Jak poinformował  dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik, wśród zdających 8 września będą absolwenci tegoroczni absolwenci szkół ponadgimnazjalnych, którzy w czerwcu lub lipcu przystąpili do wszystkich obowiązkowych egzaminów maturalnych i nie zdali jednego z nich, a także absolwentów lat ubiegłych, którzy w 2020 r. ponownie przystąpili do egzaminu maturalnego i także nie zdali egzaminu z jednego przedmiotu.

Musieli oni do 14 sierpnia złożyć pisemny wniosek o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym. Wnioski złożyło 57,3 tys. abiturientów.

Czytaj także: Po pierwszym tygodniu szkoły - 53 placówki pracują zdalnie>>
 

Z informacji dyrektora CKE wynika, że najwięcej zdających - blisko 43,2 tys. - zadeklarowało chęć przystąpienia do pisemnego egzaminu maturalnego z matematyki. Do poprawkowego egzaminu pisemnego z języka polskiego ma przystąpić niemal 7,4 tys. abiturientów. Wśród egzaminów pisemnych z języków obcych najwięcej poprawek - 6,1 tys. - abiturienci zdawać będą z języka angielskiego. Z pozostałych języków obcych egzaminy zdawać będzie 639 osób: z języka niemieckiego - 457, rosyjskiego - 165, hiszpańskiego - 13, francuskiego - 3, białoruskiego - 1.

Wyniki egzaminów poprawkowych abiturienci poznają 30 września.