętnastym – 2 Społeczne LO z Oddziałami Międzynarodowymi im. Pawła Jasienicy STO w Warszawie.(ms/PAP).