W Dzienniku Ustaw opublikowano 25 maja br. zmienione rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Wchodzi ono w życie z dniem następującym po ogłoszeniu, czyli w środę 26 maja.

Nowa regulacja wprowadza wyjątek od zakazu zgromadzeń dotyczącego organizowania zajęć szkoleniowych dla nauczycieli związanych z zapobieganiem wśród dzieci i młodzieży negatywnym skutkom pandemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, prowadzonym na podstawie programów i przedsięwzięć ustanawianych przez ministra edukacji i nauki lub zadań zleconych przez ministra na podstawie przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Rozporządzenie umożliwia ponadto m.in. prowadzenie przez biblioteki publiczne i naukowe działalności polegającej na organizacji spotkań i wydarzeń. Warunkiem jest zapewnienia udziału nie więcej niż 15 osób, przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy uczestnikami; zakrywania nosa i ust oraz niespożywania napojów i posiłków.

Czytaj: Luzowanie obostrzeń - od piątku kina i teatry już otwarte>>