Jak co roku przygotowaliśmy świadectwo dla ministra edukacji na zakończenie roku szkolnego. Tradycyjnie w czerwcu nauczyciele podsumowują działalność ministra – mówił prezes ZNP Sławomir Broniarz na konferencji prasowej.

 

Minister „Nie otrzymał promocji do następnej klasy” .

- Jako minister edukacji w czasie zdalnego nauczania nie miał zwyczaju zwracać się do uczniów, którzy z powodu epidemii koronawirusa z dnia na dzień przestali chodzić do szkoły, widywać swoich kolegów i nauczycieli. Kiedy blisko 5 mln uczniów zostało w domu minister edukacji nie tłumaczył im decyzji rządu i konieczności wprowadzania kolejnych zakazów oraz nie wspierał ich w tym trudnym dla nich czasie. Ósmoklasiści i maturzyści długo oczekiwali w niepewności na decyzje MEN dotyczące organizacji egzaminów w warunkach pandemii - wynika z punktu poświęconego relacjom z uczniami.

 

Nie lepiej wygląda ten, poświęcony relacjom z nauczycielami. W świadectwie zwraca się uwagę, że minister dał nauczycielom trzy dni na wprowadzenie i wdrożenie kształcenia na odległość, nie wyposażając szkół w odpowiednią platformę edukacyjną, a pracowników w sprzęt i dostęp do szybkiego internetu. Funkcjonowanie zdalnego kształcenia przez trzy miesiące jest zasługą nauczycieli i rodziców, pozbawionych elementarnego wsparcia ze strony ministra.

 

Sześć obowiązkowych zajęć dla szefa MEN w tym roku to:

  • Wdrożenie kształcenia na odległość – niedostateczny - brak rozwiązań systemowych w zakresie zdalnego kształcenia;
  • Zapewnienie wszystkim uczniom równego dostępu do kształcenia – niedostateczny - brak komputerów i darmowego dostępu do internetu dla wszystkich uczniów;
  • Przeciwdziałanie wykluczeniu edukacyjnemu – niedostateczny - brak systemu wspierającego uczniów, którzy “wypadli” z kształcenia zdalnego
  • Zapewnienie uczniom i nauczycielom warunków do zdalnego kształcenia – niedostateczny  - brak jednej platformy do komunikacji i integrowania materiałów edukacyjnych;
  • Odchudzenie podstawy programowej – niedostateczny - realizacja przeładowanej podstawy stała się bardzo trudna w czasie kształcenia online)
  • Dialog ze środowiskiem oświaty – niedostateczny - brak konsultowania z partnerami społecznymi nowych rozwiązań edukacyjnych.