– Nasza platforma oferuje kompleksowe rozwiązania informatyczne, przez co dostęp do danych jest prostszy i szybszy. W tym roku wprowadziliśmy wiele nowych funkcji, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom użytkowników. Dane dostępne w portalu RAD-on można filtrować na wiele sposobów, dzięki czemu dostosowane są one do indywidualnych potrzeb konkretnej osoby. Warto dodać, że narzędzie OPI PIB umożliwia bezpłatne pobranie i wykorzystywanie zasobów w  aplikacjach, bazach danych, programach i usługach informatycznych. Portal posiada REST API, co umożliwia otwarty dostęp do danych – mówi Emil Podwysocki, kierownik Laboratorium Baz Danych i Systemów Analityki Biznesowej w OPI PIB.

Czytaj: Plus czy krzyżyk? - konflikty i chaos po ewaluacji działalności naukowej>>

 

Studenci zagraniczni w Polsce

RAD-on to oprócz danych także wiarygodne źródło raportów opracowanych przez ekspertów OPI PIB. Można w nim znaleźć wiele ciekawych publikacji, zestawień i analiz na temat nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce. Na stronie radon.nauka.gov.pl dostępne są także publikacje dotyczące sztucznej inteligencji i nowych technologii cyfrowych.

Na portalu RAD-on można znaleźć informacje dotyczące studentów zagranicznych w Polsce. W naszym kraju studiuje ich prawie 86 tys. Ponad połowa z nich pochodzi z państw sąsiadujących – przede wszystkim z Ukrainy (36 tys.) i Białorusi (11 tys.). Ciekawe jest jednak, że w 2021 r. wśród 10 najpopularniejszych krajów pochodzenia studentów zagranicznych znalazły się państwa afrykańskie – Zimbabwe i Nigeria. Większość słuchaczy zagranicznych wybiera, podobnie jak studiujący Polacy, studia stacjonarne. W przeciwieństwie do studentów z Polski częściej kształcą się oni na uczelniach niepublicznych. W 2021 r. zdecydowało się na nie 52 proc. cudzoziemców i 30 proc. Polaków.

 

Szkoły doktorskie – nowa forma kształcenia

Szkoły doktorskie funkcjonują od 2019 r. W 2021 r. kształciło się w nich 12 015 osób. Wśród nich było ponad 1 400 cudzoziemców – najwięcej z Indii (18 proc.), Ukrainy (11 proc.) i Iranu (10 proc.). Największym zainteresowaniem wśród doktorantów cieszą się szkoły doktorskie specjalizujące się w naukach inżynieryjno-technicznych oraz ścisłych i przyrodniczych – kształci się w nich łącznie ponad 6 tys. osób.

 

Trendy na uczelniach

Portal RAD-on zapewnia użytkownikom dostęp do danych dotyczących sektora nauki i szkolnictwa wyższego. To  nowoczesna baza wiedzy z  dostępem do wyszukiwarki, interaktywnych raportów oraz gotowych analiz.

– Z danych dostępnych w RAD-on wynika, że w ciągu pięciu ostatnich lat liczba osób kształcących się na uczelniach w Polsce zmniejszyła się o 5 proc., podczas gdy w grupie słuchaczy cudzoziemców nastąpił wzrost o 20 proc. Co ciekawe, trend spadkowy można było zaobserwować jedynie na uczelniach publicznych i kościelnych. Na uczelniach niepublicznych liczba studentów wzrosła o 27 proc. wśród ogółu studentów oraz o prawie 40 proc. w grupie cudzoziemców – mówi dr Aldona Tomczyńska, liderka zespołu data science w Laboratorium Baz Danych i Systemów Analityki Biznesowej w OPI PIB.

Ciekawe informacje odnoszą się także do lokalizacji uczelni wyższych w  Polsce. – W województwie mazowieckim w 2021 r. działało 108 uczelni. To ponad dwukrotnie więcej niż w województwie śląskim, które zajmuje drugie miejsce pod względem liczby instytucji kształcących na poziomie wyższym (40). W samej Warszawie znajduje się 85 uczelni, czyli prawie 20 proc. wszystkich instytucji tego typu w Polsce. Podczas gdy liczba uczelni publicznych i kościelnych niemal nie zmienia się na przestrzeni lat (w 2021 r. było ich odpowiednio 131 i 17), to wyraźnie spada liczba niepublicznych szkół wyższych – z 332 w 2012 r. do 278 w roku 2021, czyli o 16 proc. Może to świadczyć o tym, że gdy na studia dostają się kolejne roczniki niżu demograficznego, na rynku edukacyjnym utrzymują się tylko placówki oferujące lepszą jakość kształcenia dodaje dr Aldona Tomczyńska.

W RAD-on użytkownik znajdzie informacje nie tylko o studentach, ale także o kadrze akademickiej. Z  danych wynika, że w 2021 r. co dziesiąty nauczyciel akademicki posiadał tytuł profesora; wśród kobiet jest to 6 proc., a wśród mężczyzn 14 proc. Największą natomiast grupę akademików (47 proc.) stanowią doktorzy. Warto także dodać, że 90 proc. nauczycieli akademickich zatrudnionych jest na uczelniach publicznych, mimo że kształci się tam niecałe 70 proc. studentów.