Sejm w czwartek 13 stycznia br. uchwalił nowelizację Prawa oświatowego wzmacniającą kompetencje kuratora oświaty. - Nowela daje transparentność w kwestii tego, co prezentować będą organizacje pozarządowe w szkołach - przekonywał minister edukacji. Według opozycji nowe przepisy dadzą mu całkowitą kontrolę nad oświatą, a organom prowadzącym odbiorą jakiekolwiek kompetencje. W tym tygodniu ustawą zajmuje się Senat, który może ją przyjąć lub odrzucić podczas posiedzenia, które jest zaplanowane na 20 i 21 stycznia. 

Odwołanie nawet bez postępowania

Zgodnie z nowelizacją ustawy - Prawo oświatowe, jeśli dyrektor szkoły lub placówki oświatowej nie zrealizowałby zaleceń wydanych przez kuratora oświaty, to mógłby wezwać go do wyjaśnienia, dlaczego tego nie zrobił. Jeśli dyrektor nadal nie realizowałby zaleceń, kurator mógłby wystąpić do organu prowadzącego szkołę lub placówkę z wnioskiem o odwołanie dyrektora w czasie roku szkolnego, bez wypowiedzenia.

Więcej: "Lex Czarnek" uchwalona przez Sejm>>

- Niektóre z proponowanych rozwiązań burzą fundamenty polskiej edukacji. Stanowią próbę scentralizowania zarządzania oświatą i powrót do rozwiązań, którym obca była idea samorządności i demokratyzacji życia szkoły. Przesuwają edukację w stronę wzmożonej kontroli, pozbawiając rodziców prawa do decydowania o wychowaniu ich dzieci i ograniczając wspieranie systemu oświaty przez stowarzyszenia i inne organizacje – napisali związkowcy w liście do prezydenta.