W związku ze zbliżającymi się feriami zimowymi MEiN przypomina, że obowiązuje nowy wzór karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Organizatorzy zimowisk, kolonii, półkolonii i obozów oraz rodzice mają obowiązek posługiwać się nowym wzorem karty. Nowy wzór karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku określono w załączniku do nowelizacji rozporządzenia w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży, podpisanej w lipcu 2021 r. przez ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka. Weszła ona w życie we wrześniu.

Zobacz w LEX: Ważne terminy dla organów prowadzących – Styczeń 2022 >

Harmonogram ferii zimowych

Terminy ferii zależą od województwa - w poszczególnych województwach w roku szkolnym 2021/2022 terminy ferii to:

 • 17 - 30 stycznia 2022 r.

Województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie

 • 24 stycznia - 6 lutego 2022 r.  

Województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie

 • 31 stycznia - 13 lutego 2022 r. 

Województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie,zachodniopomorskie

 • 14 – 27 lutego 2022 r. 

Województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

Zobacz w LEX: Kwarantanna lub izolacja nauczyciela w trakcie ferii zimowych - konsekwencje prawne i finansowe >

 

Wytyczne GIS dla organizatorów wypoczynku

Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało wytyczne dla organizatorów wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2021/2022.

 

Wytyczne stanowią, że uczestnicy wypoczynku:

 1. Są zdrowi w dniu wyjazdu, co poświadczają rodzice/prawni opiekunowie dziecka lub pełnoletni uczestnicy w pisemnym oświadczeniu o braku u uczestnika wypoczynku infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Są przygotowani do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa związanych z zachowaniem dystansu społecznego oraz przestrzeganiem obowiązujących w tym zakresie przepisów i zasad higieny.

Rodzice/prawni opiekunowie uczestników wypoczynku:

 1. Udostępniają organizatorowi i kierownikowi wypoczynku numer telefonu lub inny kontakt zapewniający szybką komunikację.
 2.  Organizator traktuje dziecko, o ile nie dostał informacji o zaszczepieniu dziecka od rodziców/opiekunów prawnych (certyfikat zaszczepienia), jako niezaszczepione i uwzględnia, w organizacji wypoczynku jako osobę, na którą nałożono limity (kino, restauracje, baseny itp.). Warto, więc przekazać informację o zaszczepieniu dziecka organizatorowi wypoczynku.
 3. Zobowiązują się do niezwłocznego – do 12 godzin – odbioru dziecka z wypoczynku w przypadku wystąpienia u ich dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności, biegunka, wymioty lub wysypka).
 4. Osoby odprowadzające dziecko na zbiórkę lub do obiektu są zdrowe, nie mają objawów infekcji lub choroby zakaźnej, nie podlegają obowiązkowej kwarantannie lub izolacji .
 5. Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, zwiększającą ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19, rodzic/prawny opiekun ma obowiązek poinformować organizatora o tym fakcie, na etapie zgłaszania udziału w wypoczynku, w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku. To samo dotyczy pełnoletniego uczestnika wypoczynku.
 6. Należy zaopatrzyć uczestnika wypoczynku w maseczki do użycia podczas pobytu na wypoczynku oraz środek antybakteryjny.