Według ministra edukacji i nauki "dzisiaj w Polsce mamy sytuację, w której możemy naliczyć kilkadziesiąt co najmniej postępowań albo dyscyplinarnych, albo co najmniej wyjaśniających w stosunku do osób, które po prostu chcą w sposób wolny debatować. - Jakoś dziwnie się składa, że wszystkie te osoby albo odwołują się do chrześcijaństwa, albo do idei konserwatywnych, a wśród tych kilkudziesięciu osób nie ma ani jednej, która by była stawiana do odpowiedzialności za głoszenie tez lewicowych, lewackich, lewicowo-liberalnych. Dlaczego? Odpowiedz jest bardzo prosta. Ludzie wolności mają to do siebie, że potrafią ze wszystkimi dyskutować na argumenty i nie boją się tej dyskusji - mówił Czarnek. 

Działalność nowej uczelni Collegium Intermarium zainaugurowana została w piątek konferencją naukową w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie. Jak podkreśla Ordo Iuris, Collegium Intermarium to pierwsza uczelnia zarejestrowana w Polsce po wielkiej reformie szkolnictwa wyższego. - Jej misją jest budowanie platformy współpracy pomiędzy akademikami państw regionu Międzymorza - deklarują założyciele. 

Collegium Intermarium to bardzo ważna inicjatywa, która odwołuje się do pięknych, klasycznych tradycji związanych także z polską historią, ale i historią międzymorza czy historią europejską - dodał wicepremier, minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Piotr Gliński.

Czytaj także: Rząd już pracuje nad pakietem "wolności akademickiej">>
 

Projekt ważny z pięciu powodów

Według wicepremiera, to jest bardzo ważna inicjatywa, co najmniej z pięciu powodów. Po pierwsze, dlatego że obserwujemy w świecie współczesnym, a także w środowisku akademickim olbrzymie zagrożenie dla wolności i pluralizmu. Po drugie, dlatego, że ta inicjatywa podkreśla wymiar międzymorza, tak bardzo ważny wymiar kulturowo i politycznie - zwrócił uwagę.

 


Kolejnym powodem - według Glińskiego - jest to, że inicjatywa ta "odnosi się do nowych, współczesnych wyzwań". - One są bardzo trudne. One są – tak jak to bywa w rozwoju cywilizacyjnym - często nie do końca rozpoznane, ale one są oczywiste. Jeżeli im nie stawimy czoła teraz, to będziemy rozliczani co najmniej z zaniechania. Ta inicjatywa takie wyzwania podejmuje przede wszystkim dotyczące formacji ludzkiej siły nie tylko intelektualnej, ale może coś więcej niż intelektualnej, która przeciwstawi się wszystkim zagrożeniom współczesności - powiedział.

Dla mnie może najbardziej istotne jest to odwołanie do misji polskiej inteligencji. I po piąte, że jest to inicjatywa oddolna, inicjatywa, która ma w sobie pierwiastek szalenie ważny - w czasach współczesnych także - dzielności, niezgody na to, co jest złego w naszym otoczeniu i odwołuje się do samoorganizacji, do funkcjonowania instytucji obywatelskich - podkreślił szef MKDNiS.

Prawo flagowym kierunkiem

Według zapowiedzi, flagowym kierunkiem prowadzonym przez uczelnię będą studia prawnicze. Uruchomiony zostanie też pierwszy w Europie środkowej program anglojęzycznych studiów podyplomowych LL.M. poświęcony problematyce praw człowieka.

Obok studiów prawniczych uczelnia już w pierwszym roku swojej działalności uruchamia specjalistyczne studia podyplomowe adresowane do doświadczonych prawników poświęcone m.in. zagadnieniom nowych technik dowodowych, negocjacji umownych i zamówień publicznych. Uczelnia przygotowała także program studiów z zakresu retoryki adresowane do uczestników życia publicznego.

- Collegium Intermarium powstało jako odpowiedź na coraz głębszy kryzys życia akademickiego. Odwołuje się do klasycznego rozumienia uniwersytetu, który powinien być przestrzenią wolnej debaty i odważnego poszukiwania prawdy. Każdy student będzie się uczył w systemie tutoringu, pod opieką doświadczonego mentora – pracownika naukowego z Polski lub zagranicy. Przenosimy na grunt krajowy najlepsze rozwiązania w zakresie organizacji studiów i badań naukowych, od lat znane choćby w Stanach Zjednoczonych – podkreślił  Tymoteusz Zych, rektor Collegium Intermarium.

Poinformowano, że nowa uczelnia będzie opierać się na doświadczeniu organizacji eksperckich i think tanków, w tym Instytutu Ordo Iuris, którego eksperci współtworzą kadrę dydaktyczną i naukową. Obok edukacji jej zadaniem jest stworzenie platformy międzynarodowej debaty i badań dotyczących kluczowych wyzwań społecznych, prawnych i ekonomicznych stojących przed naszym regionem.

Wzorem uniwersytetów anglosaskich uczelnia przewiduje szeroki program stypendialny, który pozwoli zwolnić wybitnych studentów z jakichkolwiek opłat związanych ze studiowaniem - deklarują twórcy nowej uczelni.