Subwencja oświatowa na 2020 roku będzie wyższa. Więcej pieniędzy trafi na potrzeby uczniów szkół branżowych. Podział uwzględnia też koszty podwyżek, które nauczyciele otrzymali w 2019 r. - ale już nie tych, które Ministerstwo Edukacji Narodowej obiecało w 2020 roku.
Monika Sewastianowicz
30.12.2019
Projektem ustawy budżetowej na 2020 r. zajmie się Sejm. W ustawie corocznie określa się kwotę służącą do wyliczania wynagrodzeń nauczycieli. Na tej podstawie można zwykle prognozować, czy pedagodzy dostaną zapowiadane podwyżki. Kwota bazowa nie wzrośnie.
Monika Sewastianowicz
27.12.2019
Kadry w oświacie
NIK po raz kolejny wraca do sprawy egzaminów zewnętrznych. Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) zrealizowała tylko trzy z ośmiu wniosków Izby po poprzedniej kontroli z 2014 roku, a Minister Edukacji Narodowej zaledwie jeden z sześciu. Jest więc lepiej, ale system egzaminów zewnętrznych wciąż wymaga poprawy.
Agnieszka Matłacz
27.12.2019
Zarządzanie oświatą
Prawie 500 osób otrzyma wyróżnienia finansowe za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe. Do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Kandydatury trafiło ponad 1100 kandydatur studentów z całej Polski, które ocenił zespół ekspertów reprezentujących różne dziedziny nauki i sztuki. Wyróżnieni studenci otrzymają po 17 tysięcy złotych.
Krzysztof Sobczak
24.12.2019
Szkolnictwo wyższe Dla studenta

Przerwa świąteczna z bonusem

Zarządzanie oświatą
Przerwa świąteczna tak długa jak ferie zimowe? Da się to zrobić dzięki kreatywnemu wykorzystaniu możliwości wyznaczenia dni wolnych od zajęć. Część uczniów wróci do szkoły 7 stycznia, choć szkoły i tak muszą zapewnić im opiekę, zwłaszcza gdy taką potrzebę sygnalizują rodzice.
Monika Sewastianowicz
23.12.2019
Zarządzanie oświatą
Od 1 stycznia 2020 r., wzrosną wynagrodzenia tylko nauczycieli, którzy zarabiają najmniej. Chodziło rządowi o to, aby nie zarabiali mniej od przyszłorocznej płacy minimalnej. Płaca minimalna w przyszłym roku ma wzrosnąć z obecnych 2250 zł do 2600 zł brutto. W Dzienniku Ustaw nr 2441 opublikowano rozporządzenie ministra edukacji narodowej.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
20.12.2019
Brak możliwości kształcenia się w więcej niż jednej szkole doktorskiej to arbitralna ingerencja w konstytucyjne prawo do nauki - uważa czytelnik Prawo.pl. Według niego Konstytucja obliguje państwo do zapewnienia nieskrępowanej możliwości uzyskania dostępu do wykształcenia.
Krzysztof Sobczak Monika Sewastianowicz
20.12.2019
Szkolnictwo wyższe Dla studenta
Ponad połowa szkolnych komputerów ma więcej niż 5 lat, a wiele nawet więcej niż 10 lat - wynika z danych, które szkoły wpisały do Systemu Informacji Oświatowej. Resort edukacji zapewnia, że liczba komputerów jest wystarczająca, a przepisy skonstruowano tak, by każdy uczeń miał dostęp do komputera na informatyce.
Monika Sewastianowicz
20.12.2019
Kadry w oświacie
Do resortu edukacji wpłynęło 10 tys. zgłoszeń udziału w akcji MEN "Razem na Święta”. W akcji charytatywnej weźmie udział ponad 1 mln 100 tys. uczniów i prawie 117,5 tys. nauczycieli. Minister Dariusz Piontkowski podziękował wszystkim wolontariuszom za zgłoszenia.
Monika Sewastianowicz
19.12.2019
Kadry w oświacie
W Urzędzie Ochrony Danych Osobowych w większości pracują prawnicy i nie mają przygotowania lub doświadczenia pedagogicznego, które pomogłoby w tworzeniu treści edukacyjnych dla dzieci. Bez nauczycieli, którzy od 10 lat biorą udział w programie „Twoje dane – Twoja sprawa”, skuteczne przekazywanie wiedzy o prawie do prywatności byłoby więc niemożliwe.
Agnieszka Matłacz
19.12.2019
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Zmniejszenie biurokracji w szkołach i podniesienie pensji nauczycieli - to główne postulaty Fundacji "Ja, Nauczyciel". Organizacja krytycznie wypowiada się też o Karcie Nauczyciela, co punktuje Związek Nauczycielstwa Polskiego. Tłumaczy on, że Karta uległa znacznej metamorfozie na przestrzeni lat i nie można już mówić o anachronizmie zawartych w niej rozwiązań.
Monika Sewastianowicz
18.12.2019
Kadry w oświacie
Związki jednopłciowe nie, ale dziecko musi mieć możliwość faktycznego skorzystania z praw, jakie daje mu bycie polskim obywatelem - do tego mniej więcej sprowadza się grudniowa uchwała NSA dotycząca transkrypcji zagranicznych aktów urodzenia, w których jako rodzice wpisane są osoby tej samej płci. W praktyce bardzo trudno pogodzić obie te kwestie, również w kontekście prawa do edukacji.
Monika Sewastianowicz
18.12.2019
Prawo rodzinne Zarządzanie oświatą
Związek Nauczycielstwa Polskiego kontynuuje akcję informacyjną dotyczącą obowiązków nauczycieli, które wynikają z przepisów oświatowych. Tym razem przypomina, że pedagodzy nie mają obowiązku zapewniać uczniom materiałów, takich jak papier do xero. Ma to robić organ prowadzący.
Monika Sewastianowicz
17.12.2019
Kadry w oświacie
Musimy wprowadzić mechanizmy skutecznie blokujące dostęp do treści pornograficznych dla dzieci i młodzieży – stwierdził w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki. I zapowiedział szybkie przygotowanie projektu odpowiedniej ustawy. Według premiera powinien to być projekt ponadpolityczny.
Krzysztof Sobczak
16.12.2019
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Można wystąpić do sądu, gdy rodzic odmawia zdiagnozowania dziecka

