MEN nie przesądza na razie, jak będzie wyglądać nauczanie w przyszłym roku - być może nadal będzie - przynajmniej częściowo - realizowane w formie zdalnej. Według Związku Nauczycielstwa Polskiego musi ono zostać doregulowane - rekomendacje w tej sprawie trafią do ministra edukacji narodowej.

 

MEN: Odrębny przedmiot o ekologii jest niepotrzebny>>

 

Potrzebna dyskusja o płacach i podstawie programowej

Stanowisko Komisji Pedagogicznej przy ZNP wskazuje na cztery obszary, które wymagają regulacji, są to:

  • stworzenie jednolitego portalu edukacyjnego;
  • zmiany w podstawie programowej;
  • wynagrodzenia nauczycieli za prowadzenie zdalnego kształcenia;
  • długość jednostki lekcyjnej.

 

Związkowcy proponują też, by resort edukacji, za pośrednictwem kuratorów oświaty, sprawdził, jak przebiegało zdalne kształcenie w każdym z województw i jakie występowały problemy. Bez tego nie ma szans na sprawdzenie choćby tego, ilu uczniów nie realizuje obowiązku szkolnego.

- Ponadto oczekujemy wydania przez ministra edukacji i zdrowia jednoznacznych decyzji, które obligowałyby dyrektorów szkół do respektowania zarządzeń i nakazów sanitarnych oraz przebadania nauczycieli na obecność koronawirusa przed nadchodzącym rokiem szkolnym mówił szef ZNP podczas konferencji prasowej.

 

- Nie chcemy powtórki z marca, kiedy cały ciężar zadań, obowiązków został przerzucony na nauczycieli, dyrektorów i rodziców. Nie jesteśmy w stanie zastąpić tradycyjnej edukacji edukacją zdalną. Chodzi o to, byśmy wyszli z tego obronną ręką" – stwierdził Broniarz.

 

Problem z godzinami ponadwymiarowymi

Kwestia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe od początku budziła wątpliwości - część jednostek samorządu terytorialnego kwestionowała obowiązek wypłaty tego składnika wynagrodzenia. Jak wyjaśniało samo MEN, za zajęcia zrealizowane powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciel otrzymuje również wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, zgodnie z zasadami ustalonymi przez dyrektora szkoły.

 

 

 

Według Marka Pleśniara, dyrektora biura Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty, problem z rozliczaniem godzin ponadwymiarowych może wynikać z niezbyt umiejętnego sposobu ich liczenia.

- To czasem kwestia komunikacji i sposobu rozliczania tych godzin. Oczywiście są różne szkoły, różni nauczyciele, więc i kwestia godzin ponadwymiarowych nie wszędzie wygląda tak samo. Natomiast wielu pedagogów w czasie pracy zdalnej pracuje o wiele dłużej, choćby odpowiadając wieczorami na pytania uczniów. Specyfika pracy zdalnej sprawia natomiast, że udokumentowanie przepracowanych godzin bywa pewnym wyzwaniem. Sugerujemy rozwiązanie zadaniowe - czyli skupienie się na tym, czy i co faktycznie wykonano, a nie, w jakim czasie. Tym bardziej, że trzeba tak pracować z uczniami, by nie przesiadywali oni przed komputerem całego dnia, niektórzy zresztą nie mogą mieć lekcji w określonym momencie, bo dzielą komputer z rodzeństwem lub z rodzicami - mówił Prawo.pl Marek Pleśniar.  Dlatego według ZNP należy precyzyjnie uregulować kwestie dokumentacji i rozliczenia zdalnego kształcenia.

 

Rodzice protestują przeciwko zdalnej edukacji

Tymczasem przeciwko kontynuowaniu nauki w formie zdalnej protestują rodzice uczniów, którzy zebrali już ponad 50 tys. podpisów pod petycją adresowaną do MEN.

- Jesteśmy zbulwersowani tym, że minister edukacji bierze udział w działaniach związanych z wdrażaniem nauczania zdalnego od września 2020 r., a nie planuje działań umożliwiających uczniom powrót do szkoły. Jak pomysł kontynuacji zamknięcia szkół ma się do działających galerii handlowych, instytucji kultury i kościołów? Dlaczego rząd chce zamknąć w domach dzieci, które przechodzą wirus z reguły bezobjawowo? - zauważają w dokumencie. Zwracają uwagę, że problemem w kwestii zdalnej edukacji nie są braki sprzętowe, czy brak przeszkolonych nauczycieli, ale długotrwała izolacja, która odbije się negatywnie na zdrowiu psychicznym uczniów.

 

Alarmują też, że uczniowie podczas zdalnej edukacji:

  • są pozbawieni równego dostępu do nauki, ponieważ nauka zdalna pogłębia różnice w opanowaniu materiału;
  • są skazani na wielogodzinną pracę przed monitorem komputerowym (lekcje online plus zadania domowe), co negatywnie wpływa zarówno na ich stan fizyczny, jak i psychiczny;
  • są skazani na samotność – kiedy ich rodzice pracują, oni są zamknięci w pokojach przed komputerami;
  • są pozbawieni relacji rówieśniczych w stopniu, w którym umożliwia im to szkoła.