Jak poinformowano, program skierowany jest głównie do uczniów i studentów. Dodatkowe działania - także do nauczycieli i wykładowców sprawujących nad nimi opiekę. Łączna pula środków to 10 milionów zł.

Projekty pomocowe mają być zrealizowane w poniższych obszarach:

  • Mistrzostwa w Algorytmice i Programowaniu – studenci.

 

Czytaj: Informatyka najpopularniejszym kierunkiem studiów>>

Wsparcie powinno trafić do 50 zespołów studenckich, jak również wykładowców sprawujących nad nimi opiekę (od 1 do 3 osób). Studenci wchodzący w skład poszczególnych zespołów będą podnosić swoje kompetencje w zakresie algorytmiki i programowania, na przykład poprzez: udział w zajęciach prowadzonych przez autorytety naukowe z obszaru informatyki, udział w inicjatywach edukacyjnych dedykowanych rozwojowi umiejętności informatycznych lub realizację zadań z zakresu informatyki i matematyki w formie grywalizacji międzyzespołowej.

  • Mistrzostwa w Projektowaniu Gier Komputerowych – Studenci.
  • Mistrzostwa w Projektowaniu Gier Komputerowych – Uczniowie.

Według założeń wsparcie powinno trafić do minimum 25 zespołów uczniowskich ze szkół ponadpodstawowych lub 25 zespołów studenckich, jak również nauczycieli sprawujących nad nimi opiekę (od 1 do 3 nauczycieli na każdy zespół). Udział w projekcie pozwoli na rozwinięcie takich umiejętności, jak np.: projektowanie fabuły gier, programowanie, techniki przetwarzania obrazu i dźwięku, grafika komputerowa itp.

Do składania ofert ministerstwa zapraszają organizacje pozarządowe, które angażują się w rozwój społeczeństwa informacyjnego w Polsce.

Ogłoszenia o konkursach:

  1. Mistrzostwa w Algorytmice i Programowaniu – Studenci - termin na składanie ofert upływa 11 czerwca 2021 r.
  2. Mistrzostwa w Projektowaniu Gier Komputerowych – Studenci - termin składania ofert upływa 14 czerwca 2021 r.
  3. Mistrzostwa w Projektowaniu Gier Komputerowych – Uczniowie - termin składania ofert upływa 16 czerwca 2021 r.

Łączna pula środków (na wszystkie konkursy) przewidziana w ogłaszanych konkursach wynosi 10 milionów zł.