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą Opieka zdrowotna
Nauczyciele alarmują, że nawet 30 proc. dzieci w każdej klasie ma jakieś problemy: emocjonalne, wychowawcze, rozwojowe, które wymagają wsparcia przez pedagoga lub psychologa. Tymczasem, jeżeli rodzice nie współpracują i nie chcą iść z dzieckiem do poradni, szkoła nie może ich do tego zmusić. O decyzję w tej sprawie można wystąpić do sądu.
Monika Sewastianowicz Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
16.12.2019
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą Opieka zdrowotna
Posłanki KP Lewicy pytają partię rządzącą o plany likwidacji Karty Nauczyciela. Podkreślają, że ustawa zapewnia pracownikom oświaty kluczowe uprawnienia - w tym m.in. do urlopu dla poratowania zdrowia. Jest też: "instrumentem zapewniającym spójność systemu oświaty".
Monika Sewastianowicz
12.12.2019
Kadry w oświacie
Jeżeli dojdzie do wycieku danych osobowych dzieci, to należy je o tym poinformować i to językiem, który zrozumieją - wynika ze stanowiska Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Rodzi to pytanie o odpowiedzialność za niedopełnienie takiego obowiązku. To, że wynika on wprost z RODO, nasuwa pewne wątpliwości.
Monika Sewastianowicz
12.12.2019
Kadry w oświacie

Szef MEN rozmawia z ministrem finansów o subwencji

Samorząd terytorialny Finanse samorządów
Jestem w trakcie rozmów z premierem i ministrem finansów i obaj widzimy potrzebę wzrostu finansowania zadań oświatowych – powiedział w środę minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski. I dodał, że ostateczny kształt projektu ustawy budżetowej "nie ujrzał jeszcze światła dziennego".
Krzysztof Sobczak
11.12.2019
Samorząd terytorialny Finanse samorządów
Karta Nauczyciela nie tylko nikomu nie szkodzi, ale wręcz przeciwnie – gwarantuje wysoką jakość nauczania - podkreśla Związek Nauczycielstwa Polskiego, polemizując w ten sposób z Mirosławą Stachowiak-Różecką, szefową sejmowej Komisji Nauki, Edukacji i Młodzieży.
Monika Sewastianowicz
11.12.2019
Kadry w oświacie
UKE rozpoczyna kampanię uświadamiającą młodzież o niebezpieczeństwach w internecie. Kampania Klikam z głową - #keepCTRL ma uczyć dzieci, jak odpowiedzialnie korzystać z internetu. Z badania konsumenckiego dzieci przeprowadzonego przez firmy Danae i Realizacja na zlecenie UKE wynika, że nieodpowiednie do wieku treści, jakie dzieci najczęściej napotykały w sieci, to przemoc i okrucieństwo, nagość oraz akty seksualne.
Monika Sewastianowicz
10.12.2019
Zarządzanie oświatą
Ponad 2000 książek Olgi Tokarczuk trafiło do warszawskich bibliotek, przekazał je warszawski samorząd. Egzemplarze dostępne będą w bibliotekach w każdej dzielnicy, a uczniowie w 126 bibliotekach szkolnych. W ramach realizowanego przez Miasto programu rozwoju bibliotek powstał portal biblioteczny.
Monika Sewastianowicz
10.12.2019
Zarządzanie oświatą
Zmieni się rozporządzenie dotyczące orzekania nauczycielskich urlopów dla poratowania zdrowia. Ma to związek z zamknięciem jednego z instytutów rozpatrujących odwołania od orzeczeń lekarza zatrudnionego w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy. Na liście pozostaną już jedynie dwa podmioty, do których można złożyć takie odwołanie.
Monika Sewastianowicz
10.12.2019
Kadry w oświacie Opieka zdrowotna
Nauczyciele niesamorządowych szkół, przedszkoli i placówek nie podlegają przepisom Karty Nauczyciela - przypomina resort edukacji. Chodzi również o kwestię wynagrodzeń i przyszłorocznych podwyżek, które zapowiada minister Dariusz Piontkowski.
Monika Sewastianowicz
10.12.2019
Kadry w oświacie
MEN przygotowało projekt rozporządzenia określającego kwalifikacje dyrektorów ministerialnych placówek doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych. Rozszerzono m.in. możliwości potwierdzania znajomości języka polskiego przez cudzoziemców oraz dookreślono wymagania wobec osoby zajmującej stanowisko dyrektora w takiej placówce.
Monika Sewastianowicz
09.12.2019
Zarządzanie oświatą
Nauczyciel nie ma urlopu w czasie przerw świątecznych - przypomina MEN. Jeżeli dyrektor szkoły stwierdzi, że istnieje potrzeba zapewnienia dzieciom opieki np. w Wigilię, może przydzielić nauczycielom zajęcia w tym czasie. Nie chodzi oczywiście o lekcje, ale o zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.
Monika Sewastianowicz
09.12.2019
Zarządzanie oświatą
Dla jednych bożonarodzeniowa czy mikołajkowa tradycja, dla innych dyskryminacja niekatolików. Rodzice spierają się o organizację jasełek czy spotkań ze Św. Mikołajem, a część szkół z nich rezygnuje lub szuka alternatywy. Zarówno przeciwnicy, jak i obrońcy jasełek, swoje stanowiska uzasadniają, odnosząc się do Konstytucji.
Monika Sewastianowicz
07.12.2019
Zarządzanie oświatą
Nadmierne obciążenie uczniów obowiązkami szkolnymi ma bowiem negatywny wpływ na życie całych rodzin, jest też niezgodne z nowoczesnymi trendami edukacyjnymi - podkreśla rzecznik praw obywatelskich. Dlatego z okazji Mikołajek udostępnia szkolny poradnik dotyczący zasad zadawania prac domowych.
Monika Sewastianowicz
06.12.2019
Zarządzanie oświatą
Minister edukacji Dariusz Piontkowski ponownie zapowiedział, że nauczyciele we wrześniu otrzymają podwyżki. Obietnicę złożył podczas środowego spotkania ze związkowcami. Tymczasem ZNP negatywnie zaopiniował projekt rozporządzenia o minimalnych wynagrodzeniach nauczycieli.
Monika Sewastianowicz
04.12.2019
Kadry w oświacie
Rzecznik praw dziecka pozytywnie ocenia uchwałę Naczelnego Sądu Administracyjnego, w której stwierdzono, że niezgodna z prawem jest transkrypcja aktu urodzenia, gdy jako rodzice wpisane są osoby tej samej płci. Jednocześnie sąd stwierdził, że brak takiej transkrypcji nie może naruszać praw obywatelskich dziecka.
Monika Sewastianowicz
03.12.2019
Kadry w oświacie
W środę odbędzie się spotkanie przedstawicieli oświatowych związków zawodowych z ministrem edukacji Dariuszem Piontkowskim. Dyskusja dotyczyć będzie rozporządzenia dotyczącego minimalnych stawek nauczycieli, które ma obowiązywać od stycznia 2020 r.
Monika Sewastianowicz
03.12.2019
Zarządzanie oświatą